Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Kiến thức y khoa

Nhiễm trùng hậu sản vì "không kiêng"

Không kiêng cữ sau thời gian sinh con, đặc biệt quan hệ tình dục trong thời kỳ hậu sản nhất là lúc vẫn còn ra máu sau sinh là nguyên nhân phổ biến dẫn đến bệnh hậu sản sau sinh.

Tương tác - kết nối mạng xã hội

Nhớ lời Bác dạy : Người gieo mầm hạnh phúc