Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Kiến thức y khoa

Đông lạnh noãn thực hiện trong trường hợp nào?

Noãn có thể được bảo quản đông lạnh trong nhiều năm trước khi được rã đông, thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) với tinh trùng của chồng hoặc tinh trùng từ ngân hàng để tạo phôi và chuyển vào tử cung của người mẹ tạo cơ hội có thai.

Tương tác - kết nối mạng xã hội

Nhớ lời Bác dạy : Người gieo mầm hạnh phúc