Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ

STT TÊN DANH MỤC GIÁ THU PHÍ GIÁ BHYT GIÁ DỊCH VỤ
1 BN đã mua siêu âm thường chuyển siêu âm qua đường âm đạo              137.100                 -                       -  
2 Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [TN]                      -                   -               170.000
3 Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [TN] - lần 2                      -                   -               170.000
4 Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [NG]                      -                   -               170.000
5 Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng [TN]                      -                   -            5.200.000
6 Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng [Chuyên gia]                      -                   -            6.200.000
7 Bóc nang tuyến Bartholin           1.274.000      1.274.000                     -  
8 Bóc nang tuyến Bartholin [Chuyên gia]                      -                   -            4.200.000
9 Bóc nang tuyến Bartholin [TN]                      -                   -            3.200.000
10 Bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo           2.721.000      2.721.000                     -  
11 Bóc nhân xơ vú              984.000         984.000                     -  
12 Bóc nhân xơ vú [TN]                      -                   -            5.200.000
13 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ [người lớn]              216.000         216.000                     -  
14 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ [sơ sinh]              216.000         216.000                     -  
15 Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh              479.000         479.000                     -  
16 Truyền dịch vào buồng ối điều trị thiểu ối [TN]                      -                   -          11.500.000
17 Bảo quản phôi đông lạnh 1 năm [TN]                      -                   -            2.200.000
18 Bảo quản tinh trùng đông lạnh 1 năm [TN]                      -                   -            2.200.000
19 CMV IgG miễn dịch tự động [TN]                      -                   -               200.000
20 CMV IgG miễn dịch tự động              113.000         113.000                     -  
21 CMV IgM miễn dịch tự động [TN]                      -                   -               280.000
22 CMV IgM miễn dịch tự động              130.000                 -                       -  
23 Cell bloc (khối tế bào)              234.000         234.000                     -  
24 Chiếu đèn điều trị vàng da sơ sinh [TN]                      -                   -               750.000
25 Chiếu đèn điều trị vàng da sơ sinh [nội trú] [TN]                      -                   -               330.000
26 Chlamydia Ab miễn dịch tự động [IgA]              178.000         178.000                     -  
27 Chlamydia Ab miễn dịch tự động [IgG]              178.000         178.000                     -  
28 Chlamydia PCR              464.000         464.000                     -  
29 Chlamydia Real-time PCR               734.000         734.000                     -  
30 Chlamydia Real-time PCR hệ thống tự động              734.000         734.000                     -  
31 Chlamydia test nhanh               71.600           71.600                     -  
32 Chlamydia test nhanh [TN]                       -                   -               160.000
33 Chuyển siêu âm đầu dò âm đạo [NG]                      -                   -                50.000
34 Chuyển siêu âm đầu dò âm đạo [TN]                      -                   -                50.000
35 Chuyển chụp cộng hưởng không tiêm tương phản sang chụp CHT có tiêm tương phản (thuốc đối quang từ)           1.000.000                 -                       -  
36 Chuyển phôi [TN] 0 0          5.200.000
37 Chích áp xe tuyến Bartholin [TN] 0 0          1.700.000
38 Chích áp xe tuyến Bartholin [NG] 0 0          2.000.000
39 Chích áp xe tuyến Bartholin [chuyên gia] 0 0          2.200.000
40 Chích áp xe vú  [NG]                      -                   -            2.500.000
41 Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh              790.000         790.000          1.700.000
42 Chích rạch màng trinh điều trị ứ dịch âm đạo, tử cung              790.000         790.000                     -  
43 Chích áp xe phần mềm lớn              186.000         186.000                     -  
44 Chích áp xe tuyến Bartholin              831.000         831.000                     -  
45 Chích áp xe tầng sinh môn              807.000         807.000                     -  
46 Chích áp xe vú              219.000         219.000                     -  
47 Chích áp xe vú [TN]                      -                   -            2.200.000
48 Chích áp xe vú [Chuyên gia]                      -                   -            2.700.000
49 Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần)               57.600           57.600                     -  
50 Chăm sóc trẻ sơ sinh bằng phương pháp Kangaroo (phòng 2 giường) [TN]                      -                   -               800.000
51 Chăm sóc trẻ sơ sinh bằng phương pháp Kangaroo (phòng 4 giường) [TN]                      -                   -               750.000
52 Xét nghiệm giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 [Giải trình tự gen  PGD] [trả KQ 15-30 ngày] [TN]                      -                   -          10.000.000
53 Chọc dò dịch màng phổi [người lớn]              137.000         137.000                     -  
54 Chọc dò dịch màng phổi [sơ sinh]              137.000         137.000                     -  
55 Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm [người lớn]              137.000         137.000                     -  
56 Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm [sơ sinh]              137.000         137.000                     -  
57 Chọc dò màng bụng sơ sinh              404.000         404.000                     -  
58 Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu              247.000         247.000                     -  
59 Chọc dò tủy sống sơ sinh              107.000         107.000                     -  
60 Chọc dò túi cùng Douglas              280.000         280.000                     -  
61 Chọc dò ổ bụng cấp cứu.              137.000         137.000                     -  
62 Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm [TN]                      -                   -               300.000
63 Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng              880.000         880.000                     -  
64 Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm              597.000         597.000                     -  
65 Chọc dịch tủy sống              107.000         107.000                     -  
66 Chọc hút dịch - khí màng phổi bằng kim hay catheter              143.000         143.000                     -  
67 Chọc hút dịch màng bụng, màng phổi do quá kích buồng trứng              137.000                 -                       -  
68 Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm              247.000         247.000                     -  
69 Chọc hút dịch, khí màng phổi sơ sinh              143.000         143.000                     -  
70 Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn siêu âm              152.000         152.000                     -  
71 Chọc hút khí màng phổi [người lớn]              143.000         143.000                     -  
72 Chọc hút khí màng phổi [sơ sinh]              143.000         143.000                     -  
73 Chọc hút kim nhỏ các hạch              258.000         258.000                     -  
74 Chọc hút kim nhỏ các khối sưng, khối u dưới da              258.000         258.000                     -  
75 Chọc hút kim nhỏ mào tinh, tinh hoàn không dưới hướng dẫn của siêu âm              555.000                 -                       -  
76 Chọc hút tinh hoàn, mào tinh hoàn lấy tinh trùng [PESA] [TN]                      -                   -            2.000.000
77 Chọc hút nang cơ năng [TN]                      -                   -            3.000.000
78 Chọc hút nang vú dưới hướng dẫn siêu âm              177.000         177.000                     -  
79 Chọc hút nang, tiêm xơ dưới hướng dẫn siêu âm              431.000         431.000                     -  
80 Chọc hút nước tiểu trên xương mu              110.000         110.000                     -  
81 Chọc hút tế bào dưới hướng dẫn của siêu âm              152.000         152.000                     -  
82 Chọc hút tế bào hạch dưới hướng dẫn của siêu âm              152.000         152.000                     -  
83 Chọc hút tế bào khối u dưới hướng dẫn của siêu âm              152.000         152.000                     -  
84 Chọc hút tế bào phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm              152.000         152.000                     -  
85 Chọc hút ổ dịch, apxe dưới hướng dẫn của siêu âm              558.000         558.000                     -  
86 Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi              137.000         137.000                     -  
87 Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm           2.191.000      2.191.000          3.000.000
88 Chọc sinh thiết vú dưới định vị nổi (Stereotaxic)           1.560.000      1.560.000                     -  
89 Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm [người lớn]              176.000         176.000                     -  
90 Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm [sơ sinh]              176.000         176.000                     -  
91 Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị              137.000         137.000             500.000
92 Chọc thăm dò màng phổi              137.000         137.000                     -  
93 Chọc ối dưới hướng dẫn của siêu âm              722.000         722.000                     -  
94 Chọc ối làm xét nghiệm tế bào              722.000         722.000                     -  
95 Chọc ối điều trị đa ối              722.000         722.000          1.500.000
96 Chọc hút kim nhỏ các khối sưng, khối u dưới da[TN]                       -                   -               380.000
97 Chọc, hút, XN tế bào các u/ tổn thương sâu [tuyến vú] [NG]                      -                   -               450.000
98 Chọc, hút, XN tế bào các u/ tổn thương sâu [tuyến vú] [TN]                      -                   -               380.000
99 Chụp Xquang ngực thẳng [Chụp X-quang số hóa 1 phim][TN]                      -                   -               150.000
100 Chụp Xquang ngực thẳng [Chụp X-quang số hóa 2 phim][TN]                      -                   -               200.000
101 Chụp Xquang tử cung vòi trứng [số hóa]              411.000         411.000                     -  
102 Chụp Xquang tại giường [TN]                      -                   -               360.000
103 Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [thẳng và nghiêng] [Chụp Xquang phim > 24x30cm (2 tư thế)]               69.200           69.200                     -  
104 Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [thẳng và nghiêng][Chụp X-quang số hóa 2 phim]               97.200           97.200                     -  
105 Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên [Chụp X-quang phim >24x30cm (1 tư thế)]               56.200           56.200                     -  
106 Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên [Chụp X-quang số hóa 1 phim]               65.400           65.400                     -  
107 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [Chụp X-quang số hóa 1 phim]               65.400           65.400                     -  
108 Chụp Xquang ngực thẳng [Chụp X-quang số hóa 1 phim]               65.400           65.400                     -  
109 Chụp Xquang ngực thẳng [Chụp X-quang số hóa 2 phim]               97.200           97.200                     -  
110 Chụp Xquang ngực thẳng [thẳng và nghiêng] [Chụp X-quang phim >24x30cm (2 tư thế)]               69.200           69.200                     -  
111 Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV)              539.000         539.000                     -  
112 Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) [số hóa]              609.000         609.000                     -  
113 Chụp Xquang tuyến vú [1 bên]               94.200           94.200                     -  
114 Chụp Xquang tuyến vú [1 bên vú tư thế thẳng và chếch trong ngoài] [TN]                      -                   -               300.000
115 Chụp Xquang tuyến vú [2 bên vú tư thế thẳng và chếch trong ngoài] [TN]                      -                   -               600.000
116 Chụp Xquang tại giường [Chụp X-quang số hóa 1 phim]               65.400           65.400                     -  
117 Chụp Xquang tại phòng mổ [Chụp X-quang số hóa 1 phim]               65.400           65.400                     -  
118 Chụp Xquang tử cung vòi trứng [gồm cả thuốc]              371.000         371.000                     -  
119 Chụp Xquang tử cung vòi trứng [số hóa][NG]                      -                   -               950.000
120 Chụp Xquang tử cung vòi trứng [số hóa][TN]                      -                   -               900.000
121 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch [Chụp X-quang phim ≤ 24x30cm (1 tư thế)]               50.200           50.200                     -  
122 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch [Chụp X-quang phim >24x30cm (1 tư thế)]               56.200           56.200                     -  
123 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch [Chụp X-quang số hóa 1 phim]               65.400           65.400                     -  
124 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [Chụp X-quang phim >24x30cm (2 tư thế)]               69.200           69.200                     -  
125 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng[Chụp X-quang số hóa 2 phim]               97.200           97.200                     -  
126 Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật (0.2-1.5T) [không có thuốc cản quang]            1.311.000      1.311.000          2.000.000
127 Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T)            2.214.000      2.214.000          3.000.000
128 Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ (0.2-1.5T) [không có thuốc cản quang]           1.311.000      1.311.000          2.000.000
129 Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ có tiêm tương phản (0.2-1.5T)           2.214.000      2.214.000          3.000.000
130 Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực (0.2-1.5T) [không có thuốc cản quang]           1.311.000      1.311.000          2.000.000
131 Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực có tiêm tương phản (0.2-1.5T)           2.214.000      2.214.000          3.000.000
132 Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng (0.2-1.5T) [không có thuốc cản quang]           1.311.000      1.311.000          2.000.000
133 Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng có tiêm tương phản (0.2-1.5T)           2.214.000      2.214.000          3.000.000
134 Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T) [không có thuốc cản quang]           1.311.000      1.311.000          2.000.000
135 Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T)           2.214.000      2.214.000          3.000.000
136 Chụp cộng hưởng từ lồng ngực (0.2-1.5T) [không có thuốc cản quang]           1.311.000      1.311.000          2.000.000
137 Chụp cộng hưởng từ lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (0.2-1.5T)           2.214.000      2.214.000          3.000.000
138 Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi (0.2-1.5T) [không có thuốc cản quang]           1.311.000      1.311.000          2.000.000
139 Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi có tiêm tương phản (0.2-1.5T)           2.214.000      2.214.000          3.000.000
140 Chụp cộng hưởng từ phổ tuyến vú (0.2-1.5T)           3.165.000      3.165.000          3.500.000
141 Chụp cộng hưởng từ sọ não (0.2-1.5T) [không có thuốc cản quang]           1.311.000      1.311.000          2.000.000
142 Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T)           2.214.000      2.214.000          3.000.000
143 Chụp cộng hưởng từ thai nhi (0.2-1.5T) [không có thuốc cản quang]           1.311.000      1.311.000          2.000.000
144 Chụp cộng hưởng từ tuyến tiền liệt có tiêm tương phản (0.2-1.5T)           2.214.000      2.214.000          3.000.000
145 Chụp cộng hưởng từ tuyến vú (0.2-1.5T) [không có thuốc cản quang]           1.311.000      1.311.000          2.000.000
146 Chụp cộng hưởng từ tuyến vú động học có tiêm tương phản (0.2-1.5T)           2.214.000      2.214.000          3.000.000
147 Chụp cộng hưởng từ tuyến yên có tiêm chất tương phản (khảo sát động học) (0.2-1.5T)           2.214.000      2.214.000          3.000.000
148 Chụp cộng hưởng từ tầng bụng có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày-tá tràng...) (0.2-1.5T)           2.214.000      2.214.000          3.000.000
149 Chụp cộng hưởng từ tầng bụng không tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày-tá tràng...) (0.2-1.5T)           1.311.000      1.311.000          2.000.000
150 Chụp cộng hưởng từ vùng chậu (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) (0.2-1.5T) [không tiêm chất tương phản]           1.311.000      1.311.000          2.500.000
151 Chụp cộng hưởng từ vùng chậu có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) (0.2-1.5T)           2.214.000      2.214.000          3.000.000
152 Chụp cộng hưởng từ vùng chậu dò hậu môn (0.2-1.5T) [có thuốc cản quang]           2.214.000      2.214.000          2.500.000
153 Chụp cộng hưởng từ đánh giá bánh nhau (rau) [có thuốc cản quang]           2.214.000      2.214.000          2.500.000
154 Chụp ảnh khoảnh khắc chào đời, bố cắt rốn cho con [TN]                      -                   -               400.000
155 Chụp ảnh khoảnh khắc chào đời, da kề da mẹ và bé [TN]                      -                   -               300.000
156 Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu)               14.900           14.900                     -  
157 Coronavirus Real-time PCR              734.000         734.000                     -  
158 Coronavirus Real-time PCR [người nhà]              734.000         734.000                     -  
159 Các phẫu thuật ruột thừa khác           2.561.000      2.561.000                     -  
160 Công chấm sùi mào gà [TN]                      -                   -               350.000
161 Chọc ối dưới hướng dẫn của siêu âm [TN]                      -                   -            1.200.000
162 Khám sơ sinh [tư vấn tiêm huyết thanh và theo dõi sau tiêm theo yêu cầu] [TN]                      -                   -               200.000
163 Tháo thuốc tránh thai [Implanon] [TN]                      -                   -               600.000
164 Xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ [Máu] [TN]                       -                   -               800.000
165 Công thức nhiễm sắc thể (NST) từ tế bào ối           1.193.000      1.193.000                     -  
166 Tiêm bắp [hoặc tĩnh mạch/trong da/dưới da..] [TN]                      -                   -               100.000
167 Truyền hoá chất tĩnh mạch (không bao gồm thuốc) [công dịch vụ]                      -                   -               200.000
168 Cấy thuốc tránh thai [chưa bao gồm que cấy Implanon] [TN]                      -                   -            1.500.000
169 Đặt vòng nâng Perssary [đặt thử - chưa bao gồm vòng nâng] [TN]                      -                   -               550.000
170 Công vận chuyển 01 đơn vị máu và chế phẩm máu               17.000           17.000                     -  
171 Điều trị Chửa ngoài tử cung nội khoa [TN]                      -                   -            3.500.000
172 Cắt u buồng trứng + tử cung qua nội soi           5.914.000      5.914.000                     -  
173 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp [sơ sinh]              479.000         479.000                     -  
174 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản [người lớn]              479.000         479.000                     -  
175 Cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện - Khoảng cách quãng đường =< 5km              670.000                 -                       -  
176 Cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện - Khoảng cách quãng đường >5km-10km              720.000                 -                       -  
177 Cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện - Khoảng cách quãng đường từ 11-20km              830.000                 -                       -  
178 Cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện - Khoảng cách quãng đường từ 21km-30km              950.000                 -                       -  
179 Cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện - Khoảng cách quãng đường từ 31km-50km           1.150.000                 -                       -  
180 Cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện - Khoảng cách quãng đường từ 51km-100km           1.600.000                 -                       -  
181 Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện - Khoảng cách quãng đường =< 5km              469.000                 -                       -  
182 Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện - Khoảng cách quãng đường >5km-10km              504.000                 -                       -  
183 Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện - Khoảng cách quãng đường từ 11km-20km              581.000                 -                       -  
184 Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện - Khoảng cách quãng đường từ 21-30km              665.000                 -                       -  
185 Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện - Khoảng cách quãng đường từ 31km-50km              805.000                 -                       -  
186 Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện - Khoảng cách quãng đường từ 51km-100km           1.120.000                 -                       -  
