Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khoa Sinh đẻ - Kế hoạch hóa gia đình

Khoa Sinh đẻ - Kế hoạch hóa gia đình

Khoa Sinh đẻ - Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

  • Lãnh đạo khoa hiện nay:

+ Phụ Trách khoa: Bs CKII Lương Tâm Phúc

+ Điều dưỡng trưởng: CN Đỗ Như Huyền

  • Thành lập: 21/11/1979
  • Tổng số giường điều trị: 12
  • Tổng số nhân viên: 18

+ Bác sỹ CK II: 02                                                    Bs: 02

+ Cử nhân đại học: 02                                             Cử nhân cao đẳng: 03

+ Hộ sinh, điều dưỡng: 06                                      Hộ lý: 03

  • Trưởng khoa qua các thời kỳ:

+ Bs Khổng Ngọc Am                                             

+ Bs Phạm Mai Nguyệt

+Bs Lê Xuân Hùng                                                  

+ Bs Đặng Phạm Quang Thái

+ Bs Lê Thanh Thúy

  • Chức năng, nhiệm vụ/ Mũi nhọn chuyên sâu:

+ Khám và thực hiện các thủ thuật hút thai, phá thai to, phá thai nội khoa, đặt và tháo vòng tránh thai.

+ Tư vấn các biện pháp tránh thai

+ Tham gia đào tạo sinh viên ĐH Y HN, cao đẳng Y HN và các lớp đào tạo dự án.

+ Tham gia nghiên cứu khoa học

  • Thành tích đã đạt được qua 35 năm (chuyên môn, hợp tác quốc tế, đào tạo, nghiên cứu khoa học, cá nhân điển hình):
  • + Luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch

+ Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động giỏi, tập thể người tốt, việc tốt và tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc.

Khám phụ khoa miễn phí
X