Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khoa Sơ sinh

Khoa Sơ sinh

1. Chức năng

Khoa Sơ sinh là khoa lâm sàng chuyên môn nghiệp vụ của Bệnh viện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của phó giám đốc phụ trách và chịu trách nhiệm trước ban Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động điều trị và chăm sóc sơ sinh của Bệnh viện.

2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa theo đúng quy chế khoa nội, khoa sơ sinh.

 - Cấp cứu, điều trị, chăm sóc, theo dõi các trẻ non tháng, các bệnh lý ở trẻ sơ sinh sau đẻ tại Bệnh viện, chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng theo phương pháp Kangaroo.

- Thăm khám và tư vấn các trẻ sơ sinh nằm với mẹ tại các khoa sau đẻ.

- Thực hiện việc thăm khám, siêu âm tổng quát trẻ sơ sinh tại khu khám chuyên sâu.

- Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và người nhà người bệnh về chăm sóc sức khỏe cho sơ sinh, bà mẹ.

- Theo dõi, chăm sóc, hướng dẫn tư vấn và thực hiện vật lý trị liệu cho trẻ sơ sinh non tháng, bệnh lý.

- Tổ chức thường trực và công tác cấp cứu liên tục 24 giờ, sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu.

- Tổ chức công tác hội chẩn trong khoa theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác hành chính trong khoa, đảm bảo chất lượng HSBA theo quy định.

- Xây dựng quy trình chuyên môn kỹ thuật, các quy định, các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị để thực hiện.

- Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

- Thực hiện quản lý chất lượng Bệnh viện trong khoa.

 - Hàng năm thực hiện các công việc cụ thể theo kế hoạch hoạt động chi tiết được phê duyệt.

3. Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ:

+ Bs Trần Thiều

+ Bs Phan Thị Huệ

4. Lãnh đạo khoa hiện nay

5. Video giới thiệu khoa 

 

6. Liên hệ

Khoa Sơ sinh - tầng 3, 4 nhà A

Cơ sở 1: 929 La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Tổ Truyền thông