Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Phát động cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước

Phát động cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước

Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố, thiết thực hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của bệnh viện, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu công tác năm 2020. Bệnh viện Phụ Sản Hà nội phát động cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội năm 2020 từ ngày 08/01/2020 đến hết ngày 25/05/2020

Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn bệnh viện

Nội dung:

  • Bài viết hoặc các tác phẩm thuộc thể loại báo chí của cá nhân viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trên các lĩnh vực (phản ánh người thật việc thật, không hư cấu). Các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt là các nhân tố mới, sự việc mới chưa được phát hiện trong các phong trào thi đua yêu nước, chưa được tôn vinh, khen thưởng.
  • Mỗi bài viết, tác phẩm phải có từ 1300 – 1500 từ, tác phẩm phát thanh truyền hình không quá 7 phút (bài viết khuyến khích kèm ảnh)
  • Mỗi cá nhân có thể gửi nhiều bài dự thi

Bài viết xin gửi về: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tầng 6 nhà B. Các bài viết sẽ được tiếp tục tổng hợp gửi đi tham gia cuộc thi các cấp.

Thu Linh - Tổ Truyền thông

Khám phụ khoa miễn phí
X