187 Cấp giấy chứng thương [TN]                      -                   -               300.000
188 #REF!                      -                   -               300.000
189 Cấp lại giấy chứng nhận phẫu thuật lần 2 [TN]                      -                   -               100.000
190 Cấp lại giấy ra viện lần 2 [TN]                      -                   -               100.000
191 Cắm niệu quản bàng quang           2.851.000      2.851.000                     -  
192 Cắt polyp cổ tử cung [chân sâu rộng - Khám chuyên gia]                      -                   -            2.800.000
193 Cắt buồng trứng, hai bên phần phụ trong điều trị ung thư vú           2.944.000      2.944.000                     -  
194 Cắt bỏ bao da quy đầu do dính hoặc dài           1.242.000                 -                       -  
195 Cắt bỏ tinh hoàn lạc chỗ           2.321.000      2.321.000                     -  
196 Cắt bỏ tạng trong tiểu khung, từ 2 tạng trở lên           9.029.000      9.029.000                     -  
197 Cắt bỏ âm hộ đơn thuần           2.761.000      2.761.000                     -  
198 Cắt chỉ [ngoại trú]               32.900                 -                       -  
199 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung              117.000         117.000                     -  
200 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung [NG]                      -                   -               500.000
201 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung [TN]                      -                   -               300.000
202 Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần (đường bụng, đường âm đạo)           5.550.000      5.550.000                     -  
203 Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường bụng           4.109.000      4.109.000                     -  
204 Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường âm đạo           4.109.000      4.109.000                     -  
205 Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường âm đạo kết hợp nội soi           5.550.000      5.550.000                     -  
206 Cắt cụt cổ tử cung           2.747.000      2.747.000                     -  
207 Cắt cụt toàn bộ bộ phận sinh dục ngoài do ung thư           4.151.000      4.151.000                     -  
208 Cắt cụt toàn bộ bộ phận sinh dục ngoài do ung thư­ + nạo vét hạch bẹn hai bên           4.151.000      4.151.000                     -  
209 Cắt hẹp bao quy đầu           1.242.000                 -                       -  
210 Cắt hẹp bao quy đầu [mức độ I][TN]                      -                   -            3.000.000
211 Cắt hẹp bao quy đầu [mức độ II][TN]                      -                   -            4.000.000
212 Cắt hẹp bao quy đầu [mức độ III][TN]                      -                   -            5.000.000
213 Cắt nang thừng tinh hai bên           2.754.000      2.754.000                     -  
214 Cắt nang thừng tinh một bên           1.784.000      1.784.000                     -  
215 Cắt nhiều đoạn ruột non           4.629.000      4.629.000                     -  
216 Cắt nối niệu quản           3.044.000      3.044.000                     -  
217 Cắt phymosys [thủ thuật]              237.000         237.000                     -  
218 Cắt polyp cổ tử cung [chân sâu rộng - TN]                      -                   -            2.200.000
219 Cắt polyp cổ tử cung           1.935.000      1.935.000                     -  
220 Cắt ruột thừa đơn thuần           2.561.000      2.561.000                     -  
221 Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng           2.561.000      2.561.000                     -  
222 Cắt toàn bộ tử cung, hai phần phụ và mạc nối lớn điều trị ung thư buồng trứng           6.130.000      6.130.000                     -  
223 Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng           3.876.000      3.876.000                     -  
224 Cắt toàn bộ đại trực tràng, đưa hồi tràng ra làm hậu môn nhân tạo           4.470.000      4.470.000                     -  
225 Cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + vét hạch chậu hai bên           6.145.000      6.145.000                     -  
226 Cắt u buồng trứng qua nội soi [hoặc bóc u]           5.071.000      5.071.000                     -  
227 Cắt u lành dương vật           1.965.000      1.965.000                     -  
228 Cắt u lành dương vật [TN]                      -                   -            8.200.000
229 Cắt u nang buồng trứng [hoặc bóc u]           2.944.000      2.944.000                     -  
230 Cắt u nang buồng trứng và phần phụ [hoặc bóc u]           2.944.000      2.944.000                     -  
231 Cắt u nang buồng trứng xoắn [hoặc bóc u]           2.944.000      2.944.000                     -  
232 Cắt u nang thừng tinh [TN]                      -                   -            8.200.000
233 Cắt u sùi đầu miệng sáo           1.206.000                 -                       -  
234 Cắt u sùi đầu miệng sáo [TN]                      -                   -            2.000.000
235 Cắt u thành âm đạo           2.048.000      2.048.000                     -  
236 Cắt u thành âm đạo [u nang nước] [TN]                      -                   -            5.200.000
237 Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung           6.111.000      6.111.000                     -  
238 Cắt u vú lành tính           2.862.000      2.862.000                     -  
239 Cắt ung thư - buồng trứng lan rộng           6.130.000      6.130.000                     -  
240 Cắt ung thư buồng trứng kèm cắt toàn bộ tử cung và mạc nối lớn           8.063.000      8.063.000                     -  
241 Cắt ung thư vú tiết kiệm da - tạo hình ngay [Cắt vú theo phương pháp Patey, cắt khối u vú ác tính + vét hạch nách]           4.803.000      4.803.000                     -  
242 Cắt ung thư vú tiết kiệm da - tạo hình ngay [cắt một phần tuyến vú, cắt u vú lành tính]           2.862.000      2.862.000                     -  
243 Cắt vú theo phương pháp Patey + Cắt buồng trứng hai bên           4.803.000      4.803.000                     -  
244 Cắt vú theo phương pháp Patey + vét hạch nách           4.803.000      4.803.000                     -  
245 Cắt bỏ âm hộ đơn thuần [cắt vết trắng - Khám chuyên gia]                      -                   -            6.200.000
246 Cắt bỏ âm hộ đơn thuần [cắt vết trằng - TN]                      -                   -            5.200.000
247 Cắt âm hộ + vét hạch bẹn hai bên           3.726.000      3.726.000                     -  
248 Cắt âm hộ ung thư, vét hạch bẹn hai bên           3.726.000      3.726.000                     -  
249 Cắt âm vật, vét hạch bẹn 2 bên do ung thư           3.726.000      3.726.000                     -  
250 Cắt đoạn ruột non, lập lại lưu thông           4.629.000      4.629.000                     -  
251 Cắt đoạn ruột non, nối tận bên, đưa 1 đầu ra ngoài (Quénue)           4.629.000      4.629.000                     -  
252 Cắt đoạn ruột non, đưa hai đầu ruột ra ngoài           4.629.000      4.629.000                     -  
253 Cắt đoạn đại tràng nối ngay           4.470.000      4.470.000                     -  
254 Cắt đoạn đại tràng, đóng đầu dưới, đưa đầu trên ra ngoài ổ bụng kiểu Hartman           4.470.000      4.470.000                     -  
255 Cắt đoạn đại tràng, đưa 2 đầu đại tràng ra ngoài           4.470.000      4.470.000                     -  
256 Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ. âm đạo, tầng sinh môn              682.000         682.000                     -  
257 Cố định lồng ngực do chấn thương gẫy xương sườn               49.900           49.900                     -  
258 Dengue virus NS1Ag test nhanh [dùng cho xét nghiệm NS1Ag]              130.000         130.000                     -  
259 Dengue virus NS1Ag/IgM-IgG test nhanh [dùng cho xét nghiệm IgM/ IgG]              130.000         130.000                     -  
260 Doppler động mạch cảnh, Doppler xuyên sọ              222.000         222.000                     -  
261 Dẫn lưu bàng quang, đặt Tuteur niệu đạo           1.751.000      1.751.000                     -  
262 Dẫn lưu các ổ dịch trong ổ bụng dưới hướng dẫn siêu âm              597.000         597.000                     -  
263 Dẫn lưu cùng đồ Douglas              835.000         835.000                     -  
264 Dẫn lưu dịch, apxe, nang dưới hướng dẫn siêu âm [hút bằng bóng áp lực âm] [TN]                      -                   -               700.000
265 Dẫn lưu dịch, áp xe, nang dưới hướng dẫn của siêu âm              597.000         597.000                     -  
266 Dẫn lưu khí màng phổi liên tục ≤ 8 giờ              185.000         185.000                     -  
267 Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp ≤ 8 giờ              185.000         185.000                     -  
268 Dẫn lưu màng phổi sơ sinh              596.000         596.000                     -  
269 Dẫn lưu nước tiểu bàng quang           1.751.000      1.751.000                     -  
270 Dẫn lưu áp xe khoang Zetzius           1.751.000      1.751.000                     -  
271 Dẫn lưu áp xe ruột thừa           2.832.000      2.832.000                     -  
272 Dẫn lưu ổ bụng trong viêm tụy cấp ≤ 8 giờ              678.000         678.000                     -  
273 Dịch vụ Bác sỹ bóc u tuyến Bartholin                   -            2.000.000
274 Dịch vụ Bác sỹ chích apxe vú/ chích apxe tuyến Bartholin                   -            1.000.000
275 Dịch vụ Bác sỹ hút thai khó (mổ cũ, chửa góc, thai lưu >10 tuần...)                   -            4.000.000
276 Dịch vụ Bác sỹ nạo sót rau, sót thai sau đẻ, sau sẩy                   -            1.000.000
277 Dịch vụ bác sỹ hút buồng tử cung                   -            1.000.000
278 Dịch vụ bác sỹ hút thai chửa vết mổ                   -            6.000.000
279 Dịch vụ bác sỹ hút thai trứng                   -            2.000.000
280 Dịch vụ bác sỹ khâu thẩm mỹ tầng sinh môn                   -            4.000.000
281 Dịch vụ hỗ trợ người bệnh khám ngoại viện chuyên khoa miễn dịch - dị ứng lâm sàng và thử phản ứng thuốc có nguy cơ dị ứng- Bệnh nhân PT mổ đẻ/ đẻ thường                   -            4.500.000
282 Dịch vụ hỗ trợ người bệnh khám ngoại viện chuyên khoa miễn dịch - dị ứng lâm sàng và thử phản ứng thuốc có nguy cơ dị ứng- Bệnh nhân PT phụ khoa                   -            4.500.000
283 Thu bổ sung chuyển đẻ thường sang mổ đẻ (Khoa dịch vụ)                   -            2.000.000
284 Thu bổ sung mổ đẻ thai đôi trở lên (Khoa dịch vụ)                   -            2.000.000
285 Đẻ thường trọn gói người nước ngoài (khoa dịch vụ)                   -          20.000.000
286 Mổ đẻ hoặc mổ phụ khoa trọn gói người nước ngoài                   -          25.000.000
287 Định lượng Estradiol [NG]                      -                   -               170.000
288 Định lượng Estradiol [TN]                       -                   -               170.000
289 FISH chẩn đoán nhiễm sắc thể XY           3.329.000      3.329.000                     -  
290 Định lượng FSH [NG]                      -                   -               170.000
291 Định lượng FSH [TN]                       -                   -               170.000
292 Định lượng FT4 (Free Thyroxine)  [Máu]               64.600           64.600             130.000
293 Định lượng Ferritin [NG]                      -                   -               170.000
294 Forceps              952.000         952.000                     -  
295 Ghi điện tim cấp cứu tại giường [Sơ sinh]               32.800           32.800                     -  
296 Ghi điện tim cấp cứu tại giường [người lớn]               32.800           32.800                     -  
297 Ghi điện tim qua chuyển đạo thực quản              162.000         162.000                     -  
298 Ghi đáp ứng thính giác thân não (ABR)              178.000         178.000                     -  
299 Giác hút              952.000         952.000                     -  
300 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Phụ sản              427.000         427.000                     -  
301 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Phụ - Sản              303.800         303.800                     -  
302 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Phụ - Sản              276.500         276.500                     -  
303 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Phụ - Sản              241.700         241.700                     -  
304 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Phụ - Sản              216.500         216.500                     -  
305 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Nhi[Sản]              226.500         226.500                     -  
306 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Phụ - Sản              203.600         203.600                     -  
307 Giường bạt 1 ngày [TN]                      -                   -                50.000
308 Giải trình tự gene Perforin (PRF1) chẩn đoán trước sinh bệnh HLH           6.759.000      6.759.000                     -  
309 Giải trình tự gene chẩn đoán bệnh beta thalassemia           6.759.000      6.759.000                     -  
310 Giảm thiểu phôi [TN]                      -                   -            4.000.000
311 Giảm đau ngoài màng cứng bằng bơm truyền tự động thu bổ sung [TN]                   -            2.100.000
312 Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng              649.000         649.000                     -  
313 Gây chuyển dạ bằng thuốc [Propess] [TN]                      -                   -            1.800.000
314 Gây chuyển dạ bằng bóng, ống thông foley [TN]                      -                   -            1.800.000
315 Kỹ thuật gây mê tĩnh mạch với etomidate, ketamine, propofol, thiopental [TN]                        -                   -               800.000
316 Kỹ thuật gây tê tủy sống [Bupivacain] [TN]                        -                   -               800.000
317 Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng [Gói dùng Anaropin][TN]                   -            2.000.000
318 Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng  [Gói dùng Bupivacain] [TN]                   -            1.500.000
319 Kỹ thuật giảm đau sau phẫu thuật bằng gây tê ngoài màng cứng [Anaropin bơm truyền tự động] [TN]                   -            3.500.000
320 Kỹ thuật giảm đau sau phẫu thuật bằng gây tê ngoài màng cứng [Bupivacain bơm truyền tự động] [TN]                   -            2.900.000
321 Gói chi trả cho mẫu tinh trùng tự do (HTSS) [TN]                      -                   -            5.800.000
322 Gói chi trả cho phôi hiến tặng [TN]                      -                   -            8.000.000
323 Gói tiêm phòng Ung thư Cổ tử cung (3 mũi tiêm) [TN]                      -                   -            8.000.000
324 Gói điều trị nghén nặng [TN]                      -                   -               600.000
325 Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 16 [thai lưu -TN]                      -                   -            6.000.000
326 Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 16 [TN]                      -                   -            5.000.000
327 Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 16 [mổ cũ -TN]                      -                   -            6.000.000
328 Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 16 [song thai -TN]                      -                   -            6.000.000
329 Gội đầu cho người bệnh [Sau sinh] [Gội khô] [TN]                      -                   -               200.000
330 Gội đầu cho người bệnh [Trước sinh] [Gội khô] [TN]                      -                   -               200.000
331 Gội đầu cho người bệnh tại giường [Gội khô] [TN]                      -                   -               200.000
332 Gỡ dính sau mổ lại           2.498.000      2.498.000                     -  
333 HBV genotype Real-time PCR           1.564.000                 -                       -  
334 HBV đo tải lượng Real-time PCR              664.000                 -                       -  
335 HBV đo tải lượng Real-time PCR [TN]                      -                   -            1.200.000
336 HBV đo tải lượng hệ thống tự động           1.314.000                 -                       -  
337 HBeAg miễn dịch tự động               95.500                 -                       -  
338 HBsAg test nhanh               53.600                 -                70.000
339 HCV Ab miễn dịch tự động              119.000                 -                       -  
340 HIV Ab test nhanh               53.600                 -                70.000
341 HIV Ab test nhanh (2)               53.600                 -                       -  
342 HIV Ag/Ab miễn dịch tự động [TN]                      -                   -               150.000
343 HIV Ag/Ab miễn dịch tự động              130.000                 -                       -  
344 HIV Ag/Ab miễn dịch tự động [NG]                      -                   -               180.000
345 HIV khẳng định (*)              175.000         175.000                     -  
346 HIV đo tải lượng Real-time PCR              734.000                 -                       -  
347 HPV genotype Real- time PCR  [CT Khoa Thương] [TN]                      -                   -               750.000
348 HPV genotype PCR hệ thống tự động           1.064.000                 -                       -  
349 HPV genotype PCR hệ thống tự động [Roche] [TN]                      -                   -            1.200.000
350 HPV genotype PCR hệ thống tự động [STARlet/ CFX96] [TN]                      -                   -            1.200.000
351 HPV genotype PCR hệ thống tự động [trên máy BD Viper LT] [TN]                      -                   -               800.000
352 HPV genotype PCR hệ thống tự động [trên máy BD Viper LT] [NG]                      -                   -               800.000
353 HPV genotype PCR hệ thống tự động [CLART HPV] [TN]                      -                   -            1.500.000
354 HPV genotype Real- time PCR           1.564.000                 -                       -  
355 HPV real-time PCR              379.000                 -                       -  
356 HSV 1 IgG miễn dịch tự động              214.000         214.000                     -  
357 HSV 2 IgG miễn dịch tự động              214.000         214.000                     -  
358 HbsAg miễn dịch tự động               74.700                 -                       -  
359 HbsAg miễn dịch tự động [NG]                      -                   -               120.000
360 HbsAg miễn dịch tự động [TN]                      -                   -                90.000
361 HbsAg, HIV test nhanh              107.200                 -                       -  
362 HSV 1 IgG miễn dịch tự động [TN]                      -                   -               200.000
363 HSV 2 IgG miễn dịch tự động [TN]                      -                   -               200.000
364 Huyết đồ (bằng máy đếm laser)               69.300           69.300                     -  
365 Huyết đồ (bằng máy đếm tổng trở)               69.300           69.300                     -  
366 Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công)               65.800           65.800                     -  
367 Hóa chất nhân bản WGA (trong TH không trả được KQSL phôi)           1.700.000                 -                       -  
368 Hô hấp áp lực dương liên tục (CPAP) không xâm nhập ở trẻ sơ sinh (thở CPAP qua mũi)              559.000         559.000                     -  
369 Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết              204.000         204.000                     -  
370 Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết [Hút sinh thiết niêm mạc TC, BTC, CTC] [TN]                      -                   -               800.000
371 Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết [Hút sinh thiết niêm mạc TC, BTC, CTC] [NG]                      -                   -            1.000.000
372 Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết [Hút sinh thiết niêm mạc TC, BTC, CTC] [chuyên gia]                      -                   -            1.200.000
373 Phá thai đến 6 tuần bằng phương pháp hút chân không [NG]                       -                   -            1.900.000
374 Phá thai đến 6 tuần bằng phương pháp hút chân không [TN]                      -                   -            1.700.000
375 Hút thai + Triệt sản qua đường rạch nhỏ           2.860.000                 -                       -  
376 Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 10 tuần bằng phương pháp hút chân không [NG]                      -                   -            2.400.000
377 Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 10 tuần bằng phương pháp hút chân không [TN]                        -                   -            2.200.000
378 Phá thai bệnh lý [thai lưu/thai trứng từ 8-10 tuần] [NG]                      -                   -            3.400.000
379 Phá thai từ tuần thứ 10 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không [TN]                        -                   -            2.700.000
380 Phá thai  người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ [hoặc song thai] [từ 10 - 12 tuần] [TN]                      -                   -            3.200.000
381 Phá thai bệnh lý [hoặc người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ [đến 10 tuần] [TN]                      -                   -            2.700.000
382 Phá thai bệnh lý [hoặc người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ] [thai <= 6 tuần][NG]                        -                   -            2.900.000
383 Phá thai bệnh lý [chửa vết mổ thai 6-8 tuần] [TN]                      -                   -            4.000.000
384 Phá thai bệnh lý [chửa vết mổ thai đến 6 tuần] [TN]                      -                   -            3.500.000
385 Phá thai bệnh lý [chửa vết mổ thai đến 6 tuần] [NG]                      -                   -            3.700.000
386 Hút thai có kiểm soát bằng nội soi [bệnh lý mẹ -con]           4.963.000      4.963.000                     -  
387 Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ [thai 6-8 tuần][NG]                        -                   -            4.200.000
