Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2019

Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2019

Tải danh sách thí sinh dự xét tuyển viên chức năm 2019 của Sở Y Tế Hà Nội tại đây