Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Sinh hoạt chuyên đề điều dưỡng, nữ hộ sinh tháng 7/2020

Sinh hoạt chuyên đề điều dưỡng, nữ hộ sinh tháng 7/2020

Ngày 2 tháng 7 năm 2020, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề cho điều dưỡng, nữ hộ sinh các khoa, phòng, trung tâm trong bệnh viện với hai nội dung: "Rối loạn chức năng sinh lý nữ", giảng viên Ths.BSCKII Diêm Thị Thanh Thủy - Trưởng khoa Khám sản tự nguyện và "Cải tiến quy trình báo cáo sửa chữa quản lý vật tư, tiết kiệm thời gian, nhân lực, chất lượng. Kịp thời khắc phục sự cố hư hỏng trang thiết bị thuộc phòng Hành chính quản trị", giảng viên Ths. Phạm Ngọc Hưng - Phòng Hành chính quản trị.

Với những nội dung phong phú, hấp dẫn buổi sinh hoạt chuyên đề thu hút rất đông sự tham gia của điều dưỡng, nữ hộ sinh các khoa, phòng, trung tâm trong viện. Hoạt động này được duy trì đều đặn hàng tháng tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Thu Linh - Tổ Truyền thông