388 Hút thai dưới siêu âm [bệnh lý mẹ - con]              456.000         456.000                     -  
389 Phá thai bệnh lý [thai lưu/thai trứng 8-12 tuần] [TN]                      -                   -            3.200.000
390 Phá thai bệnh lý [thai lưu/thai trứng dưới 8 tuần] [TN]                      -                   -            2.700.000
391 Phá thai bệnh lý [thai lưu/thai trứng dưới 8 tuần] [NG]                      -                   -            2.900.000
392 Hút đờm hầu họng [người lớn]               11.100           11.100                     -  
393 Hút đờm hầu họng [sơ sinh]               11.100           11.100                     -  
394 Hút đờm khí phế quản ở người bệnh sau đặt nội khí quản, mở khí quản, thở máy               11.100           11.100                     -  
395 Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter kín              459.000         459.000                     -  
396 Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter một lần [sơ sinh]              317.000         317.000                     -  
397 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) [người lớn]              317.000         317.000                     -  
398 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) [sơ sinh]              317.000         317.000                     -  
399 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) [người lớn]               11.100           11.100                     -  
400 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) [sơ sinh]               11.100           11.100                     -  
401 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút)               11.100           11.100                     -  
402 Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm              110.000         110.000                     -  
403 Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm              152.000         152.000                     -  
404 Hạ thân nhiệt chỉ huy           2.212.000                 -                       -  
405 Hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chỗ           2.321.000      2.321.000                     -  
406 Hỗ trợ hô hấp xâm nhập qua nội khí quản [01 giờ điều trị sơ sinh]               23.300           23.300                     -  
407 Hỗ trợ hô hấp xâm nhập qua nội khí quản [01 ngày điều trị sơ sinh]              559.000         559.000                     -  
408 Hỗ trợ phôi nở [làm tổ] [TN]                      -                   -            1.500.000
409 Hỗ trợ phôi thoát màng [TN]                      -                   -            1.300.000
410 Hội chẩn để xác định ca bệnh khó ( Chuyên gia/ ca: Chỉ áp dụng đối với TH mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh)              200.000         200.000                     -  
411 Hội chẩn để xác định ca bệnh khó [ Mức độ Trung tâm] [TN]                      -                   -               250.000
412 Hội chẩn để xác định ca bệnh khó [ Mức độ liên Bệnh viện] [TN]                      -                   -               500.000
413 Hủy thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai           2.407.000      2.407.000                     -  
414 Hủy thai: cắt thai nhi trong ngôi ngang           2.741.000      2.741.000                     -  
415 Bơm tinh trùng vào buồng tử cung [IAH] [TN]                      -                   -            2.000.000
416 Chọc hút noãn [TN]                      -                   -            7.800.000
417 Nuôi cấy phôi  [TN]                      -                   -            6.500.000
418 Influenza virus A, B test nhanh              170.000         170.000                     -  
419 Influenza virus A, B test nhanh [TN]                        -                   -               200.000
420 Khoét chóp cổ tử cung           2.747.000      2.747.000                     -  
421 Khoét chóp cổ tử cung [TN]                      -                   -            3.200.000
422 Khoét chóp cổ tử cung [chuyên sâu]                      -                   -            3.800.000
423 Khám thai [KHHGĐ] [TN]                      -                   -               250.000
424 Khám Phụ sản [Khám thai]               38.700           38.700                     -  
425 Khám thai [NG]                      -                   -               250.000
426 Khám Phụ sản [Khám vú]               38.700           38.700                     -  
427 Khám Phụ sản [Phụ khoa]               38.700           38.700                     -  
428 Khám Sơ sinh [ngoại trú lần 2] [TN]                      -                   -               200.000
429 Khám dinh dưỡng [TN]                      -                   -               100.000
430 Hội chẩn [ngoại trú -TN]                      -                   -               250.000
431 Khám thai/phụ khoa[theo hẹn sau ra viện] [TN]                      -                   -               250.000
432 Khám mắt sơ sinh non tháng để tầm soát bệnh lý võng mạc [TN]                      -                   -               500.000
433 Khám nam khoa [TN]                      -                   -               200.000
434 Khám Phụ khoa [TN]                      -                   -               250.000
435 Khám thai [KHHGĐ]                38.700                 -                       -  
436 Khám phụ khoa [Khám vú][NG]                      -                   -               250.000
437 Khám phụ khoa [Khám vú][TN]                      -                   -               250.000
438 Khám phụ khoa [KHHGĐ] [NG]                      -                   -               250.000
439 Khám Sơ sinh [trước hoặc sau ra viện lần 1] [TN]                      -                   -               250.000
440 Khám thai [TN]                      -                   -               250.000
441 Khám thai [có đo tim thai bằng dopler]               73.700                 -                       -  
442 Khám tổng quát trước phẫu thuật, thủ thuật [TN]                      -                   -               250.000
443 Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa              160.000                 -                       -  
444 Khám phụ khoa [khám + tư vấn HTSS] [TN]                      -                   -               250.000
445 Khám, tư vấn dinh dưỡng cho sản phụ và trẻ sơ sinh [TN]                      -                   -               300.000
446 Khám, tư vấn dinh dưỡng cho thai phụ [TN]                      -                   -               200.000
447 Khám phụ khoa [khám + tư vấn tiền hôn nhân/trước mang thai][TN]                      -                   -               300.000
448 Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn              257.000         257.000                     -  
449 Khâu lỗ thủng hoặc khâu vết thương ruột non           3.579.000      3.579.000                     -  
450 Khâu lỗ thủng đại tràng           3.579.000      3.579.000                     -  
451 Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo           1.564.000      1.564.000                     -  
452 Khâu phục hồi rách âm đạo           1.564.000                 -                       -  
453 Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn [sau chích Abces vú] [TN]                      -                   -            1.200.000
454 Khâu rách cùng đồ âm đạo           1.898.000      1.898.000          5.200.000
455 Khâu tử cung do nạo thủng           2.782.000      2.782.000                     -  
456 Khâu vòng cổ tử cung              549.000         549.000                     -  
457 Khâu vòng cổ tử cung [NG]                      -                   -            2.500.000
458 Khâu vòng cổ tử cung [TN]                      -                   -            2.200.000
459 Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm]              305.000                 -                       -  
460 Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10cm [ngoại trú]              178.000                 -                       -  
461 Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài >= 10cm [ngoại trú]              237.000                 -                       -  
462 Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10cm [ngoại trú]              257.000                 -                       -  
463 Khâu vết thương thành bụng           1.965.000      1.965.000                     -  
464 Khâu vết thương âm hộ, âm đạo              257.000         257.000                     -  
465 Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn [thẩm mỹ - Chuyên sâu]                      -                   -            7.200.000
466 Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn [thẩm mỹ-Ngoại trú]                      -                   -            6.200.000
467 Khí dung mũi họng [sơ sinh]               20.400           20.400                     -  
468 Khí dung thuốc cấp cứu (một lần)               20.400           20.400                     -  
469 Khí dung thuốc qua thở máy (một lần)               20.400           20.400                     -  
470 Khí dung đường thở ở bệnh nhân nặng               20.400           20.400                     -  
471 Khẳng định kháng đông Lupus (LAC/ LA) [TN]                      -                   -               850.000
472 Khẳng định kháng đông lupus(LAC/ LA confirm: Lupus Anticoagulant confirm)              244.000                 -                       -  
473 Kỹ thuật quang điện (Truscreen) trong phát hiện ung thư cổ tử cung [TN]                      -                   -               900.000
474 Định lượng LH [NG]                      -                   -               170.000
475 Định lượng LH [TN]                      -                   -               170.000
476 Làm hậu môn nhân tạo           2.514.000      2.514.000                     -  
477 Làm hồ sơ sinh [tại các phòng khám SPK tư nhân] [TN]                      -                   -               200.000
478 Làm hồ sơ sinh [tại bệnh viện] [TN]                      -                   -               100.000
479 Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa           1.482.000      1.482.000                     -  
480 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn           2.612.000      2.612.000                     -  
481 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn               85.600           85.600                     -  
482 Làm thuốc âm đạo (chưa bao gồm thuốc) [TN]                      -                   -               100.000
483 Lấy dị vật âm đạo              573.000         573.000                     -  
484 Lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ           2.860.000      2.860.000                     -  
485 Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn           2.248.000      2.248.000                     -  
486 Lấy máu tụ tầng sinh môn           2.248.000      2.248.000                     -  
487 Lọc máu cấp cứu (ở người chưa có mở thông động tĩnh mạch)           1.541.000      1.541.000                     -  
488 Lọc rửa tinh trùng [Lựa chọn tinh trùng kỹ thuật P. ICSI] [TN]                      -                   -            3.500.000
489 Chụp Xquang tuyến vú [1 bên]               93.200           93.200                     -  
490 Massage cho trẻ sơ sinh [TN]                      -                   -               200.000
491 Mycobacterium tuberculosis Mantoux               11.900           11.900                     -  
492 Máu lắng (bằng phương pháp thủ công)               23.100           23.100                     -  
493 Mổ bóc nhân xơ vú              984.000         984.000                     -  
494 Mổ chửa ngoài tử cung dịch vụ Bác sỹ (C3)                   -            5.000.000
495 Mổ chửa ngoài tử cung dịch vụ Bác sỹ (khoa thường)                      -                   -            5.000.000
496 Mổ dịch vụ Bác sỹ - Cắt tử cung do thai trứng (khoa thường)                      -                   -            7.000.000
497 Mổ mở phụ khoa dịch vụ  Bác sỹ                   -          16.000.000
498 Mổ nam khoa dịch vụ (khoa thường A5)                   -            7.000.000
499 Mổ phụ khoa dịch vụ Bác sỹ (C3)                   -            6.000.000
500 Mổ phụ khoa dịch vụ Bác sỹ (khoa thường)                   -            6.000.000
501 Mổ phụ khoa dịch vụ Bác sỹ - Cắt tử cung qua nội soi (A5, E5)                   -            7.000.000
502 Mổ phụ khoa nội soi dịch vụ Bác sỹ                    -          17.000.000
503 Mổ phụ khoa nội soi dịch vụ Bác sỹ - Cắt tử cung/Bóc nhân xơ/Chửa trên vết mổ (C3)                   -            7.000.000
504 Mổ phụ khoa nội soi dịch vụ Bác sỹ - Cắt tử cung/Bóc nhân xơ/Chửa trên vết mổ (khoa thường)                   -            7.000.000
505 Mổ ung thư phụ khoa dịch vụ Bác sỹ (khoa dịch vụ)                   -          18.000.000
506 Mổ ung thư phụ khoa dịch vụ Bác sỹ (khoa thường)                   -            8.000.000
507 Mổ đẻ dịch vụ - Đa thai (C3)                   -            7.000.000
508 Mổ đẻ dịch vụ - Chủ động (C3)                   -            6.000.000
509 Mổ đẻ dịch vụ - Chủ động (khoa thường)                   -            5.000.000
510 Mổ đẻ dịch vụ - Cấp cứu (C3)                   -            4.000.000
511 Mổ đẻ dịch vụ - Cấp cứu (khoa thường)                   -            3.500.000
512 Mổ đẻ dịch vụ Bác sỹ - Rau cài răng lược (Khoa dịch vụ)                   -          21.000.000
513 Mổ đẻ dịch vụ Bác sỹ - Rau cài răng lược (khoa thường)                   -            7.000.000
514 Mổ đẻ dịch vụ Bác sỹ - Rau tiền đạo/ Tiền sản giật (Khoa dịch vụ)                   -          18.000.000
515 Mổ đẻ dịch vụ Bác sỹ - Rau tiền đạo/ Tiền sản giật (khoa thường)                   -            6.000.000
516 Mổ đẻ dịch vụ Bác sỹ - đa thai (khoa dịch vụ)                   -          18.000.000
517 Mổ đẻ dịch vụ Bác sỹ, dịch vụ Khoa (đơn thai) khoa dịch vụ                   -          16.000.000
518 Mổ đẻ dịch vụ Bác sỹ, dịch vụ khoa - Đa thai (khoa thường)                   -            6.000.000
519 Mở bụng bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi bảo tồn tử cung           3.406.000      3.406.000                     -  
520 Mở khí quản cấp cứu              719.000         719.000                     -  
521 Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở              719.000         719.000                     -  
522 Mở khí quản qua màng nhẫn giáp              719.000         719.000                     -  
523 Mở khí quản thường quy              719.000         719.000                     -  
524 Mở màng phổi tối thiểu bằng troca              596.000         596.000                     -  
525 Mở rộng lỗ sáo           1.242.000      1.242.000                     -  
526 Mở thông bàng quang trên xương mu [gây tê tại chỗ]              373.000         373.000                     -  
527 Mở thông dạ dày bằng nội soi           2.697.000      2.697.000                     -  
528 Xét nghiệm giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 [NIPS- sàng lọc dị bội NST 13,18,21] [TN]                       -                   -            6.000.000
529 Chlamydia/ Neisseria Real-time PCR (CTy. Khoa Thương) [TN]                      -                   -               750.000
530 Neisseria + Chlamydia Real-time PCR [Cty. Roche] [TN]                      -                   -               800.000
531 Neisseria gonorrhoeae + Chlamydia + Mycoplasma genitalium Realtime PCR [TN]                      -                   -            1.100.000
532 Chlamydia PCR              464.000         464.000                     -  
533 Neisseria gonorrhoeae PCR              464.000         464.000                     -  
534 Neisseria gonorrhoeae Real-time PCR              734.000         734.000                     -  
535 Neisseria gonorrhoeae Real-time PCR hệ thống tự động              734.000         734.000                     -  
536 Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi               68.000           68.000                     -  
537 Neisseria gonorrhoeae nuôi cấy, định danh và kháng thuốc              297.000         297.000                     -  
538 Neisseria meningitidis PCR              800.000                 -                       -  
539 Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động)               80.800           80.800                     -  
540 Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) [con]               80.800           80.800                     -  
541 Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)               80.800           80.800                     -  
542 Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) [mẹ]               80.800                 -                       -  
543 Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) [con]               80.800           80.800                     -  
544 Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)               80.800           80.800                     -  
545 Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) [mẹ]               80.800           80.800                     -  
546 Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống (100g Glucose) 4 mẫu cho người bệnh thai nghén              160.000         160.000                     -  
547 Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống (50g Glucose) 2 mẫu cho người bệnh thai nghén              160.000         160.000                     -  
548 Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống (75g Glucose) 3 mẫu cho người bệnh thai nghén              160.000         160.000                     -  
549 Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (75g Glucose) 3 mẫu cho người bệnh thai nghén                      -                   -               220.000
550 Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (75g Glucose) 3 mẫu cho người bệnh thai nghén [NG]                      -                   -               250.000
551 Nghiệm pháp rượu (Ethanol Test)               28.800           28.800                     -  
552 Ngày giường điều trị hồi sức tích cực (ICU)              705.000         705.000                     -  
553 Người đến tư vấn để được giải thích về các kết quả đã phát hiện [CĐTS] [TN]                      -                   -               200.000
554 Nhuộm Giemsa trên mảnh cắt mô phát hiện HP              282.000         282.000                     -  
555 Nhuộm HE trên phiến đồ tế bào học              196.000         196.000                     -  
556 Nhuộm May Grunwald-Giemsa              159.000         159.000                     -  
557 Nhuộm PAS Periodic Acid Schiff              388.000         388.000                     -  
558 Nhuộm hai màu Hematoxyline -Eosin              328.000         328.000                     -  
559 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn              436.000         436.000                     -  
560 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [ER] [TN]                      -                   -               750.000
561 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [Her2] [TN]                      -                   -               750.000
562 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [Ki67] [TN]                      -                   -               750.000
563 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [P16] [TN]                      -                   -               750.000
564 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [PR] [TN]                      -                   -               750.000
565 Nhuộm lipit trung tính và axit bằng sulfat xanh lơ Nil theo Dunnigan              411.000         411.000                     -  
566 Nhuộm lipit trung tính và axit bằng sulfat xanh lơ Nil theo Menschick              411.000         411.000                     -  
567 Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou              349.000                 -                       -  
568 Nhuộm xanh Alcian              434.000         434.000                     -  
569 Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính              580.000         580.000                     -  
570 Nong cổ tử cung [TN]                       -                   -               500.000
571 Nong cổ tử cung do bế sản dịch              281.000         281.000                     -  
572 Nong niệu đạo              241.000         241.000                     -  
573 Nong niệu đạo và đặt sonde đái              241.000         241.000                     -  
574 Cắt hẹp bao quy đầu [TN]                      -                   -            1.000.000
575 Nong đặt dụng cụ tử cung chống dính buồng tử cung              170.000                 -                       -  
576 Nong đặt dụng cụ tử cung chống dính buồng tử cung [TN]                      -                   -            2.000.000
577 Nong đặt dụng cụ tử cung, chống dính buồng tử cung [NG]                      -                   -            2.200.000
578 Nuôi cấy phôi [Theo dõi phôi liên tục qua hệ thống Timelapse tối đa 16 trứng] [TN]                      -                   -          13.800.000
579 Nuôi cấy tế bào [dịch ối]              400.000                 -                       -  
580 Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường [liên cầu nhóm B] [TN]                      -                   -               250.000
581 Nuôi cấy phôi [Nuôi phôi Blastocyst ngày 5] [TN]                      -                   -            2.300.000
582 Nội soi bàng quang chẩn đoán (Nội soi bàng quang không sinh thiết)              525.000         525.000                     -  
583 Nôi soi vá rò bàng quang - âm đạo           2.167.000      2.167.000                     -  
584 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) [NG]                      -                   -                50.000
585 Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết [NG]                      -                   -            1.600.000
586 Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết [TN]                      -                   -            1.400.000
587 Nạo hút thai trứng              772.000         772.000                     -  
588 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ              344.000         344.000                     -  
589 Nạo sót thai, sót rau sau sẩy, sau đẻ  [NG]                      -                   -            2.600.000
