Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khoa Đẻ tự nguyện D3

Khoa Đẻ tự nguyện D3

Khoa Đẻ tự nguyện D3 - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

  • Lãnh đạo khoa hiện nay

Trưởng khoa:      Ths.Bs CKII Nguyễn Hùng Sơn

Phó khoa:            Ths.Bs Lê Quang Hòa

Phó khoa:             Ths.Bs Nguyễn Anh Tuấn

Điều dưỡng trưởng: CN Nguyễn Thị Minh Hòa

- Thành lập: 24/10/2007

- Tổng số giường điều trị: 49 và 03 phòng đẻ.

- Tổng số  nhân viên: 63

Bác sỹ: 08      BSCKII:01

                        Thạc sỹ:02                             Bác sỹ: 05

NHS: 45         Cử nhân đại học:07

                        Hộ sinh: 38

Hộ lý: 10

- Trưởng khoa qua các thời kỳ:

+ Ths.Bs Nguyễn Hùng Sơn

+ BS CKI. Bùi Xuân Quyền

  • Chức năng nhiêm vụ:

+ Theo dõi. chăm sóc, thực hiện đỡ đẻ theo yêu cầu chất lợng cao.

+ Thực hiện mổ đẻ theo yêu cầu đối với SP có chỉ định mổ

+ Điều trị, chăm sóc toàn diện theo yêu cầu chất lợng cao cho sản phụ và trẻ sơ sinh hậu sản, hậu phẫu.

+ Nghiên cứu khoa học

+ Chỉ đạo tuyến,tham gia đào tạo sinh viên CĐYHN và các lớp đào tạo dự án làm mẹ an toàn. NCBSM…

Thành tích đạt được: Luôn hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều năm liên tục đạt tập thể lao động giỏi, ngời tốt việc tốt và tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc

Khám phụ khoa miễn phí
X