Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Phát động phong trào giảm thiểu rác thải nhựa tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Phát động phong trào giảm thiểu rác thải nhựa tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Sáng ngày 27/09/2019 Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tổ chức Lễ phát động “Phong trào giảm thiểu rác thải nhựa tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội”.

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế, sáng ngày 27/09/2019 Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tổ chức Lễ phát động “Phong trào giảm thiểu rác thải nhựa tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội” nhằm kêu gọi các cán bộ nhân viên y tế giảm dần và tiến tới không dùng các sản phẩm từ nhựa khó phân huỷ để hạn chế rác thải nhựa trong ngành y tế.

Video clip phát động giảm thiểu rác thải nhựa tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Cụ thể, Bệnh viện sẽ thực hiện:

- Đa dạng các hình thức truyền thông: nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen sử dụng bằng cách loại bỏ dần các sản phẩm nhựa, nilon không thân thiện với môi trường

- Đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào nội quy, quy chế hoạt động chung

- Đưa tiêu chí giảm thiểu thải nhựa, khuyến khích sử dụng vật dụng cá nhân với chất liệu thân thiện với môi trường vào tiêu chí kiểm tra 5S hàng tuần

- Thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa, nilon khó phân hủy để thu gom, tái chế đúng quy định

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội phát động phong trào giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh kết hợp xây dựng bệnh viện xanh – sạch – đẹp, thân thiên với môi trường.

Tổ Truyền thông