590 Nạo sót thai, sót rau sau sẩy, sau đẻ [TN]                      -                   -            2.400.000
591 Nội soi buồng tử cung + nạo buồng tử cung           4.394.000      4.394.000                     -  
592 Nội soi buồng tử cung + sinh thiết buồng tử cung           4.394.000      4.394.000                     -  
593 Nội soi buồng tử cung can thiệp           4.394.000      4.394.000                     -  
594 Nội soi buồng tử cung can thiệp [TN]                      -                   -            4.700.000
595 Nội soi buồng tử cung chẩn đoán           2.828.000      2.828.000                     -  
596 Nội soi buồng tử cung chẩn đoán [TN]                      -                   -            3.000.000
597 Nội soi buồng tử cung tách dính buồng tử cung           1.482.000      1.482.000                     -  
598 Nội soi bàng quang, bơm rửa lấy máu cục tránh phẫu thuật              893.000         893.000                     -  
599 Nội soi chẩn đoán + tiêm MTX tại chỗ GEU           5.005.000      5.005.000                     -  
600 Nội soi khâu lỗ thủng bàng quang qua ổ bụng           1.456.000      1.456.000                     -  
601 Nội soi niệu quản để đặt thông JJ hoặc rút thông JJ [Đặt ống thông niệu quản qua nội soi (sond JJ)]              917.000         917.000                     -  
602 Nội soi ổ bụng chẩn đoán           1.456.000      1.456.000                     -  
603 Nội soi ổ bụng có sinh thiết              982.000         982.000                     -  
604 Nội xoay thai           1.406.000      1.406.000                     -  
605 Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động)               74.800           74.800                     -  
606 Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)[5]               74.800           74.800                     -  
607 Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật ống nghiệm)               74.800           74.800                     -  
608 Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động)               68.000           68.000                     -  
609 Phthirus pubis (Rận mu) nhuộm soi               41.700           41.700                     -  
610 Phthirus pubis (Rận mu) soi tươi               41.700           41.700                     -  
611 Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18 [bệnh lý mẹ -con]           1.152.000      1.152.000                     -  
612 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần [TN]                      -                   -            1.700.000
613 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 13 tuần đến hết tuần 22 [bệnh lý mẹ - con]              545.000         545.000                     -  
614 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần [bệnh lý mẹ-con]              183.000         183.000                     -  
615 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 8 tuần [bệnh lý mẹ-con]              302.000         302.000                     -  
616 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 9 tuần [bệnh lý mẹ -con]              302.000         302.000                     -  
617 Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ [bệnh lý mẹ - con]              587.000         587.000                     -  
618 Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ [thai trên vết mổ bằng tiêm MTX tại chỗ] [TN]                      -                   -            3.000.000
619 Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ [thai trên vết mổ bằng tiêm MTX đường toàn thân] [TN]                      -                   -            3.000.000
620 Phá thai to từ 13 tuần đến 22 tuần bằng phương pháp đặt túi nước [bệnh lý mẹ - con]           1.040.000      1.040.000                     -  
621 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 16 tuần đến hết tuần 22 [TN]                      -                   -            8.000.000
622 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 16 tuần đến hết tuần 22 [mổ cũ] [TN]                      -                   -          10.000.000
623 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 16 tuần đến hết tuần 22 [song thai] [TN]                      -                   -          10.000.000
624 Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không [bệnh lý mẹ - con]              396.000         396.000                     -  
625 Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không [bệnh lý mẹ-con]              384.000         384.000                     -  
626 Phát hiện gen bệnh Thalassemia bằng kỹ thuật PCR - RFLP              592.000         592.000                     -  
627 Phát hiện gene bệnh Hemophilia (bằng kỹ thuật PCR-PFLP)           1.064.000      1.064.000                     -  
628 Phát hiện kháng đông lupus (LAC/ LA screen: Lupus Anticoagulant screen)              244.000         244.000                     -  
629 Phát hiện kháng đông ngoại sinh               80.800           80.800                     -  
630 Phát hiện kháng đông nội sinh ( Tên khác: Mix test)              115.000                 -                       -  
631 Phát hiện đảo đoạn intron22 của gen yếu tố VIII bệnh Hemophilia bằng kỹ thuật longrange PCR           1.375.000                 -                       -  
632 Phát hiện đột biến gen Hemophilia bằng kỹ thuật PCR-RFLP           1.064.000                 -                       -  
633 Phẫu thuật TOT điều trị són tiểu           5.385.000      5.385.000                     -  
634 Phẫu thuật TVT điều trị són tiểu           5.385.000      5.385.000                     -  
635 Phản ứng Pandy [dịch]                 8.500             8.500                     -  
636 Phản ứng Rivalta [dịch]                 8.500             8.500                     -  
637 Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)               68.000           68.000                     -  
638 Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm) [4]               28.800           28.800                     -  
639 Phẫu thuật Crossen           4.012.000      4.012.000                     -  
640 Phẫu thuật Labhart           2.783.000      2.783.000                     -  
641 Phẫu thuật Lefort           2.783.000      2.783.000                     -  
642 Phẫu thuật Manchester           3.681.000      3.681.000                     -  
643 Phẫu thuật Second Look trong ung thư buồng trứng           4.083.000      4.083.000                     -  
644 Phẫu thuật Wertheim (cắt tử cung tận gốc + vét hạch)           6.191.000      6.191.000                     -  
645 Phẫu thuật Wertheim- Meig điều trị ung thư­ cổ tử cung           6.191.000      6.191.000                     -  
646 Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng           2.677.000      2.677.000                     -  
647 Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung           4.838.000      4.838.000                     -  
648 Phẫu thuật bảo tồn, vét hạch nách trong ung thư­ tuyến vú           4.803.000      4.803.000                     -  
649 Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn           3.710.000      3.710.000                     -  
650 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng           2.944.000      2.944.000                     -  
651 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang           3.766.000      3.766.000                     -  
652 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng           3.725.000      3.725.000                     -  
653 Phẫu thuật chữa xơ cứng dương vật (Peyronie)           3.044.000      3.044.000                     -  
654 Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang           4.151.000      4.151.000                     -  
655 Phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú cải biên (Patey) do ung thư vú           4.803.000      4.803.000                     -  
656 Phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú lành tính philoid           2.862.000                 -                       -  
657 Phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú phụ           2.862.000                 -                       -  
658 Phẫu thuật cắt bỏ u xơ vú           2.862.000                 -                       -  
659 Phẫu thuật cắt bỏ vách ngăn âm đạo           2.660.000                 -                       -  
660 Phẫu thuật cắt bỏ vú thừa           2.862.000                 -                       -  
661 Phẫu thuật cắt bỏ âm vật           2.619.000                 -                       -  
662 Phẫu thuật cắt dị tật hậu môn - trực tràng, làm lại niệu đạo           3.044.000      3.044.000                     -  
663 Phẫu thuật cắt khối u vú ác tính + vét hạch nách           4.803.000      4.803.000                     -  
664 Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai           4.585.000      4.585.000                     -  
665 Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn phức tạp           4.616.000      4.616.000                     -  
666 Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú           2.862.000      2.862.000                     -  
667 Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung (đường bụng, đường âm đạo)           3.668.000      3.668.000                     -  
668 Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung           1.935.000      1.935.000                     -  
669 Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ           2.729.000      2.729.000                     -  
670 Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp           9.564.000      9.564.000                     -  
671 Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa           7.397.000      7.397.000                     -  
672 Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo           3.736.000      3.736.000                     -  
673 Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo có sự hỗ trợ của nội soi           5.910.000      5.910.000                     -  
674 Phẫu thuật cắt ung thư­ buồng trứng + tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn           6.130.000      6.130.000                     -  
675 Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo           2.660.000      2.660.000                     -  
676 Phẫu thuật cắt âm vật phì đại           2.619.000      2.619.000                     -  
677 Phẫu thuật dò bàng quang - âm đạo, bàng quang - tử cung, trực tràng           4.415.000      4.415.000                     -  
678 Phẫu thuật dò niệu đạo - âm đạo bẩm sinh           3.044.000      3.044.000                     -  
679 Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ           2.612.000      2.612.000                     -  
680 Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung           3.322.000      3.322.000                     -  
681 Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp           2.844.000      2.844.000                     -  
682 Phẫu thuật lấy dây chằng rộng, u đáy chậu, u tiểu khung           6.111.000      6.111.000                     -  
683 Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…)           4.202.000      4.202.000                     -  
684 Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật...)           4.307.000      4.307.000                     -  
685 Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật...) [rau bong non - thai lần đầu]           4.307.000      4.307.000                     -  
686 Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật...) [rau tiền đạo - thai lần đầu]           4.307.000      4.307.000                     -  
687 Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật...) [rau tiền đạo, rau cài răng lược - thai lần đầu]           4.307.000      4.307.000                     -  
688 Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật...) [tiền sản giật - thai lần đầu]           4.307.000      4.307.000                     -  
689 Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên           2.945.000      2.945.000                     -  
690 Phẫu thuật lấy thai lần đầu           2.332.000      2.332.000                     -  
691 Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1, tiêu chảy cấp...)           5.929.000      5.929.000                     -  
692 Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1, tiêu chảy cấp...) [HIV, Viêm gan tiến triển...thai lần đầu]           5.929.000      5.929.000                     -  
693 Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp           4.027.000      4.027.000                     -  
694 Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân (tim, thận, gan, huyết học, nội tiết...)           4.307.000      4.307.000                     -  
695 Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân (tim, thận, gan, huyết học, nội tiết...) [thai lần đầu]           4.307.000      4.307.000                     -  
696 Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược           7.919.000      7.919.000                     -  
697 Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung           3.355.000      3.355.000                     -  
698 Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung           3.507.000      3.507.000                     -  
699 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần           3.876.000      3.876.000                     -  
700 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn           3.876.000      3.876.000                     -  
701 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả khối           3.876.000      3.876.000                     -  
702 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu           6.145.000      6.145.000                     -  
703 Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ [hoặc bóc u]           2.944.000      2.944.000                     -  
704 Phẫu thuật mở bụng cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân có thai           2.944.000      2.944.000                     -  
705 Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa           2.782.000      2.782.000                     -  
706 Phẫu thuật mở bụng tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng           4.750.000      4.750.000                     -  
707 Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng           4.289.000      4.289.000                     -  
708 Phẫu thuật nội soi GEU thể huyết tụ thành nang           2.167.000      2.167.000                     -  
709 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt dính buồng tử cung           5.558.000      5.558.000                     -  
710 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ tử cung dưới niêm mạc           5.558.000      5.558.000                     -  
711 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt polype           5.558.000      5.558.000                     -  
712 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt polype [buồng tử cung]           5.558.000      5.558.000                     -  
713 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt u xơ           5.558.000      5.558.000                     -  
714 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt vách ngăn           5.558.000      5.558.000                     -  
715 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt vách ngăn tử cung           5.558.000      5.558.000                     -  
716 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung lấy dị vật buồng tử cung           5.558.000      5.558.000                     -  
717 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung tách dính buồng tử cung           5.558.000      5.558.000                     -  
718 Nội soi buồng ối điều trị hội chứng dải xơ buồng ối [TN]                   -          45.000.000
719 Nội soi buồng ối điều trị hội chứng song thai không tim [TN]                   -          45.000.000
720 Nội soi buồng ối đốt thông nối mạch máu bằng laser trong điều trị hội chứng truyền máu song thai                    -          45.000.000
721 Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc tử cung           5.071.000      5.071.000                     -  
722 Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung           6.116.000      6.116.000                     -  
723 Phẫu thuật nội soi chẩn đoán ( u vú)           3.718.000      3.718.000                     -  
724 Phẫu thuật nội soi cầm máu sau mổ           2.167.000      2.167.000                     -  
725 Phẫu thuật nội soi cắt góc buồng trứng           5.071.000      5.071.000                     -  
726 Phẫu thuật nội soi cắt góc tử cung           6.116.000      6.116.000                     -  
727 Phẫu thuật nội soi cắt góc tử cung ở bệnh nhân GEU           5.914.000      5.914.000                     -  
728 Phẫu thuật nội soi cắt khối chửa ngoài tử cung           2.167.000      2.167.000                     -  
729 Phẫu thuật nội soi cắt lại mỏm ruột thừa           2.564.000      2.564.000                     -  
730 Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ           5.071.000      5.071.000                     -  
731 Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa           2.564.000      2.564.000                     -  
732 Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng           2.564.000      2.564.000                     -  
733 Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa Meckel           4.241.000      4.241.000                     -  
734 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần           5.914.000      5.914.000                     -  
735 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn           5.914.000      5.914.000                     -  
736 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn + cắt 2 phần phụ           5.914.000      5.914.000                     -  
737 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu           7.923.000      7.923.000                     -  
738 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn để lại 2 phần phụ           5.071.000      5.071.000                     -  
739 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung vét hạch tiểu khung           5.914.000      5.914.000                     -  
740 Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ [hoặc bóc u]           5.071.000      5.071.000                     -  
741 Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản [hoặc bóc u]           5.071.000      5.071.000                     -  
742 Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn           5.071.000      5.071.000                     -  
743 Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, nang cạnh vòi tử cung[hoặc bóc u]           5.071.000      5.071.000                     -  
744 Phẫu thuật nội soi cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân có thai [hoặc bóc u]           5.071.000      5.071.000                     -  
745 Phẫu thuật nội soi cắt u trong ổ bụng           3.634.000      3.634.000                     -  
746 Phẫu thuật nội soi cắt ung thư buồng trứng kèm cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn           8.063.000      8.063.000                     -  
747 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn ruột non           4.241.000      4.241.000                     -  
748 Phẫu thuật nội soi dẫn lưu áp xe tồn dư           2.167.000      2.167.000                     -  
749 Phẫu thuật nội soi hỗ trợ trong mổ mở           2.448.000      2.448.000                     -  
750 Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung           5.089.000      5.089.000                     -  
751 Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non           2.664.000      2.664.000                     -  
752 Phẫu thuật nội soi khâu thủng trực tràng           2.561.000      2.561.000                     -  
753 Phẫu thuật nội soi khâu thủng trực tràng + hậu môn nhân tạo           3.241.000      3.241.000                     -  
754 Phẫu thuật nội soi khâu thủng đại tràng           2.561.000      2.561.000                     -  
755 Phẫu thuật nội soi khâu thủng đại tràng + hậu môn nhân tạo           3.241.000      3.241.000                     -  
756 Phẫu thuật nội soi khâu thủng đại tràng + hậu môn nhân tạo trên dòng           3.241.000      3.241.000                     -  
757 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương ruột non           2.167.000      2.167.000                     -  
758 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương trực tràng           2.561.000      2.561.000                     -  
759 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương trực tràng + hậu môn nhân tạo trên dòng           3.241.000      3.241.000                     -  
760 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương đại tràng           2.561.000      2.561.000                     -  
761 Phẫu thuật nội soi làm hậu môn nhân tạo           2.167.000      2.167.000                     -  
762 Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng           5.528.000      5.528.000                     -  
763 Phẫu thuật nội soi mở vòi trứng lấy khối chửa ngoài tử cung + tạo hình vòi trứng           3.680.000      3.680.000                     -  
764 Phẫu thuật nội soi rửa bụng, dẫn lưu           2.167.000      2.167.000                     -  
765 Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ           9.153.000      9.153.000                     -  
766 Phẫu thuật nội soi sinh thiết u trong ổ bụng           1.456.000      1.456.000                     -  
767 Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ           5.071.000      5.071.000                     -  
768 Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang           5.071.000      5.071.000                     -  
769 Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung vỡ           5.071.000      5.071.000                     -  
770 Phẫu thuật nội soi thắt tĩnh mạch tinh           1.456.000      1.456.000                     -  
771 Phẫu thuật nội soi treo buồng trứng           5.546.000      5.546.000                     -  
772 Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ           4.744.000                 -                       -  
773 Phẫu thuật nội soi u buồng trứng trên bệnh nhân có thai           5.071.000      5.071.000                     -  
