Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

THÔNG BÁO CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ NĂM 2019

THÔNG BÁO CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ NĂM 2019

Danh sách trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội năm 2019

Tải danh sách kết quả tại đây