Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho điều dưỡng, hộ sinh Bệnh viện Sản Nhi các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng

Đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho điều dưỡng, hộ sinh Bệnh viện Sản Nhi các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đưa dịch vụ kỹ thuật y tế đến gần nhân dân, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đảm bảo sự công bằng trong việc tiếp cận dịch vụ y tế và đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, giảm tình trạng quá tải cho bệnh viện tuyến trên.Với vai trò bệnh viện tuyến cuối của Bộ Y tế, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội luôn quan tâm, chú trọng thực hiện nhiệm vụ đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới không chỉ với đối tượng bác sĩ mà chuyển giao kỹ thuật cho điều dưỡng và nữ hộ sinh.

Trong tháng 7 năm 2020, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã tổ chức các khoá đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho điều dưỡng, hộ sinh tại Bệnh viện Sản Nhi các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Hải Phòng. Tham gia khóa đào tạo các điều dưỡng, nữ hộ sinh của các bệnh viện sẽ được hướng dẫn các kỹ năng tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ, kỹ thuật tắm bé, kỹ thuật mát xa cho trẻ, kỹ thuật tắm gội khô cho sản phụ. 

Kết thúc khóa học 100% học viên nắm được kiến thức và thực hành tốt quy trình kỹ thuật để có thể triển khai tại đơn vị của mình góp phần từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ bệnh viện tuyến dưới

Thu Linh - Tổ Truyền thông