774 Phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng           5.071.000      5.071.000                     -  
775 Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa           2.896.000      2.896.000                     -  
776 Phẫu thuật nội soi viêm phần phụ           6.575.000      6.575.000                     -  
777 Phẫu thuật nội soi vét hạch tiểu khung           6.533.000      6.533.000                     -  
778 Phẫu thuật nội soi xử lý viêm phúc mạc tiểu khung           6.575.000      6.575.000                     -  
779 Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng           6.575.000      6.575.000                     -  
780 Phẫu thuật nội soi điều trị sa sinh dục           9.153.000      9.153.000                     -  
781 Phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh (soi buồng tử cung + nội soi ổ bụng)           6.023.000                 -                       -  
782 Phẫu thuật nội soi điều trị áp xe ruột thừa trong ổ bụng           2.564.000      2.564.000                     -  
783 Phẫu thuật nội soi đóng hậu môn nhân tạo           4.241.000      4.241.000                     -  
784 Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán + tiêm MTX tại chỗ điều trị thai ngoài tử cung           5.005.000      5.005.000                     -  
785 Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa           4.963.000      4.963.000                     -  
786 Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán trong phụ khoa           4.963.000      4.963.000                     -  
787 Phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy dụng cụ tránh thai           5.528.000      5.528.000                     -  
788 Phẫu thuật rò niệu quản - âm đạo           4.415.000      4.415.000                     -  
789 Phẫu thuật sa niệu đạo nữ           4.151.000      4.151.000                     -  
790 Phẫu thuật sùi mào gà đường kính 5cm trở lên              682.000         682.000                     -  
791 Phẫu thuật thu nhỏ vú phì đại           3.325.000                 -                       -  
792 Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa           4.867.000      4.867.000                     -  
793 Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa           3.342.000      3.342.000                     -  
794 Phẫu thuật treo bàng quang và trực tràng sau mổ sa sinh dục           4.121.000      4.121.000                     -  
795 Phẫu thuật treo tử cung           2.859.000      2.859.000                     -  
796 Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn           1.242.000      1.242.000                     -  
797 Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn [TN]                      -                   -            8.200.000
798 Phẫu thuật tái tạo vú bằng các vạt tự thân           3.325.000      3.325.000                     -  
799 Phẫu thuật tái tạo vú sau ung thư bằng vạt da cơ có cuống mạch           4.770.000                 -                       -  
800 Phẫu thuật tạo hình dị tật ngắn âm đạo bằng ghép da tự thân [Phẫu thuật vá da lớn diện tích ≥ 10cm2]           4.228.000                 -                       -  
801 Phẫu thuật tạo hình dị tật ngắn âm đạo bằng ghép da tự thân [Phẫu thuật vá da nhỏ diện tích < 10cm2]           2.790.000                 -                       -  
802 Phẫu thuật tạo hình dị tật ngắn âm đạo bằng vạt có cuống mạch nuôi           4.228.000                 -                       -  
803 Phẫu thuật tạo hình khuyết da âm hộ bằng ghép da tự thân           4.907.000                 -                       -  
804 Phẫu thuật tạo hình khuyết da âm hộ bằng vạt có cuống           3.601.000                 -                       -  
805 Phẫu thuật tạo hình tử cung (Strassman, Jones)           4.660.000      4.660.000                     -  
806 Phẫu thuật tạo hình âm đạo (nội soi kết hợp đường dưới)           5.976.000      5.976.000                     -  
807 Phẫu thuật tạo hình âm đạo do dị dạng (đường dưới)           3.610.000      3.610.000                     -  
808 Phẫu thuật tạo hình âm đạo trong lưỡng giới           3.610.000                 -                       -  
809 Phẫu thuật vét hạch tiểu khung qua nội soi           6.533.000      6.533.000                     -  
810 Phẫu thuật vết thương khuyết da niêm mạc vùng âm hộ âm đạo bằng vạt da tại chỗ           4.770.000                 -                       -  
811 Phẫu thuật điều trị loét xạ trị vùng ngực bằng vạt da cơ có cuống mạch           4.770.000                 -                       -  
812 Phẫu thuật điều trị loét xạ trị vùng ngực bằng vạt da cơ có cuống mạch xuyên vùng kế cận           4.770.000                 -                       -  
813 Phẫu thuật điều trị són tiểu           1.965.000      1.965.000                     -  
814 Phẫu thuật điều trị sẹo bỏng vú bằng kỹ thuật giãn da           3.895.000                 -                       -  
815 Phẫu thuật điều trị sẹo bỏng vú bằng vạt da cơ có cuống mạch           4.770.000                 -                       -  
816 Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác           3.258.000      3.258.000                     -  
817 Phẫu thuật điều trị thoát vị vết mổ thành bụng           3.258.000      3.258.000                     -  
818 Phẫu thuật điều trị ung thư da vú bằng vạt da cơ có cuống mạch nuôi           4.770.000                 -                       -  
819 Phẫu thuật điều trị ung thư da vú bằng vạt da tại chỗ           4.770.000                 -                       -  
820 Phẫu thuật điều trị vết thương - chấn thương mạch chậu         12.653.000     12.653.000                     -  
821 Phẫu thuật điều trị áp xe tồn dư trong ổ bụng           2.832.000      2.832.000                     -  
822 Phẫu thuật đặt võng nâng cổ bàng quang (Sling) trong tiểu không kiểm soát khi gắng sức           1.965.000      1.965.000                     -  
823 Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ               31.700                 -                       -  
824 Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính               32.100           32.100                     -  
825 Định lượng Progesteron [TN]                       -                   -               170.000
826 Định lượng Progesteron [NG]                      -                   -               170.000
827 Định lượng Prolactin [TN]                       -                   -               170.000
828 Định lượng Prolactin [NG]                      -                   -               170.000
829 Quy trình nhuộm đỏ Congo kiềm (theo Puchtler 1962)              297.000         297.000                     -  
830 Rubella virus IgG miễn dịch tự động [Cobas TN]                      -                   -               230.000
831 Rubella virus IgM miễn dịch tự động [Cobas TN]                      -                   -               230.000
832 Rubella virus IgG miễn dịch tự động              119.000         119.000                     -  
833 Rubella virus IgM miễn dịch tự động              143.000         143.000                     -  
834 Rubella virus Real-time PCR              734.000         734.000                     -  
835 Rã đông phôi [TN]                      -                   -            2.600.000
836 Rã đông noãn [TN]                      -                   -            3.000.000
837 Rút sonde JJ qua đường nội soi bàng quang              893.000         893.000                     -  
838 Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe              178.000         178.000                     -  
839 Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh [khâu viền tránh tái dính] [TN]                      -                   -            3.200.000
840 Rửa bàng quang              198.000         198.000                     -  
841 Rửa bàng quang lấy máu cục              198.000         198.000                     -  
842 Rửa bàng quang ở bệnh nhân hồi sức cấp cứu và chống độc              198.000         198.000                     -  
843 Rửa dạ dày cấp cứu [người lớn]              119.000         119.000                     -  
844 Rửa dạ dày cấp cứu [sơ sinh]              119.000         119.000                     -  
845 Rửa dạ dày sơ sinh              119.000         119.000                     -  
846 Đo hoạt độ ALT (GPT) [TN]                      -                   -                90.000
847 Sao chứng sinh [TN]                      -                   -               100.000
848 Sao kết quả xét nghiệm                      -                   -                20.000
849 Sarcoptes Scabies hominis (Ghẻ) soi tươi               41.700           41.700                     -  
850 Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo              382.000         382.000                     -  
851 Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo [TN]                      -                   -               500.000
852 Sinh thiết gai rau           1.149.000      1.149.000          2.000.000
853 Sinh thiết hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn siêu âm              828.000         828.000                     -  
854 Sinh thiết hạch gác (cửa) trong ung thư vú           2.207.000      2.207.000                     -  
855 Sinh thiết phôi chẩn đoán [ngày 3-1 phôi][TN]                      -                   -            4.200.000
856 Sinh thiết phôi chẩn đoán [ngày 3 thêm 1 phôi] [TN]                      -                   -            3.000.000
857 Sinh thiết phôi chẩn đoán [ngày 5] [TN]                      -                   -            3.000.000
858 Sinh thiết phần mềm dưới hướng dẫn siêu âm              828.000         828.000                     -  
859 Sinh thiết tinh hoàn [TESE-ICSI] [TN]                      -                   -            2.700.000
860 Sinh thiết tinh hoàn [TESE- chẩn đoán] [TN]                      -                   -            8.200.000
861 Sinh thiết tinh hoàn, mào tinh [lấy tinh trùng]           2.553.000                 -                       -  
862 Sinh thiết vú dưới hướng dẫn của siêu âm [TN]                      -                   -            2.000.000
863 Sinh thiết vú dưới hướng dẫn siêu âm              828.000         828.000                     -  
864 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối)  [Siêu âm 2D] [NG]                      -                   -               200.000
865 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối)  [Siêu âm 2D] [TN]                      -                   -               170.000
866 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối)  [siêu âm 2D + siêu âm đầu dò ÂĐ đo chiều dài CTC] [TN]                      -                   -               280.000
867 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) [siêu âm 2D thai đôi trở lên] [NG]                      -                   -               330.000
868 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) [siêu âm 2D thai đôi trở lên] [TN]                      -                   -               300.000
869 Siêu âm tinh hoàn hai bên [Siêu âm 3D-4D] [TN]                      -                   -               370.000
870 Siêu âm 3D/4D thai nhi [CĐTS] [TN]                      -                   -               500.000
871 Siêu âm 3D/4D thai nhi [NG]                       -                   -               400.000
872 Siêu âm 3D/4D thai nhi  [thai, rau, ối + siêu âm đầu dò ÂĐ đo chiều dài CTC] [TN]                      -                   -               480.000
873 Siêu âm 3D/4D thai nhi [TN]                      -                   -               370.000
874 Siêu âm 3D/4D thai nhi [thai đôi trở lên] [NG]                       -                   -               580.000
875 Siêu âm 3D/4D thai nhi [thai đôi trở lên] [TN]                      -                   -               550.000
876 Siêu âm Doppler thai nhi  [NG]                       -                   -               250.000
877 Siêu âm Doppler thai nhi [TN]                      -                   -               220.000
878 Siêu âm Doppler dương vật               82.300           82.300                     -  
879 Siêu âm Doppler mạch máu              222.000         222.000             280.000
880 Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung)               82.300           82.300                     -  
881 Siêu âm Doppler thai nhi [thai đôi trở lên] [NG]                       -                   -               350.000
882 Siêu âm Doppler tim              222.000         222.000                     -  
883 Siêu âm Doppler tim [TN]                      -                   -               320.000
884 Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên               82.300           82.300                     -  
885 Siêu âm Doppler tuyến vú               82.300           82.300                     -  
886 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ               82.300           82.300                     -  
887 Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng               82.300           82.300                     -  
888 Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo              222.000         222.000                     -  
889 Siêu âm Doppler động mạch tử cung              222.000         222.000                     -  
890 Siêu âm bơm nước buồng tử cung [NG]                      -                   -               600.000
891 Siêu âm bơm nước buồng tử cung [TN]                      -                   -               550.000
892 Siêu âm can thiệp - Chọc dịch ổ bụng xét nghiệm              176.000         176.000                     -  
893 Siêu âm can thiệp - chọc hút ổ áp xe trong ổ bụng              558.000         558.000                     -  
894 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) [TN]                      -                   -               250.000
895 Siêu âm cấp cứu tại giường               43.900           43.900                     -  
896 Siêu âm doppler các khối u trong ổ bụng               82.300           82.300                     -  
897 Siêu âm Doppler thai nhi [thai đôi trở lên] TN]                       -                   -               270.000
898 Siêu âm doppler u tuyến, hạch vùng cổ               82.300           82.300                     -  
899 Siêu âm dương vật               43.900           43.900                     -  
900 Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu               43.900           43.900                     -  
901 Siêu âm dẫn đường đặt catheter động mạch cấp cứu               43.900           43.900                     -  
902 Siêu âm hạch vùng cổ               43.900           43.900                     -  
903 Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến)               43.900           43.900                     -  
904 Siêu âm màng ngoài tim cấp cứu               43.900           43.900                     -  
905 Siêu âm màng phổi               43.900           43.900                     -  
906 Siêu âm màng phổi cấp cứu               43.900           43.900                     -  
907 Siêu âm qua thóp               43.900           43.900                     -  
908 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo [NG]                      -                   -               250.000
909 Siêu âm thai ( thai, nhau thai, nước ối)               43.900           43.900                     -  
910 Siêu âm thai [2D-CĐTS] [TN]                      -                   -               220.000
911 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối               43.900           43.900                     -  
912 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa               43.900           43.900                     -  
913 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu               43.900           43.900                     -  
914 Siêu âm Doppler tim [CĐTS-chuyên sâu]                      -                   -               450.000
915 Siêu âm tim Doppler              222.000                 -                       -  
916 Siêu âm tim Doppler tại giường              222.000                 -                       -  
917 Siêu âm tim cấp cứu tại giường              222.000         222.000                     -  
918 Siêu âm Doppler tim [sơ sinh-chuyên sâu]                       -                   -               450.000
919 Siêu âm tim thai qua thành bụng              222.000         222.000                     -  
920 Siêu âm tim thai qua đường âm đạo              181.000         181.000                     -  
921 Siêu âm tinh hoàn hai bên [TN]                       -                   -               170.000
922 Siêu âm tinh hoàn hai bên [NG]                       -                   -               200.000
923 Siêu âm tinh hoàn hai bên               43.900           43.900                     -  
924 Siêu âm tuyến giáp               43.900           43.900                     -  
  Siêu âm tuyến giáp [TN]                 220.000
925 Siêu âm tuyến vú hai bên               43.900           43.900                     -  
926 Siêu âm tại giường               43.900           43.900                     -  
927 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) [NG]                          -                   -               300.000
928 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) [Sơ sinh] [TN]                       -                   -               250.000
929 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng               43.900           43.900                     -  
  Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng [TN]                 170.000
930 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo              181.000         181.000                     -  
931 Siêu âm tử cung phần phụ               43.900           43.900                     -  
932 Siêu âm tuyến vú hai bên [NG]                      -                   -               250.000
933 Siêu âm tuyến vú hai bên [TN]                        -                   -               220.000
934 Siêu âm tuyến vú hai bên [3D-tự động] [TN]                      -                   -               500.000
935 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối)  [siêu âm 2D + siêu âm đầu dò ÂĐ đo chiều dài CTC] [NG]                      -                   -               300.000
936 Siêu âm đàn hồi mô vú               82.300           82.300                     -  
937 Siêu âm đàn hồi mô vú [TN]                      -                   -               300.000
938 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) [thu bổ sung siêu âm đầu dò ÂĐ đo chiều dài cổ tử cung sau siêu âm thai] [TN]                      -                   -               110.000
939 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo [TN]                      -                   -               220.000
940 Siêu âm Doppler thai nhi [ Doppler động mạch rốn] [TN]                        -                   -               220.000
941 Siêu âm ổ bụng               43.900           43.900                     -  
942 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang)               43.900           43.900                     -  
943 Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu               43.900           43.900                     -  
944 Soi cổ tử cung               61.500           61.500                     -  
945 Soi cổ tử cung [có ảnh-TN]                      -                   -               280.000
946 Soi cổ tử cung [có ảnh-NG]                      -                   -               300.000
947 Soi ối               48.500                 -                       -  
948 Soi ối [thai quá ngày sinh]                      -             48.500                     -  
949 Sàng lọc kháng thể bất thường (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)              244.000         244.000                     -  
950 Sàng lọc kháng thể bất thường (Kỹ thuật ống nghiệm)               92.400           92.400                     -  
951 Sàng lọc hội chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh [Định lượng TREC] [TN]                      -                   -               700.000
952 Sàng lọc rối loạn chuyển hoá thiếu men GALT [Galactose-1 phosphate uridyltransferase] [TN]                      -                   -               120.000
953 Sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh bệnh bệnh Phenyl Keto niệu [định lượng Phenylalanine] [TN]                      -                   -               120.000
954 Sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh thiếu men biotindase [định lượng Biotinidase] [TN]                      -                   -               120.000
955 Sàng lọc bệnh xơ nang bẩm sinh [định lượng Immunoreactive Trypsinogen] [TN]                      -                   -               150.000
956 Sàng lọc bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh [Định lượng 17- Hydroxyprogesterone] [TN]                      -                   -               120.000
957 Sử dụng gel chứa HYALURONATE chống dính và tái dính trong phẫu thuật sản phụ khoa [TN]                      -                   -            4.000.000
958 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) [NG]                      -                   -                70.000
959 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu][NG]                      -                   -               170.000
960 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu][TN]                      -                   -               170.000
961 Test nhanh tìm hồng cầu ẩn trong phân               65.600           65.600                     -  
962 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) (XN nhanh tại khoa) [TN]                      -                   -                50.000
963 Định lượng Glucose (XN nhanh tại khoa) [TN]                      -                   -                60.000
964 Định lượng Testosterol [NG]                      -                   -               170.000
965 Định lượng Testosterol [TN]                      -                   -               170.000
966 Thay băng [Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm-30cm][Áp dụng cho mổ đẻ 1 lần/ngày x 3 ngày]               82.400           82.400                     -  
967 Thay băng [Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng]              240.000         240.000                     -  
