Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống COVID 19 - Hướng dẫn những trường hợp cách ly tại gia đình, nơi lưu trú

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống COVID 19 - Hướng dẫn những trường hợp cách ly tại gia đình, nơi lưu trú

 

Nguồn: https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/cach-ly-tai-gia-inh

Thu Linh - Tổ Truyền thông