Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khoa Khám chuyên gia

Khoa Khám chuyên gia

1.Chức năng:

Khoa Khám Chuyên gia là Khoa chuyên môn nghiệp vụ của Bệnh viện nhận trách nhiệm và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện về thực hiện tiếp nhận và tổ chức hoạt động khám chữa bệnh cho nhóm người bệnh/khách hàng có nhu cầu được tư vấn, sàng lọc, khám và điều trị ngoại trú bởi các Chuyên gia y tế hàng đầu trong và ngoài bệnh viện đối với các lĩnh vực:

- Sản - Phụ khoa

- Ung thư

- Gây mê hồi sức trước phẫu thuật

- Khám và sàng lọc sơ sinh

2.Nhiệm vụ:

- Tổ chức, sắp xếp các Chuyên gia y tế đầu ngành thực hiện các dịch vụ tư vấn, sàng lọc, khám và điều trị ngoại trú trong danh mục dịch vụ kỹ thuật được phê duyệt của Bệnh viện và Khoa phòng.

- Cung cấp cho người bệnh/khách hàng các trải nghiệm dịch vụ cao cấp về phương thức đặt khám online, hẹn khám theo khung giờ tự chọn; phòng chờ tư vấn tiện nghi, công nghệ cao; được bảo vệ sức khỏe sinh sản bằng sự chăm sóc toàn diện, chuyên sâu, chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, ân cần và tận tâm.

- Phối hợp khoa Sản bệnh, Sơ sinh, Hỗ trợ sinh sản, các khoa Phụ và Ung bướu Phụ khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm..  thực hiện các ứng dụng lâm sàng và cận lâm sàng liên quan.

- Mở rộng phát triển thu dung người bệnh/ khách hàng khu vực Hà Nội và các vùng lân cận.

- Kết hợp với các bệnh viện, trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước để thực hiện các đề tài nghiên cứu y học, phát triển các dịch vụ kỹ thuật mới và công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

- Tham mưu cho Ban lãnh đạo Bệnh viện chiến lược phát triển của khoa phòng.

- Hàng năm thực hiện các công việc cụ thể theo kế hoạch hoạt động chi tiết được phê duyệt.

3. Xu hướng phát triển:

- Ứng dụng các tiêu chuẩn Quốc tế trong công tác tư vấn, sàng lọc, khám và điều trị ngoại trú và chăm sóc khách hàng.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thông tin người bệnh/khách hàng, quản lý hoạt động khám và điều trị, bệnh án ngoại trú điện tử, thẻ từ sử dụng dịch vụ và thanh toán phí..

- Chăm sóc khách hàng/người bệnh, nhắc khám và tư vấn CSSKSS tại nhà sau điều trị ngoại trú tại khoa.

4. Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ;

- Ths.BSCKII Phạm Phương Hạnh - Nguyên Trưởng khoa Khám Chuyên gia

5. Lãnh đạo khoa hiện tại:

6. Liên hệ:

Khoa Khám Chuyên gia - tầng 1 nhà B

Hotline: 0374.85.85.85

Tập thể CBNV Khoa Khám Chuyên gia

Tổ Truyền thông