968 Thay băng [Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15cm đến 30cm nhiễm trùng]              134.000         134.000                     -  
969 Thay băng [Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30cm đến 50cm]              112.000         112.000                     -  
970 Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần)              179.000         179.000                     -  
971 Thay băng, cắt chỉ, rút dẫn lưu [TN]                        -                   -               300.000
972 Thay băng, cắt chỉ [TN]                      -                   -               100.000
973 Thay băng, cắt chỉ / làm thuốc âm đạo [không thuốc] [NG]                      -                   -               150.000
974 Thay băng, cắt chỉ vết mổ [Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30cm đến 50cm nhiễm trùng]              179.000         179.000                     -  
975 Thay băng[Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm]               57.600           57.600                     -  
976 Thay canuyn mở khí quản              247.000         247.000                     -  
977 Thay máu sơ sinh              587.000         587.000                     -  
978 Thay ống nội khí quản [người lớn]              568.000         568.000                     -  
979 Thay ống nội khí quản [sơ sinh]              568.000         568.000                     -  
980 Theo dõi SpO2 [qua da để sàng lọc - bệnh lý tim bẩm sinh] [TN]                      -                   -               220.000
981 Theo dõi khởi phát chuyển dạ (540 mẫu - Đề tài A4)                      -                   -               810.000
982 Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa               55.000           55.000                     -  
983 Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa [thai đơn-TN]                      -                   -               220.000
984 Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa [thai đôi-TN]                      -                   -               330.000
985 Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa [thai đôi-NG]                      -                   -               350.000
986 Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa [thai đơn-NG]                      -                   -               250.000
987 Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục 24 giờ              198.000         198.000                     -  
988 Siêu âm thai [2D bổ sung cho thai thứ 2 trở lên] [TN]                      -                   -               130.000
989 Siêu âm thai [3D/4D bổ sung cho thai thứ 2 trở lên] [TN]                      -                   -               180.000
990 Siêu âm Doppler thai nhi [ bổ sung cho thai thứ 2 trở lên] [TN]                      -                   -                50.000
991 Tháo dụng cụ tử cung [NG]                      -                   -               500.000
992 Tháo dụng cụ tử cung [TN]                      -                   -               300.000
993 Tháo dụng cụ tử cung [trường hợp khó - NG]                      -                   -            1.700.000
994 Tháo dụng cụ tử cung [trường hợp khó - TN]                      -                   -            1.600.000
995 Tháo thuốc tránh thai [Implanon] [NG]                      -                   -               700.000
996 Trữ lạnh phôi, noãn [thêm 1 cọng] [TN]                      -                   -            1.500.000
997 Thông bàng quang [1]               90.100           90.100                     -  
998 Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boussignac [giờ theo thực tế] [01 giờ điều trị người lớn]               23.300           23.300                     -  
999 Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boussignac [giờ theo thực tế] [01 ngày điều trị người lớn]              559.000         559.000                     -  
1000 Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế] [01 giờ điều trị người lớn]               23.300           23.300                     -  
1001 Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế] [01 giờ điều trị sơ sinh]               23.290           23.290                     -  
1002 Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế] [01 ngày điều trị người lớn]              559.000         559.000                     -  
1003 Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế] [01 ngày điều trị sơ sinh]              559.000         559.000                     -  
1004 Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP [giờ theo thực tế] [ 01 giờ điều trị người lớn]               23.300           23.300                     -  
1005 Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP [giờ theo thực tế] [ 01 giờ điều trị sơ sinh]               23.290           23.290                     -  
1006 Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP [giờ theo thực tế] [ 01 ngày điều trị người lớn]              559.000         559.000                     -  
1007 Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP [giờ theo thực tế] [ 01 ngày điều trị sơ sinh]              559.000         559.000                     -  
1008 Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] [01 giờ điều trị người lớn]               23.300           23.300                     -  
1009 Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] [01 giờ điều trị sơ sinh]               23.290           23.290                     -  
1010 Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] [01 ngày điều trị người lớn]              559.000         559.000                     -  
1011 Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] [01 ngày điều trị sơ sinh]              559.000         559.000                     -  
1012 Thông khí nhân tạo kiểu áp lực thể tích với đích thủy tích (VCV+hay MMV+ Assure)              559.000         559.000                     -  
1013 Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển              559.000         559.000                     -  
1014 Thông khí nhân tạo với khí NO              559.000         559.000                     -  
1015 Thông khí nhân tạo xâm nhập [giờ theo thực tế] [01 giờ điều trị người lớn]               23.300           23.300                     -  
1016 Thông khí nhân tạo xâm nhập [giờ theo thực tế] [01 giờ điều trị sơ sinh]               23.290           23.290                     -  
1017 Thông khí nhân tạo xâm nhập [giờ theo thực tế] [01 ngày điều trị người lớn]              559.000         559.000                     -  
1018 Thông khí nhân tạo xâm nhập [giờ theo thực tế] [01 ngày điều trị sơ sinh]              559.000         559.000                     -  
1019 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) [giờ theo thực tế]              559.000         559.000                     -  
1020 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức APRV [giờ theo thực tế]              559.000         559.000                     -  
1021 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] [01 giờ điều trị người lớn]               23.300           23.300                     -  
1022 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] [01 giờ điều trị sơ sinh]               23.290           23.290                     -  
1023 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] [01 ngày điều trị người lớn]              559.000         559.000                     -  
1024 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] [01 ngày điều trị sơ sinh]              559.000         559.000                     -  
1025 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức HFO [giờ theo thực tế] [ 01 ngày điều trị người lớn]              559.000         559.000                     -  
1026 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức HFO [giờ theo thực tế] [01 giờ điều trị người lớn]               23.300           23.300                     -  
1027 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức HFO [giờ theo thực tế] [01 giờ điều trị sơ sinh]               23.290           23.290                     -  
1028 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức HFO [giờ theo thực tế] [01 ngày điều trị sơ sinh]              559.000         559.000                     -  
1029 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức NAVA [giờ theo thực tế]              559.000         559.000                     -  
1030 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV [giờ theo thực tế] [01 giờ điều trị người lớn]               23.300           23.300                     -  
1031 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV [giờ theo thực tế] [01 giờ điều trị sơ sinh]               23.290           23.290                     -  
1032 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV [giờ theo thực tế] [01 ngày điều trị người lớn]              559.000         559.000                     -  
1033 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV [giờ theo thực tế] [01 ngày điều trị sơ sinh]              559.000         559.000                     -  
1034 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [giờ theo thực tế] [01 giờ điều trị người lớn]               23.300           23.300                     -  
1035 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [giờ theo thực tế] [01 giờ điều trị sơ sinh]               23.290           23.290                     -  
1036 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [giờ theo thực tế] [01 ngày điều trị người lớn]              559.000         559.000                     -  
1037 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [giờ theo thực tế] [01 ngày điều trị sơ sinh]              559.000         559.000                     -  
1038 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SiMV [giờ theo thực tế] [01 giờ điều trị người lớn]               23.300           23.300                     -  
1039 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SiMV [giờ theo thực tế] [01 giờ điều trị sơ sinh]               23.290           23.290                     -  
1040 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SiMV [giờ theo thực tế] [01 ngày điều trị người lớn]              559.000         559.000                     -  
1041 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SiMV [giờ theo thực tế] [01 ngày điều trị sơ sinh]              559.000         559.000                     -  
1042 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV [giờ theo thực tế] [01 giờ điều trị người lớn]               23.300           23.300                     -  
1043 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV [giờ theo thực tế] [01 giờ điều trị sơ sinh]               23.290           23.290                     -  
1044 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV [giờ theo thực tế] [01 ngày điều trị người lớn]              559.000         559.000                     -  
1045 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV [giờ theo thực tế] [01 ngày điều trị sơ sinh]              559.000         559.000                     -  
1046 Thông tiểu [người lớn]               90.100           90.100                     -  
1047 Thông tiểu [sơ sinh]               90.100           90.100                     -  
1048 Thông vòi tử cung qua nội soi           1.456.000                 -                       -  
1049 Nội soi buồng tử cung can thiệp [cắt polyp, tách dính, lấy dị vật][thủ thuật ngoại trú-TN]                      -                   -            1.500.000
1050 Nội soi buồng tử cung chẩn đoán [thủ thuật ngoại trú-TN]                      -                   -            1.500.000
1051 Thắt tĩnh mạch tinh trên bụng           1.242.000      1.242.000                     -  
1052 Thắt tĩnh mạch tinh trên bụng [TN]                      -                   -            8.200.000
1053 Thời gian máu chảy phương pháp Duke               12.600           12.600                     -  
1054 Thời gian máu chảy phương pháp Ivy               48.400           48.400                     -  
1055 Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động               63.500           63.500              70.000
1056 Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) phương pháp thủ công               55.300           55.300                     -  
1057 Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động               40.400           40.400              60.000
1058 Thở máy bằng xâm nhập [01 giờ điều trị sơ sinh]               23.300           23.300                     -  
1059 Thở máy bằng xâm nhập [01 ngày điều trị sơ sinh]              559.000         559.000                     -  
1060 Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, Thở BiPAP) [01 giờ điều trị sơ sinh]               23.300           23.300                     -  
1061 Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, Thở BiPAP) [01 ngày điều trị sơ sinh]              559.000         559.000                     -  
1062 Thở máy với tần số cao (HFO) [ 1 ngày]           1.233.000      1.233.000                     -  
1063 Thở máy với tần số cao (HFO) [01 ngày]           1.233.000                 -                       -  
1064 Thở máy với tần số cao (HFO) [1 giờ]               51.300           51.300                     -  
1065 Bơm tinh trùng vào buồng tử cung [IAD] [TN]                      -                   -            3.300.000
1066 Bơm tinh trùng vào buồng tử cung [IAD] [NG]                      -                   -            3.600.000
1067 Bơm tinh trùng vào buồng tử cung [IAH] [NG]                      -                   -            2.300.000
1068 Thụt giữ               82.100           82.100                     -  
1069 Thụt tháo               82.100           82.100                     -  
1070 Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng               82.100           82.100                     -  
1071 Thụt tháo phân [người lớn]               82.100           82.100                     -  
1072 Thụt tháo phân [sơ sinh]               82.100           82.100                     -  
1073 Thủ thuật LEEP [chuyên sâu]                      -                   -            2.700.000
1074 Thủ thuật LEEP [TN]                       -                   -            2.200.000
1075 Thủ thuật LEEP (cắt cổ tử cung bằng vòng nhiệt điện)           1.127.000      1.127.000                     -  
1076 Thủ thuật LEEP [NG]                       -                   -            2.500.000
1077 Cấy thuốc tránh thai [đã bao gồm que cấy Implanon] [TN]                      -                   -            3.500.000
1078 Cấy thuốc tránh thai [đã bao gồm que cấy Implanon] [NG]                      -                   -            3.600.000
1079 Thủ thuật cặp, kéo cổ tử cung xử trí băng huyết sau đẻ, sau sảy, sau nạo              587.000         587.000                     -  
1080 Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo [xoắn hoặc cắt polip âm hộ, âm đạo, cổ tử cung]              388.000         388.000          1.200.000
1081 Tiêm bắp [Diprospan] [TN]                      -                   -               800.000
1082 Tiêm bắp [Methotrexat] [TN]                      -                   -               600.000
1083 Tiêm bắp thịt [ngoại trú]               11.400           11.400                     -  
1084 Tiêm dưới da [ngoại trú]               11.400           11.400                     -  
1085 Tiêm hóa chất tại chỗ điều trị chửa ở cổ tử cung              250.000         250.000                     -  
1086 Tiêm dưới da [Hoặc tiêm bắp] [kích buồng trứng một chu kỳ] [TN]                      -                   -               400.000
1087 Tiêm nhân Chorio              238.000         238.000                     -  
1088 Tiêm phòng Sởi - Quai bị - Rubella  [TN]                       -                   -               300.000
1089 Tiêm phòng Thủy đậu [TN]                       -                   -               860.000
1090 Tiêm phòng Ung thư Cổ tử cung [TN]                       -                   -            2.000.000
1091 Tiêm tinh trùng vào bào tương của noãn [Hoạt hóa noãn] [TN]                      -                   -            2.200.000
1092 Tiêm tinh trùng vào bào tương của noãn [ICSI] [TN]                      -                   -            6.200.000
1093 Tiêm trong da [ngoại trú]               11.400           11.400                     -  
1094 Tiêm tĩnh mạch [ngoại trú]               11.400           11.400                     -  
1095 Tiêm vacxin uốn ván [TN]                       -                   -               100.000
1096 Tiêm vacxin uốn ván thai phụ [NG]                      -                   -               150.000
1097 Tiêu hao khí máu              138.000                 -                       -  
1098 Toxoplasma IgG miễn dịch tự động [TN]                      -                   -               200.000
1099 Toxoplasma IgG miễn dịch tự động              119.000         119.000                     -  
1100 Toxoplasma IgM miễn dịch tự động              119.000         119.000                     -  
1101 Toxoplasma IgM miễn dịch tự động [TN]                      -                   -               250.000
1102 Treo cổ bàng quang điều trị đái rỉ ở nữ           1.965.000      1.965.000                     -  
1103 Treponema pallidum RPR định lượng               87.100           87.100                     -  
1104 Treponema pallidum RPR định tính               38.200           38.200                     -  
1105 Treponema pallidum TPHA định lượng              178.000                 -                       -  
1106 Treponema pallidum TPHA định tính               53.600                 -                70.000
1107 Treponema pallidum TPHA định tính [NG]                      -                   -                80.000
1108 Treponema pallidum test nhanh              238.000         238.000                     -  
1109 Trichomonas vaginalis nhuộm soi               41.700           41.700                     -  
1110 Trichomonas vaginalis soi tươi               41.700           41.700                     -  
1111 Triệt sản nam           1.274.000                 -                       -  
1112 Triệt sản nam [TN]                      -                   -            8.200.000
1113 Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ           2.860.000                 -                       -  
1114 Truyền hoá chất tĩnh mạch [nội trú]              127.000         127.000                     -  
1115 Truyền hóa chất tĩnh mạch [ngoại trú]              155.000         155.000                     -  
1116 Truyền tĩnh mạch [ngoại trú]               21.400           21.400                     -  
1117 Truyền tĩnh mạch [không bao gồm thuốc] [TN]                      -                   -               350.000
1118 Truyền tĩnh mạch [bao gồm thuốc truyền] [TN]                      -                   -               400.000
1119 Trữ lạnh noãn [1 cọng] [TN]                      -                   -            6.000.000
1120 Nong cổ tử cung [tách dính buồng tử cung] [TN]                      -                   -               500.000
1121 Tách màng ngăn âm hộ           2.660.000      2.660.000                     -  
1122 Tách màng ngăn âm hộ [Tách dính hai môi bé]  [NG]                      -                   -            1.500.000
1123 Tách màng ngăn âm hộ [Tách dính hai môi bé] [TN]                      -                   -            1.200.000
1124 Tái tạo bộ phận sinh dục bằng vi phẫu thuật sử dụng vạt tự do           4.957.000                 -                       -  
1125 Tái tạo tuyến vú sau cắt ung thư vú           3.325.000      3.325.000                     -  
1126 Tìm hồng cầu có chấm ưa bazơ [bằng máy]               17.300           17.300                     -  
1127 Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công)               36.900                 -                       -  
1128 Tìm mảnh vỡ hồng cầu               17.300           17.300                     -  
1129 Tư vấn dinh dưỡng [TN]                      -                   -               200.000
1130 Tư vấn về các bệnh sản phụ khoa [TN]                      -                   -               150.000
1131 Tư vấn, làm hồ sơ đăng ký sinh [TN]                      -                   -               150.000
1132 Tư vấn, làm hồ sơ đăng ký sinh [NG]                      -                   -               170.000
1133 Tạo hình miệng niệu đạo lệch thấp ở nữ giới           2.321.000      2.321.000                     -  
1134 Tạo hình vú bằng vi phẫu thuật sử dụng vạt tự do           4.957.000                 -                       -  
1135 Tạo hình âm đạo hoặc tầng sinh môn bằng vi phẫu thuật sử dụng vạt tự do           4.957.000                 -                       -  
1136 Tập mạnh cơ đáy chậu [BIOFEEDBACK] [TN]                      -                   -               500.000
1137 Tập mạnh cơ đáy chậu [BIOFEEDBACK] [03 lần] [TN]                      -                   -            1.200.000
1138 Tập mạch cơ đáy chậu( cơ sản chậu, Pelvis floor)              300.000         300.000                     -  
1139 Tập thể dục/ Tư vấn trước sinh [TN]                      -                   -               100.000
1140 Tắm sơ sinh [TN]                      -                   -                50.000
1141 Tắm cho người bệnh tại giường [TN]                      -                   -               180.000
1142 Tế bào học dịch các tổn thương dạng nang              159.000         159.000                     -  
1143 Tế bào học dịch rửa ổ bụng              159.000         159.000                     -  
1144 Tổng phân tích nước tiểu (bằng máy tự động)               27.400           27.400              50.000
1145 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)               46.200           46.200              70.000
1146 Tủa lạnh thể tích 10 ml ( từ 250 ml máu toàn phần )               79.000           79.000                     -  
1147 Tủa lạnh thể tích 100ml ( từ 2.000 ml máu toàn phần )              644.000         644.000                     -  
1148 Tủa lạnh thể tích 50ml ( từ 1.000 ml máu toàn phần )              362.000         362.000                     -  
1149 Vi khuẩn Real-time PCR              734.000         734.000                     -  
1150 Vi khuẩn kháng thuốc định lượng (MIC) (cho 1 loại kháng sinh)              184.000         184.000                     -  
1151 Vi khuẩn kháng thuốc định tính              196.000         196.000                     -  
