Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Kiến thức y khoa

Các Biện Pháp Tránh Thai Hiệu Quả và An Toàn

Tránh thai là một phần quan trọng trong kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ sức khỏe sinh sản. Hiện nay, có nhiều biện pháp tránh thai khác nhau để đáp ứng nhu cầu và điều kiện sức khỏe của mỗi cá nhân. Dưới đây là những biện pháp tránh thai phổ biến và hiệu quả nhất.

Tương tác - kết nối mạng xã hội