Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khoa Sinh đẻ - Kế hoạch hoá gia đình

Khoa Sinh đẻ - Kế hoạch hoá gia đình

1. Chức năng

Khoa Sinh đẻ - Kế hoạch hóa gia đình là khoa chuyên môn nghiệp vụ của Bệnh viện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của phó Giám đốc phụ trách và chịu trách nhiệm trước ban Giám đốc về thực hiện công tác kế hoạch hóa gia đình tại Bệnh viện.

2.Nhiệm vụ:

- Khám, tư vấn và thực hiện các phương pháp KHHGĐ.

- Khám, tư vấn và thực hiện dịch vụ phá thai: ngoại và nội khoa.

- Theo dõi, chăm sóc và tư vấn cho người bệnh sau thủ thuật phá thai, KHHGĐ

 - Quản lý bệnh phẩm bàn giao đầy đủ với nhà đại thể theo quy định

- Thực hiện quy trình đầy đủ cho từng kỹ thuật. Đặc biệt khâu tiếp đón, tư vấn trước và sau thủ thuật

- Tổ chức công tác hội chẩn trong khoa theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác hành chính trong khoa, đảm bảo chất lượng HSBA theo quy định.

- Xây dựng quy trình chuyên môn kỹ thuật, các quy định, các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị để thực hiện.

- Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

- Thực hiện quản lý chất lượng Bệnh viện trong khoa.

- Hàng năm thực hiện các công việc cụ thể theo kế hoạch hoạt động chi tiết được phê duyệt.

3. Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ:

+ Bs Khổng Ngọc Am                                            

+ Bs Phạm Mai Nguyệt

+ Bs Lê Xuân Hùng                                                 

+ Bs Đặng Phạm Quang Thái

+ Bs Lê Thanh Thúy

+ Bs Nguyễn Tuấn Minh

+ Bs Lương Tâm Phúc

4. Lãnh đạo khoa hiện nay

5. Liên hệ

Khoa Sinh đẻ - Kế hoạch hoá gia đình - tầng 1 nhà D

Cơ sở 1: 929 La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 

Tổ Truyền thông