Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Thông báo phổ biến nội quy, quy chế cho thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2019

Thông báo phổ biến nội quy, quy chế cho thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2019