Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tài trợ tiền xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa tỉnh Lạng Sơn

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tài trợ tiền xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa tỉnh Lạng Sơn

Ngày 28/03/2019, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã trao tặng 1.050.000.000 VND cho Quỹ "Vi người nghèo" của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn để xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thời sự Lạng Sơn đưa tin.

 

Nguồn: http://www.langsontv.vn/

Hà Trang - Tổ Truyền thông