Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khoa Khám bệnh

Khoa Khám bệnh

1. Chức năng

Khoa Khám bệnh là khoa chuyên môn nghiệp vụ của Bệnh viện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của phó Giám đốc phụ trách và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Bệnh viện về hoạt động khám chữa bệnh, khám thai, khám phụ khoa, khám cấp cứu tất các đối tượng nhưng chủ yếu là BHYT, đối tượng thu phí. Phối hợp với các khoa, phòng để triển khai các hoạt động của khoa,

2.Nhiệm vụ:

- Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến khám chữa bệnh cấp cứu; Đánh giá, phân loại tình trạng bệnh và thực hiện các biện pháp cấp cứu thích hợp theo mức độ ưu tiên cấp cứu và chuyển người bệnh đến khoa phù hợp khi điều kiện bệnh nhân cho phép.

- Thực hiện các kỹ thuật thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng và dịch vụ kỹ thuật theo đúng yêu cầu chuyên môn; chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú; thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu.

 - Tổ chức dây truyền khám chữa bệnh theo quy trình bệnh viện đã ban hành.

- Bố trí dây truyền khám bệnh một chiều, thuận tiện; có phòng khám truyền nhiễm riêng, có lối riêng.

- Tổ chức nơi chờ có đủ ghế ngồi, nước uống,….đảm bảo cho người bệnh.

 - Tuyên truyền giáo dục sức khỏe với các hình thức thích hợp.

 - Thực hiện đào tạo và nghiên cứu khoa học sản phụ khoa.

- Hàng năm thực hiện các công việc cụ thể theo kế hoạch hoạt động chi tiết được phê duyệt.

3.Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ:

+ Bs Lê  Thị Hiếu

+ Bs Lương Thị Thanh Bình

+ Bs Nguyễn Thị Thu Phương

4. Lãnh đạo khoa hiện nay

5.Video giới thiệu khoa

 

6. Liên hệ:
Khoa Khám bệnh - tầng 1 nhà C
Cơ sở 1: 929 La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0243 8343181
 
Tổ Truyền thông