Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khoa Dược

Khoa Dược

1. Chức năng

Khoa Dược là khoa chuyên môn nghiệp vụ của Bệnh viện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của phó Giám đốc phụ trách và chịu trách nhiệm trước ban Giám đốc về công tác cung ứng thuốc, số lượng, chất lượng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao cho điều trị nội trú và ngoại trú, đáp ứng yêu cầu điều trị cho người bệnh của Bệnh viện.

2. Nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và Ban giám đốc về việc tham mưu, đồng phê duyệt kế hoạch cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa) cho các khoa, phòng trong bệnh viện; tham gia thực hiện cung ứng hàng hóa, tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và thanh lí tài sản, thiết bị và phần mềm theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, chất lượng và giá đúng các quy định về quản lý tài chính kế toán hiện hành.

- Quản lý nhà thuốc bệnh viện và báo cáo hoạt động nhà thuốc theo kế hoạch đã được phê duyệt, báo cáo định kỳ hoạt động của nhà thuốc với giám đốc bệnh viện. 42

- Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.

- Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

- Bảo quản thuốc vacxin và sinh phẩm theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”, vacxin, sinh phẩm. Tuân thủ nghiêm ngặt và giám sát việc thực hiện việc bảo quản thuốc vacxin sinh phẩm theo qui định chịu trách nhiệm về việc bảo quản thuốc , vacxin, sinh phẩm.

- Tổ chức pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn sử dụng trong bệnh viện.

- Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

- Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về Dược tại các khoa trong bệnh viện.

- Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng về dược.

- Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

- Tham gia chỉ đạo tuyến.

- Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

- Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

- Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

- Hàng năm thực hiện các công việc cụ thể theo kế hoạch hoạt động chi tiết được phê duyệt.

3. Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ:

+ Ds. Đào Thúy Phi                                                

+ Ds. Nguyễn Thị Bạch Kim

+ Ds. Phạm Kim Liên                                             

+ Ths. Ds. Lê Thị Kim Thanh

+ Ths. Ds Nguyễn Anh Phương

4. Lãnh đạo khoa hiện nay

5. Liên hệ:

Khoa Dược - Tầng 7 nhà B

Cơ sở 1: 929 La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Tổ Truyền thông