1152 Vi khuẩn kháng thuốc định tính [TN]                      -                   -               250.000
1153 Vi khuẩn nhuộm soi               67.200           67.200                     -  
1154 Vi khuẩn nhuộm soi [Soi tươi+nhuộm tiêu bản+ống tăm bông vô trùng] [TN]                      -                   -                90.000
1155 Vi khuẩn nhuộm soi [soi tươi]               68.000           68.000                     -  
1156 Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động              297.000         297.000             350.000
1157 Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường              238.000         238.000                     -  
1158 Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường [TN]                         -                   -               290.000
1159 Vi khuẩn test nhanh              238.000         238.000                     -  
1160 Vi nấm kháng thuốc định lượng (MIC- cho 1 loại kháng sinh)              184.000                 -                       -  
1161 Vi nấm nhuộm soi               41.700           41.700                     -  
1162 Vi nấm nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường              238.000         238.000                     -  
1163 Vi nấm soi tươi               41.700           41.700              90.000
1164 Vi nấm test nhanh              238.000         238.000                     -  
1165 Vi phẫu thuật tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng           6.855.000                 -                       -  
1166 Vibrio cholerae nhuộm soi               68.000           68.000                     -  
1167 Vibrio cholerae soi tươi               68.000           68.000                     -  
1168 Virus test nhanh [RSV - Respiratory Syncytial Virus] [TN]                      -                   -               250.000
1169 Virus test nhanh [RSV-Respiratory Syncytial Virus]              238.000         238.000                     -  
1170 Virus test nhanh [kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2]              238.000                 -                       -  
1171 Virus test nhanh [kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2] [người nhà]              238.000                 -                       -  
1172 Xét nghiệm phát hiện đột biến gen bằng kỹ thuật PCR [đột biến vi mất đoạn vùng AZF trên nhiễm sắc thể Y] [TN]                      -                   -            2.000.000
1173 Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou [TN]                        -                   -               380.000
1174 Tinh dịch đồ [TN]                        -                   -               330.000
1175 Tinh dịch đồ [NG]                      -                   -               360.000
1176 Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết [nhuộm Hemtoxylin Eosin] [TN]                       -                   -               380.000
1177 Xoa bóp phòng chống loét [Sơ sinh non tháng và bệnh lý] [TN]                      -                   -               250.000
1178 Xoa bóp vai-cổ-gáy [TN]                      -                   -               200.000
1179 Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo [xoắn hoặc cắt polip âm hộ, âm đạo, cổ tử cung] [NG]                       -                   -            1.500.000
1180 Xác định kháng nguyên D yếu của hệ Rh (Kỹ thuật Scangel/Gelcard)              173.000         173.000                     -  
1181 Xác định kháng nguyên D yếu hệ Rh (Kỹ thuật ống nghiệm)              173.000         173.000                     -  
1182 Xác định nhiễm sắc thể X, Y bằng kỹ thuật FISH           3.329.000                 -                       -  
1183 Xét nghiệm xác định đột biến Thalassemia [21 đột biến α-Thalassemia] [TN]                      -                   -            5.000.000
1184 Xét nghiệm xác định đột biến Thalassemia [22 đột biến β-Thalassemia] [TN]                      -                   -            6.000.000
1185 Xét nghiệm phát hiện đột biến gen Thalassemia bằng kỹ thuật PCR [5 loại α, 16 loại β] [TN]                   -            3.500.000
1186 Định lượng AMH (Anti- Mullerian Hormone) [TN]                    -               900.000
1187 Định lượng antiCardiolipin IgG bằng phương pháp ELISA/ miễn dịch hóa phát quang/ điện hóa phát quang  [TN]                   -               900.000
1188 Định lượng antiCardiolipin IgM bằng phương pháp ELISA/ miễn dịch hóa phát quang/ điện hóa phát quang  [TN]                      -                   -               900.000
1189 HIV Ab test nhanh [NG]                      -                   -                90.000
1190 Xét nghiệm FISH           5.614.000                 -                       -  
1191 HBsAg test nhanh [NG]                      -                   -                90.000
1192 Xét nghiệm HIV khẳng định 2              305.000                 -                       -  
1193 Xét nghiệm Khí máu [Máu]              215.000         215.000                     -  
1194 Xét nghiệm Khí máu [Máu] [Máu mao mạch sơ sinh]              215.000         215.000                     -  
1195 Xét nghiệm Khí máu [Máu] [Máu tĩnh mạch sơ sinh]              215.000         215.000                     -  
1196 Xét nghiệm Khí máu [Máu] [Máu động mạch sơ sinh]              215.000         215.000                     -  
1197 Xét nghiệm SISH           5.414.000      5.414.000                     -  
1198 Xét nghiệm cặn dư phân               53.600           53.600                     -  
1199 Xét nghiệm giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2           8.059.000      8.059.000                     -  
1200 Xét nghiệm giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 [Chẩn đoán di truyền 24 nhiễm sắc thể PGS-PGD [trả KQ từ 15-30 ngày]] [TN]                      -                   -          15.000.000
1201 Xét nghiệm giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 [PGS- Array CGH trả KQ từ 3-5 ngày] [TN]                      -                   -            8.000.000
1202 Xét nghiệm giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 [PGS-Karyolite BoBs trả KQ trong 24h] [TN]                      -                   -            7.000.000
1203 Xét nghiệm giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 [PGS-Karyolite BoBs trả KQ trong 3-5 ngày] [TN]                      -                   -            6.500.000
1204 Xét nghiệm giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 [PGS-chẩn đoán phôi tiền làm tổ- trả KQ trong 3 - 5 ngày] [TN]                      -                   -            8.000.000
1205 Xét nghiệm giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 [Prenatal BoBs từ tế bào ối] [TN]                      -                   -            5.500.000
1206 Xét nghiệm giải trình tự gen trên hệ thống Miseq           8.059.000      8.059.000                     -  
1207 Xét nghiệm giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 [NIPS- sàng lọc dị bội 23 cặp NST] [TN]                      -                   -            8.000.000
1208 Xét nghiệm giải trình tự gen trên hệ thống Miseq [PGS-sàng lọc phôi tiền làm tổ- trả KQ trong 24h] [TN]                      -                   -          15.000.000
1209 Xét nghiệm giải trình tự gen trên hệ thống Miseq [PGS-sàng lọc phôi tiền làm tổ] [trả kết quả trong 5-7 ngày sau khi làm PGS không đủ tiêu chuẩn] [TN]                       -                   -            8.000.000
1210 Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công)               26.400           26.400                     -  
1211 Xét nghiệm lai tại chỗ gắn màu ( CISH )           5.414.000      5.414.000                     -  
1212 Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm… các bệnh phẩm tử thiết              321.000         321.000                     -  
1213 Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm… các bệnh phẩm tử thiết[Hemtoxylin Eosin]              328.000         328.000                     -  
1214 Xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ [Microarray Trước sinh/ Sơ sinh] [TN]                      -                   -            8.000.000
1215 Xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ [Dịch ối, Mô cơ thể] [TN]                      -                   -            2.000.000
1216 Xét nghiệm phát hiện đột biến gen Thalassemia bằng kỹ thuật PCR [8 loại α, 9 loại β] [TN]                      -                   -            3.500.000
1217 Xét nghiệm phát hiện đột biến gen bằng kỹ thuật PCR              864.000         864.000                     -  
1218 Xét nghiệm phát hiện đột biến gen hemophilia bằng kỹ thuật PCR           1.064.000                 -                       -  
1219 Xét nghiệm phát hiện đột biến gen thalassemia bằng kỹ thuật PCR              592.000         592.000                     -  
1220 Xét nghiệm phát hiện đột biến gen bằng kỹ thuật PCR [đột biến phân mảnh ADN tinh trùng] [TN]                      -                   -            2.000.000
1221 Xét nghiệm sinh thiết tức thì bằng cắt lạnh              533.000         533.000                     -  
1222 Xét nghiệm sàng lọc trên 20 bệnh RLCH acid amin, acid hữu cơ [TN]                        -                   -               850.000
1223 Xét nghiệm số lượng tiểu cầu (thủ công)               34.300           34.300                     -  
1224 Xét nghiệm tại chỗ bạc hai màu (Dual - ISH)           4.714.000      4.714.000                     -  
1225 Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Liqui Prep              564.000         564.000                     -  
1226 Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Liqui Prep [trên hệ thống máy BD Totalys] [TN]                      -                   -               680.000
1227 Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Liqui Prep [trên hệ thống máy BD Totalys] [NG]                      -                   -               680.000
1228 Xét nghiệm tế bào học áp nhuộm thường quy              159.000         159.000                     -  
1229 Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng phương pháp thủ công               56.000           56.000                     -  
1230 Xét nghiệm và chẩn đoán miễn dịch huỳnh quang cho bộ 6 kháng thể để chẩn đoán mô bệnh học           1.246.000      1.246.000                     -  
1231 Xét nghiệm xác định đột biến Thalassemia (phát hiện đồng thời 21 đột biến α-Thalassemia hoặc 22 đột biến β-Thalasemia)           4.378.000      4.378.000                     -  
1232 Xét nghiệm xác định đột biến gen bằng kỹ thuật PCR - RFLP              864.000         864.000                     -  
1233 Xét nghiệm phát hiện đột biến gen bằng kỹ thuật PCR [9 đột biến liên quan đến sảy thai và thai lưu tái diễn] [TN]                      -                   -            3.500.000
1234 Xét nghiệm phát hiện đột biến gen bằng kỹ thuật PCR [gen MTHER  liên quan đến sảy thai và thai lưu tái diễn] [TN]              1.200.000
1235 Chăm sóc rốn sơ sinh [bằng máy Plasma] [TN]                 250.000
1236 Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường               12.600           12.600 0,0
1237 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần)[người lớn]               15.200           15.200                     -  
1238 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường [sơ sinh]               15.200           15.200                     -  
1239 Xông hơi [Phục hồi sàn chậu sau sinh] [TN]                      -                   -               200.000
1240 Xông hơi [Phục hồi sàn chậu sau sinh] (không bao gồm tinh dầu) [TN]                      -                   -               150.000
1241 Yêu cầu Bác sỹ - Nội soi buồng tử cung chẩn đoán/ can thiệp                      -                   -            1.000.000
1242 Yêu cầu bác sỹ - Chuyển Phôi                      -                   -            2.000.000
1243 Yêu cầu bác sỹ - Giảm thiểu phôi                      -                   -            2.500.000
1244 Yêu cầu bác sỹ - chọc hút nang cơ năng                      -                   -            2.500.000
1245 Yêu cầu bác sỹ - chọc hút noãn                      -                   -            2.500.000
1246 Yêu cầu trực tiếp bác sỹ thực hiện (IAD)                      -                   -            1.000.000
1247 Yêu cầu trực tiếp bác sỹ thực hiện (IAH)                      -                   -            1.000.000
1248 Yêu cầu trực tiếp bác sỹ thực hiện IAD [NG]                      -                   -            1.000.000
1249 Yêu cầu trực tiếp bác sỹ thực hiện IAH [NG]                      -                   -            1.000.000
1250 Điều trị bằng oxy cao áp              233.000         233.000                     -  
1251 Điều trị nội khoa chửa ngoài tử cung bằng Methotrexat đường toàn thân [TN]                      -                   -            3.000.000
1252 Điều trị nội khoa lạc nội mạc tử cung (Zoladex) [TN]                      -                   -            4.200.000
1253 Điều trị sùi mào gà bằng Lasez CO2              682.000         682.000                     -  
1254 Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện              333.000         333.000                     -  
1255 Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại               35.200                 -                       -  
1256 Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại  [một bên vú - NG]                      -                   -               300.000
1257 Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại  [một bên vú - TN]                      -                   -               250.000
1258 Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh...              159.000         159.000                     -  
1259 Điều trị và chăm sóc sản phụ dưỡng thai đặc biệt (phòng 3 giường) [TN]                      -                   -               700.000
1260 Điều trị và chăm sóc sản phụ dưỡng thai đặc biệt (phòng 6 giường) [TN]                      -                   -               500.000
1261 Điều trị và chăm sóc đặc biệt sản phụ đái tháo đường thai kì sau tiêm Corticoid trưởng thành phổi [TN]                      -                   -               600.000
1262 Điều trị vết thương mạn tính bằng chiếu tia Plasma [TN]                      -                   -               300.000
1263 Điều trị đái rỉ ở nữ bàng đặt miếng nâng niệu đạo TOT           1.965.000      1.965.000                     -  
1264 Điều trị đích trong ung thư              874.000         874.000                     -  
1265 Điện di Protein nước tiểu (máy tự động)              161.000         161.000                     -  
1266 Điện di huyết sắc tố [Sàng lọc thalasemia] [Người lớn] [TN]                      -                   -               550.000
1267 Điện di huyết sắc tố [Sàng lọc thalasemia]  [sơ sinh] [TN]                      -                   -               550.000
1268 Điện giải (Na, K, Cl) (niệu)               29.000           29.000                     -  
1269 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu]               29.000           29.000              60.000
1270 Điện tim thường               32.800           32.800                     -  
1271 Điện tim thường [TN]                      -                   -               120.000
1272 Đo các chất khí trong máu [người lớn]              215.000         215.000                     -  
1273 Đo các chất khí trong máu [sơ sinh]              215.000         215.000                     -  
1274 Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu]               21.500           21.500                     -  
1275 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]               21.500           21.500              45.000
1276 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]1               21.500           21.500                     -  
1277 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]               21.500           21.500              45.000
1278 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]1               21.500           21.500                     -  
1279 Đo hoạt độ Amylase [Máu]               21.500           21.500                     -  
1280 Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu]               26.900           26.900                     -  
1281 Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu]               37.700           37.700                     -  
1282 Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) [Máu]               26.900           26.900                     -  
1283 Đo hoạt độ G6PD (Glucose -6 phosphat dehydrogenase) [Máu]               80.800           80.800                     -  
1284 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu]               19.200           19.200                     -  
1285 Đo hoạt độ GLDH (Glutamat dehydrogenase) [Máu]               96.900           96.900                     -  
1286 Đo hoạt độ HBDH (Hydroxy butyrat dehydrogenase) [Máu]               96.900           96.900                     -  
1287 Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu]               26.900           26.900              45.000
1288 Đo hoạt độ LDH (dịch chọc dò)               26.900           26.900                     -  
1289 Đo hoạt độ Lipase [Máu]               59.200           59.200                     -  
1290 Đo hoạt độ MPO [Máu]              434.000         434.000                     -  
1291 Đo hoạt độ P-Amylase [Máu]               64.600           64.600                     -  
1292 Đo lactat trong máu               96.900           96.900                     -  
1293 Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA [1 vị trí]               82.300                 -                       -  
1294 Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA [2 vị trí]              141.000                 -                       -  
1295 Đo niệu dòng đồ               58.200           58.200                     -  
1296 Đo niệu dòng đồ [TN]                      -                   -               150.000
1297 Ghi đáp ứng thính giác thân não (ABR) [TN]                       -                   -               470.000
1298 Đo âm ốc tai (OAE) sàng lọc [TN]                       -                   -               170.000
1299 Đo tim thai bằng Doppler               35.000                 -                       -  
1300 Đo tỷ trọng dịch chọc dò               37.500           37.500                     -  
1301 Đo áp lực bàng quang bằng cột nước              502.000         502.000                     -  
1302 Đo áp lực bàng quang bằng máy niệu động học           1.980.000      1.980.000                     -  
1303 Đo áp lực bàng quang bằng máy  [TN]                       -                   -            2.000.000
1304 Đo áp lực niệu đạo bằng máy              136.000                 -                       -  
1305 Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán               54.800           54.800                     -  
1306 Đo độ đàn hồi cục máu (ROTEM: Rotation ThromboElastoMetry) ngoại sinh (ROTEM-EXTEM)              415.000         415.000                     -  
1307 Đo độ đàn hồi cục máu (ROTEM: Rotation ThromboElastoMetry) nội sinh (ROTEM-INTEM)              415.000         415.000                     -  
1308 Đo độ đàn hồi cục máu (ROTEM: Rotation ThromboElastoMetry) trung hòa heparin (ROTEM-HEPTEM)              541.000         541.000                     -  
1309 Đo độ đàn hồi cục máu (ROTEM: Rotation ThromboElastoMetry) ức chế tiêu sợi huyết (ROTEM-APTEM)              541.000         541.000                     -  
1310 Đo độ đàn hồi cục máu (ROTEM: Rotation ThromboElastoMetry) ức chế tiểu cầu (ROTEM-FIBTEM)              541.000         541.000                     -  
1311 Trữ lạnh phôi [1 cọng] [TN]                      -                   -            5.800.000
1312 Trữ lạnh tinh trùng [TN]                      -                   -            1.500.000
1313 Trữ lạnh tinh trùng [NG]                       -                   -            1.800.000
1314 Đưa niệu quản ra da đơn thuần ± thắt động mạch chậu trong           2.634.000      2.634.000                     -  
1315 Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu               32.000           32.000                     -  
1316 Đặt canuyn mở khí quản 02 nòng              247.000         247.000                     -  
1317 Đặt catheter lọc máu cấp cứu           1.126.000      1.126.000                     -  
1318 Đặt catheter tĩnh mạch cảnh ngoài              653.000         653.000                     -  
1319 Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên               21.400           21.400                     -  
1320 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm [một nòng]              653.000         653.000                     -  
1321 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm ba nòng dưới hướng dẫn của siêu âm           1.126.000      1.126.000                     -  
1322 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm hai nòng dưới hướng dẫn của siêu âm           1.126.000      1.126.000                     -  
1323 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng dưới hướng dẫn của siêu âm              653.000         653.000                     -  
1324 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng           1.126.000      1.126.000                     -  
1325 Đặt catheter động mạch [Theo dõi huyết áp liên tục] [người lớn]           1.367.000      1.367.000                     -  
1326 Đặt catheter động mạch [Theo dõi huyết áp liên tục] [sơ sinh]           1.367.000      1.367.000                     -  
1327 Đặt catheter động mạch [động mạch quay] [sơ sinh]              546.000         546.000                     -  
1328 Đặt dụng cụ tử cung [NG]                       -                   -               600.000
1329 Đặt dụng cụ tử cung [TN]                       -                   -               500.000
1330 Đặt dụng cụ tử cung [Mirena] [TN]                      -                   -            4.500.000
1331 Đặt mảnh ghép tổng hợp điều trị sa tạng vùng chậu           6.045.000      6.045.000                     -  
1332 Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu              762.000         762.000                     -  
1333 Đặt nội khí quản cấp cứu bằng Combitube              762.000         762.000                     -  
