Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khoa Phụ nội tiết

Khoa Phụ nội tiết

1. Chức năng

Khoa Phụ Nội tiết là một khoa chịu trách nhiệm khám, điều trị các bệnh nội tiết, điều trị giữ thai cho bệnh nhân thai dưới 12 tuần tiếp nhận bệnh nhân sau can thiệp bào thai và trước mắt làm đơn vị phẫu thuật Phụ khoa dịch vụ. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của phó giám đốc phụ trách và chịu trách nhiệm trước ban Giám đốc về công tác điều trị cho người bệnh trong Bệnh viện.

2. Nhiệm vụ:

 - Xây dựng, thực hiện kế hoạch điều trị nội khoa, chăm sóc cho bệnh nhân có bệnh lý nội tiết và thai dưới 12 tuần cũng như một số trường hợp sau can thiệp bào thai có nhu cầu làm dịch vụ.

- Thực hiện các thủ thuật tại khoa, tham gia phẫu thuật khi có yêu cầu.

- Theo dõi sát người bệnh, ghi đầy đủ các diễn biến vào HSBA khi có dấu hiệu cấp cứu để xử lý kịp thời.

 - Thực hiện các quy định của Bệnh viện, quy trình kỹ thuật nhằm chăm sóc người bệnh toàn diện.

- Thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh tại khoa.

- Tổ chức thường trực và cấp cứu liên tục 24 giờ, sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu.

- Tổ chức công tác hội chẩn trong khoa theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác hành chính trong khoa, đảm bảo chất lượng HSBA theo quy định.

- Xây dựng quy trình chuyên môn kỹ thuật, các quy định, các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị để thực hiện.

- Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

- Thực hiện quản lý chất lượng Bệnh viện trong khoa.

- Hàng năm thực hiện các công việc cụ thể theo kế hoạch hoạt động chi tiết được phê giao.

3. Lãnh đạo khoa hiện nay

4. Video clip giới thiệu khoa:

 

5. Liên hệ:

Khoa Phụ nội tiết - tầng 1 nhà A

Cơ sở 1: 929 La Thành ,Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Tổ Truyền thông