Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khai giảng lớp sản, phụ khoa cơ bản khóa I

Khai giảng lớp sản, phụ khoa cơ bản khóa I

Nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp kiến thức và kỹ năng thực hành tối thiểu trong chuyên ngành, đồng thời phục vụ công tác xác nhận quá trình thực hành xin cấp chứng chỉ hành nghề cho các Bác sỹ đang công tác trong chuyên ngành sản phụ khoa, ngày 6/11/2019, Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Sản phụ khoa cơ bản khóa 1.

                                                                                                                                                     Ảnh: Anh Đức

Hơn 40 học viên sẽ học tập trung trong vòng 18 tháng. Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo Sản phụ khoa cơ bản và giấy xác nhận quá trình thực hành do Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cấp.

Thu Linh - Tổ Truyền thông