Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Kiến thức y khoa

Kết hợp đặt ống thông (Catheter) động mạch và tĩnh mạch rốn trong cấp cứu suy tuần hoàn sơ sinh tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Suy tuần hoàn là tình trạng hệ thống tuần hoàn không đảm bảo đủ tưới máu để nuôi dưỡng các cơ quan. Đây là một tình trạng cấp cứu, nếu không được xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ. Trong cấp cứu suy tuần hoàn ở trẻ sơ sinh, bên cạnh phải thiết lập đường truyền tĩnh mạch trung tâm là tĩnh mạch rốn, phải lập tức giám sát được huyết áp động mạch. Tuy nhiên đặt huyết áp động mạch ngoại vi khó (đặc biệt trong suy tuần hoàn mạch yếu, khó bắt) hay bị gập, tắc, giá trị không chính xác so với huyết áp động mạch trung tâm.

Tương tác - kết nối mạng xã hội

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội