Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khoa Phụ ngoại A5

Khoa Phụ ngoại A5

1. Chức năng:

Khoa Phụ ngoại là một bộ phận chuyên môn chịu trách nhiệm khám, điều trị, hội chẩn những trường hợp u xơ tử cung, u nang buồng trứng,chửa ngoài tử cung…. trong toàn bệnh viện. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của phó giám đốc phụ trách và chịu trách nhiệm trước ban Giám đốc về công tác điều trị cho bệnh nhân phụ ngoại trong Bệnh viện

 2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân phụ ngoại.

 - Thực hiện thủ thuật, phẫu thuật cho bệnh nhân phụ ngoại tại phòng mổ và tại khoa.

 - Theo dõi sát người bệnh, ghi đầy đủ các diễn biến vào HSBA khi có dấu hiệu cấp cứu để xử lý kịp thời.

- Thực hiện các quy định của Bệnh viện, quy trình kỹ thuật nhằm chăm sóc người bệnh toàn diện.

- Thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh tại khoa.

- Tổ chức thường trực và cấp cứu liên tục 24 giờ, sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu.

- Tổ chức công tác hội chẩn trong khoa, liên khoa, hội chẩn toàn viện theo quy định.

 - Thực hiện tốt công tác hành chính trong khoa, đảm bảo chất lượng HSBA theo quy định.

- Xây dựng quy trình chuyên môn kỹ thuật, các quy định, các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị để thực hiện.

 - Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

 - Thực hiện quản lý chất lượng Bệnh viện trong khoa.

 - Hàng năm thực hiện các công việc cụ thể theo kế hoạch hoạt động chi tiết được phê duyệt.

3. Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ:

+ Bs Nguyễn Dương Quang

+ Bs Đặng Phạm Quang Thái

+ Bs Bùi Xuân Quyền

+ Bs Lưu Quốc Khải

4 Lãnh đạo khoa hiện nay

5. Video giới thiệu khoa:

 

6. Liên hệ

Khoa Phụ ngoại - tầng 5 nhà A

CS1 : 929 La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Tổ Truyền thông