Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Hà Nội quyết liệt phòng chống dịch COVID-19

Hà Nội quyết liệt phòng chống dịch COVID-19

Hà Nội đang áp dụng các biện pháp quyết liệt để tránh dịch lan rộng.

Nguồn: TTXVN

Thu Linh - Tổ Truyền thông

X