Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Kiến thức y khoa

U nhú tiền đình

U nhú tiền đình hiện diện từ 10 - 30% ở của bộ phận sinh dục nữ. Nó không phải là một bệnh, không cần điều trị y tế và không lây nhiễm.

Tương tác - kết nối mạng xã hội

Nhớ lời Bác dạy : Người gieo mầm hạnh phúc