Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội lần thứ VI: dân chủ, chất lượng, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội lần thứ VI: dân chủ, chất lượng, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Nhờ công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện bài bản từ quán triệt các chỉ thị, kế hoạch của Thành ủy, quận ủy đến xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tổ chức thực hiện, Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự phát huy trí tuệ tập thể, thể hiện tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đảng bộ quyết tâm hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

 

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Nhờ công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện bài bản từ quán triệt các chỉ thị, kế hoạch của Thành ủy, quận ủy đến xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tổ chức thực hiện, Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự phát huy trí tuệ tập thể, thể hiện tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đảng bộ quyết tâm hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Thủ đô Hà Nội, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học của đất nước được Ban Chấp hành Trung ương Đảng lựa chọn là địa phương tiến hành đại hội điểm cấp cơ sở. Cùng với Đảng bộ huyện Gia Lâm và Bộ Tư lệnh Thủ đô, Đảng bộ quận Ba Đình được lựa chọn là đơn vị tiến hành đại hội điểm cấp trên cơ sở. Quận ủy Ba Đình đã tin tưởng lựa chọn Đảng bộ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội là 1 trong 2 đơn vị tổ chức đại hội điểm. Vì vậy, có thể nói, Đảng bộ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội là một trong những đơn vị đầu tiên tiến hành đại hội trong cả nước. Đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng đi kèm với yêu cầu cao về trách nhiệm tổ chức thành công đại hội… để các đơn vị bạn học tập kinh nghiệm và thống nhất thực hiện.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của Quận ủy, Đảng bộ Bệnh viện đã triển khai các bước chuẩn bị tổ chức đại hội bảo đảm tiến độ, chất lượng, đúng quy định. Đảng ủy đã tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ và bảo đảm số dư theo quy định. Công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới được thực hiện dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình, được Ban Thường vụ Đảng ủy khối phê duyệt trước khi tổ chức đại hội. Công tác tuyên truyền được thực hiện đúng yêu cầu đề ra, tạo không khí phấn khởi hào hứng, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở mỗi phòng, khoa, tổ. Công tác nắm chắc tình hình, tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên được các cấp ủy quan tâm, làm tốt. Nhờ đó, Đảng ủy đã khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong đại hội.

Bằng sự nghiêm túc bài bản, kỹ lưỡng từ xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đến khâu tổ chức thực hiện, trong đó, đặc biệt chú trọng chất lượng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và công tác nhân sự, Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công trong không khí phấn khởi, dân chủ, đoàn kết. Báo cáo chính trị trình đại hội được xây dựng nghiêm túc, chất lượng trên cơ sở phát huy trí tuệ tập thể, đã nêu bật được những thành tích của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, các giải pháp thiết thực của nhiệm kỳ tới.

Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội lần thứ VI là mốc quan trọng đánh dấu một bước phát triển đột phá với nhiều thành tựu của Bệnh viện. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ đã thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, bao gồm các nhiệm vụ chính trị như: Khám chữa bệnh, đào tạo chuyên môn, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, chăm sóc sức khỏe sinh sản cộng đồng, hợp tác quốc tế và quản lý kinh tế. 5 năm qua, bệnh viện đã khám và điều trị cho hơn 3,5 triệu lượt người, trong đó có nhiều ca bệnh khó, hiếm gặp đã được điều trị thành công. Năm 2019, Bệnh viện cũng trở thành Bệnh viện công đầu tiên trên cả nước thực hiện thành công kỹ thuật phẫu thuật can thiệp bào thai cho thai phụ có song thai mắc hội chứng truyền máu và hội chứng dải xơ buồng ối. Đảng bộ bệnh viện hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ; hai năm 2018, 2019 được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... Đại hội cũng có ý nghĩa quyết định đến công tác lãnh đạo, định hướng phát triển Bệnh viện cho tương lai, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề rai. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ bệnh viện xác định 10 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, phấn đấu xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có uy tín và phát triển ngang tầm khu vực và thế giới…
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Duy Ánh - Bí thư Đảng ủy khóa V - Giám đốc Bệnh viện tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa VI.

Với quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết thống nhất, thành công của đại hội đảng cấp cơ sở quận Ba Đình, mà Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội làm điểm, có ý nghĩa rất quan trọng, là tiền đề quyết định sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Ba Đình, hướng tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII./.