1334 Đặt sonde bàng quang [người lớn]               90.100           90.100                     -  
1335 Đặt sonde bàng quang [sơ sinh]               90.100           90.100                     -  
1336 Đặt sonde hậu môn sơ sinh               82.100           82.100                     -  
1337 Đặt và tháo dụng cụ tử cung              222.000                 -                       -  
1338 Đặt vòng nâng Perssary [TN]                       -                   -            2.300.000
1339 Đặt vòng nâng Pessary [Chuyên sâu]                      -                   -            3.300.000
1340 Đặt ống nội khí quản [người lớn]              568.000         568.000                     -  
1341 Đặt ống nội khí quản [sơ sinh]              568.000         568.000                     -  
1342 Đặt ống nội khí quản có cửa hút trên bóng chèn (Hi-low EVAC)              568.000         568.000                     -  
1343 Đặt ống thông dạ dày (hút dịch hoặc nuôi dưỡng) sơ sinh               90.100           90.100                     -  
1344 Đặt ống thông dạ dày [người lớn]               90.100           90.100                     -  
1345 Đặt ống thông dạ dày [sơ sinh]               90.100           90.100                     -  
1346 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang               90.100           90.100                     -  
1347 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ [gây tê tại chỗ]              373.000         373.000                     -  
1348 Đặt ống thông hậu môn               82.100           82.100                     -  
1349 Đặt ống thông tĩnh mạch rốn sơ sinh [catheter tĩnh mạch rốn]              653.000         653.000                     -  
1350 Đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm sơ sinh [catheter tĩnh mạch ltrung tâm]              653.000         653.000                     -  
1351 Đẻ thường dịch vụ (C3)                   -            3.500.000
1352 Đẻ thường dịch vụ (khoa thường)                   -            2.500.000
1353 Đẻ thường dịch vụ Bác sỹ , dịch vụ Khoa (đa thai) (khoa dịch vụ)                   -          16.000.000
1354 Đẻ thường dịch vụ Bác sỹ, dịch vụ Khoa (đơn thai) (khoa D3)                   -          14.000.000
1355 Đẻ thường trọn gói người nước ngoài                   -          20.000.000
1356 Đếm số nang noãn trên giải phẫu bệnh              581.000         581.000                     -  
1357 Địn lượng sắt [Máu]               32.300           32.300                     -  
1358 Định danh kháng thể bất thường (kỹ thuật ống nghiệm)           1.164.000                 -                       -  
1359 Định lượng 25OH Vitamin D (D3) [Máu]              290.000         290.000                     -  
1360 Định lượng ACTH (Adrenocorticotropic hormone) [Máu]               80.800           80.800                     -  
1361 Định lượng ADH (Anti Diuretic Hormone) [Máu]              145.000         145.000                     -  
1362 Định lượng AFP (Alpha Fetoprotein) [Triple Test][TN]                      -                   -               220.000
1363 Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu]               91.600           91.600             220.000
1364 Định lượng Acid Uric [Máu]               21.500           21.500              45.000
1365 Định lượng Albumin [Máu]               21.500           21.500              45.000
1366 Định lượng Aldosteron [Máu]              521.000         521.000                     -  
1367 Định lượng Alpha1 Antitrypsin [Máu]               64.600           64.600                     -  
1368 Định lượng Amoniac (NH3) [Máu]               75.400           75.400                     -  
1369 Định lượng Amylase (dịch)               21.500           21.500                     -  
1370 Định lượng Amylase (niệu)               37.700           37.700                     -  
1371 Định lượng Anti - TPO (Anti- thyroid Peroxidase antibodies) [Máu]              204.000         204.000                     -  
1372 Định lượng Anti CCP [Máu]              312.000         312.000                     -  
1373 Định lượng Anti β2 GPI IgG bằng phương pháp ELISA/ miễn dịch hoá phát quang/ điện hoá phát quang [TN]                      -                   -               900.000
1374 Định lượng Anti β2 GPI IgM bằng phương pháp ELISA/ miễn dịch hoá phát quang/ điện hoá phát quang [TN]                      -                   -               900.000
1375 Định lượng Anti-Tg (Antibody- Thyroglobulin) [Máu]              269.000         269.000                     -  
1376 Định lượng Apo A1 (Apolipoprotein A1) [Máu]               48.400           48.400                     -  
1377 Định lượng Apo B (Apolipoprotein B) [Máu].               48.400           48.400                     -  
1378 Định lượng Axit Uric (niệu)               16.100           16.100                     -  
1379 Định lượng BNP (B- Type Natriuretic Peptide) [Máu]              581.000         581.000                     -  
1380 Định lượng Benzodiazepin (niệu)               37.700           37.700                     -  
1381 Định lượng Beta Crosslap [Máu]              139.000         139.000                     -  
1382 Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu]               21.500                 -                       -  
1383 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu]               21.500           21.500              80.000
1384 Định lượng Bilirubin toàn phần [dịch]               21.500           21.500                     -  
1385 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu]               21.500           21.500              80.000
1386 Định lượng C- Peptid [Máu]              171.000         171.000                     -  
1387 Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) [Máu]              150.000         150.000             280.000
1388 Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu]              139.000         139.000                     -  
1389 Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) [Máu]              134.000         134.000                     -  
1390 Định lượng CA125 (cancer antigen 125) [Máu] [TN]                      -                   -               280.000
1391 Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) [Máu]              139.000         139.000                     -  
1392 Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu]               86.200           86.200                     -  
1393 Định lượng CK-MB mass [Máu]               37.700           37.700                     -  
1394 Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu]               53.800           53.800              70.000
1395 Định lượng Calci ion hoá [Máu]               16.100                 -                60.000
1396 Định lượng Calci toàn phần [Máu]               12.900           12.900                     -  
1397 Định lượng Calcitonin [Máu]              134.000         134.000                     -  
1398 Định lượng Canxi (niệu)               24.600           24.600                     -  
1399 Định lượng Catecholamin (niệu)              419.000         419.000                     -  
1400 Định lượng Ceruloplasmin [Máu]               70.000           70.000                     -  
1401 Định lượng Cholesterol toàn phần (dịch chọc dò)               26.900           26.900                     -  
1402 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu)               26.900           26.900              45.000
1403 Định lượng Clo (dịch não tuỷ)               22.500           22.500                     -  
1404 Định lượng Cortisol (niệu)               91.600           91.600                     -  
1405 Định lượng Cortisol [Máu]               91.600           91.600                     -  
1406 Định lượng Creatinin (dịch)               21.500           21.500                     -  
1407 Định lượng Creatinin (máu)               21.500           21.500              45.000
1408 Định lượng Creatinin (niệu)               16.100           16.100                     -  
1409 Định lượng Cyclosporin [Máu]              323.000         323.000                     -  
1410 Định lượng Cyfra 21- 1 [Máu]               96.900           96.900                     -  
1411 Định lượng Cystatine C [Máu]               86.200           86.200                     -  
1412 Định lượng D-Dimer [Máu]              253.000         253.000             350.000
1413 Định lượng D-Dimer bằng Kỹ thuật miễn dịch hóa phát quang              516.000         516.000                     -  
1414 Định lượng Digoxin [Máu]               86.200           86.200                     -  
1415 Định lượng Dưỡng chấp [niệu]               26.900           26.900                     -  
1416 Định lượng E3 không liên hợp (Unconjugated Estriol) [Máu]              182.000         182.000                     -  
1417 Định lượng E3 không liên hợp (Unconjugated Estriol) [Triple Test] [TN]                      -                   -               220.000
1418 Định lượng Estradiol [Máu]               80.800           80.800                     -  
1419 Định lượng Ethanol (cồn) [Máu]               32.300           32.300                     -  
1420 Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) [Máu]               80.800           80.800                     -  
1421 Định lượng Ferritin [Máu]               80.800           80.800             170.000
1422 Định lượng Fibrinogen ( Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động [TN]                      -                   -               130.000
1423 Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động              102.000         102.000                     -  
1424 Định lượng Folate [Máu]               86.200           86.200                     -  
1425 Định lượng Fructosamin [Máu]               91.600           91.600                     -  
1426 Định lượng G6PD               80.800           80.800                     -  
1427 Đo hoạt độ G6PD[Sàng lọc 5 bệnh] [TN]                      -                   -               120.000
1428 Định lượng GH (Growth Hormone) [Máu]              161.000         161.000                     -  
1429 Định lượng Gentamicin [Máu]               96.900           96.900                     -  
1430 Định lượng Globulin [Máu]               21.500                 -                       -  
1431 Định lượng Glucose (dịch não tuỷ)               12.900           12.900                     -  
1432 Định lượng Glucose (niệu)               13.900           13.900                     -  
1433 Định lượng Glucose [Máu]               21.500           21.500              45.000
1434 Định lượng Glucose [Máu] (sau ăn 1 giờ)[TN]                      -                   -                45.000
1435 Định lượng Glucose [Máu] (sau ăn 2 giờ) [TN]                      -                   -                45.000
1436 Định lượng Glucose [dịch chọc dò]               12.900           12.900                     -  
1437 Định lượng HBsAg (HBsAg Quantitative) (CMIA/ECLIA) [Máu]              471.000         471.000             550.000
1438 Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol)               26.900           26.900                     -  
1439 Định lượng HE4 [Máu] [TN]                      -                   -               600.000
1440 Định lượng Haptoglobulin [Máu]               96.900           96.900                     -  
1441 Định lượng HbA1c [Máu]              101.000         101.000             170.000
1442 Định lượng Homocystein [Máu]              145.000         145.000                     -  
1443 Định lượng IGFBP-3 (Insulin like growth factor binding protein 3) [Máu]              349.000         349.000                     -  
1444 Định lượng IL -1β (Interleukin 1β) [Máu]              768.000         768.000                     -  
1445 Định lượng IL-10 (Interleukin 10) [Máu]              768.000         768.000                     -  
1446 Định lượng IL-1α (Interleukin 1α) [Máu]              768.000         768.000                     -  
1447 Định lượng IL-6 (Interleukin 6) [Máu]              768.000         768.000                     -  
1448 Định lượng IL-8 (Interleukin 8) [Máu]              768.000         768.000                     -  
1449 Định lượng IgA (Immunoglobuline A) [Máu]               64.600           64.600                     -  
1450 Định lượng IgE (Immunoglobuline E) [Máu]               64.600           64.600                     -  
1451 Định lượng IgE Cat Specific (E1) [Máu]              562.000         562.000                     -  
1452 Định lượng IgG (Immunoglobuline G) [Máu]               64.600           64.600                     -  
1453 Định lượng IgM (Immunoglobuline M) [Máu]               64.600           64.600                     -  
1454 Định lượng Insulin [Máu]               80.800           80.800                     -  
1455 Định lượng Kappa [Máu]               96.900           96.900                     -  
1456 Định lượng Kappa tự do (Free kappa) [Máu]              521.000         521.000                     -  
1457 Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol)               26.900           26.900                     -  
1458 Định lượng LH (Luteinizing Hormone) [Máu]               80.800           80.800                     -  
1459 Định lượng Lactat (Acid Lactic) [Máu]               96.900           96.900                     -  
1460 Định lượng Lambda [Máu]               96.900           96.900                     -  
1461 Định lượng Lambda tự do (Free Lambda) [Máu]              521.000         521.000                     -  
1462 Định lượng MAU (Micro Albumin Arine) [niệu]               43.100           43.100                     -  
1463 Định lượng Mg [Máu]               32.300           32.300              45.000
1464 Định lượng Myoglobin [Máu]               91.600           91.600                     -  
1465 Định lượng NSE (Neuron Specific Enolase) [Máu]              192.000         192.000                     -  
1466 Định lượng PAPP-A [ Double Test]  [TN]                      -                   -               350.000
1467 Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu]               91.600           91.600                     -  
1468 Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) [Máu]               86.200           86.200                     -  
1469 Định lượng PTH (Parathyroid Hormon) [Máu]              236.000         236.000                     -  
1470 Định lượng Pepsinogen I [Máu]              581.000         581.000                     -  
1471 Định lượng Pepsinogen II [Máu]              581.000         581.000                     -  
1472 Định lượng Phenytoin [Máu]               80.800           80.800                     -  
1473 Định lượng Phospho (máu)               21.500           21.500                     -  
1474 Định lượng Phospho (niệu)               20.400           20.400                     -  
1475 Định lượng Pre-albumin [Máu]               96.900           96.900                     -  
1476 Định lượng Pro- Calcitonin [TN]                      -                   -               600.000
1477 Định lượng Pro-GRP (Pro- Gastrin-Releasing Peptide) [Máu]              349.000         349.000                     -  
1478 Định lượng Pro-calcitonin [Máu]              398.000         398.000                     -  
1479 Định lượng ProBNP (NT-pro BNP) [Máu]              408.000         408.000                     -  
1480 Định lượng Progesteron [Máu]               80.800           80.800                     -  
1481 Định lượng Prolactin [Máu]               75.400           75.400                     -  
1482 Định lượng Protein (dịch chọc dò)               21.500           21.500                     -  
1483 Định lượng Protein (dịch não tuỷ)               10.700           10.700                     -  
1484 Định lượng Protein (niệu)               13.900           13.900                     -  
1485 Định lượng Protein toàn phần [Máu]               21.500           21.500              45.000
1486 Định lượng RF (Reumatoid Factor) [Máu]               37.700           37.700                     -  
1487 Định lượng Renin activity [Máu]              521.000         521.000                     -  
1488 Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) [Máu]              204.000         204.000             320.000
1489 Định lượng TRAb (TSH Receptor Antibodies) [Máu]              408.000         408.000                     -  
1490 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [ Sàng lọc 5 bệnh]                59.200           59.200             120.000
1491 Định lượng Tacrolimus [Máu]              724.000         724.000                     -  
1492 Định lượng Testosterol [Máu]               93.700           93.700                     -  
1493 Định lượng Tg (Thyroglobulin) [Máu]              176.000         176.000                     -  
1494 Định lượng Theophylline [Máu]               80.800           80.800                     -  
1495 Định lượng Tobramycin [Máu]               96.900           96.900                     -  
1496 Định lượng Transferin [Máu]               64.600           64.600                     -  
1497 Định lượng Triglycerid (dịch chọc dò)               26.900           26.900                     -  
1498 Định lượng Triglycerid [Máu]               26.900           26.900              45.000
1499 Định lượng Troponin I [Máu]               75.400           75.400                     -  
1500 Định lượng Troponin T [Máu]               75.400           75.400  
1501 Định lượng Troponin Ths [Máu]               75.400           75.400             100.000
1502 Định lượng Urê (niệu)               16.100           16.100                     -  
1503 Định lượng Urê [dịch]               21.500           21.500                     -  
1504 Định lượng Urê máu [Máu]               21.500           21.500              45.000
1505 Định lượng Vancomycin [Máu]               75.400           75.400                     -  
1506 Định lượng Vitamin B12 [Máu]               75.400           75.400                     -  
1507 Định lượng antiCardiolipin IgG bằng phương pháp ELISA/miễn dịch hóa phát quang/ điện hóa phát quang              581.000                 -                       -  
1508 Định lượng antiCardiolipin IgM bằng phương pháp ELISA/miễn dịch hóa phát quang điện hóa phát quang              581.000                 -                       -  
1509 Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu]               86.200           86.200                     -  
1510 Định lượng bổ phế C3 [Máu]               59.200           59.200                     -  
1511 Định lượng bổ thể C4 [Máu]               59.200           59.200                     -  
1512 Định lượng canci ion hóa bằng điện cực chọn lọc [Máu]               12.900           12.900                     -  
1513 Định lượng free bHCG (Free Beta Human Chorionic Gonadotropin) [Máu]              182.000         182.000                     -  
1514 Định lượng free βhCG (Free Beta Human Chorionic Gonadotropin) [ Double Test] [TN]                      -                   -               250.000
1515 Định lượng sắt huyết thanh               32.300           32.300              50.000
1516 Định lượng thuốc gây ngộ độc (1 chỉ tiêu)               42.900           42.900                     -  
1517 Định lượng yếu tố kháng tân tạo mạch máu (sFlt-1-solube FMS like tyrosinkinase-1) [Sàng lọc TSG quý II] [TN]                      -                   -            1.150.000
1518 Định lượng yếu tố kháng tân tạo mạch máu (sFlt-1-solube FMS like tyrsinkinasa-1) [Máu]              731.000         731.000                     -  
1519 Định lượng yếu tố tân tạo mạch máu (PLGF - Placental Growth Factor) [Máu]              731.000         731.000                     -  
1520 Định lượng yếu tố tân tạo mạch máu (PLGF - Placental Growth Factor) [Máu] [Sàng lọc TSG quý II] [TN]                         -                   -            1.150.000
1521 Định lượng yếu tố tân tạo mạch máu (PLGF- Placental Growth Factor)[Máu] [Sàng lọc TSG quý I] [TN]                        -                   -            1.150.000
1522 Định lượng β2 microglobulin [Máu]               75.400                 -                       -  
1523 Định lượng βhCG (Human Chorionic Gonadotropin) [Triple Test] [TN]                      -                   -               160.000
1524 PCR chẩn đoán bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne [Định lượng CK-MM ] [TN]                      -                   -               150.000
1525 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá)[1]               39.100           39.100                     -  
1526 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) [1]               39.100           39.100                     -  
1527 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) [3]               39.100           39.100                     -  
1528 Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương[8]               20.700           20.700                     -  
1529 Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương [8]               28.800           28.800                     -  
1530 Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu [6]               46.200           46.200                     -  
1531 Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu [7]               46.200           46.200                     -  
1532 Định nhóm máu hệ ABO, Rh (D) (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) [NG]                      -                   -               180.000
1533 Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)               86.600           86.600             150.000
1534 Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá)[2]               31.100           31.100                     -  
1535 Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) [2]               31.100           31.100                     -  
1536 Định nhóm máu khó hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm)              207.000         207.000                     -  
1537 Định nhóm máu tại giường               39.100           39.100                     -  
1538 Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu[6]               23.100           23.100                     -  
1539 Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu[7]               23.100           23.100                     -  
1540 Định nhóm máu và xét nghiệm hòa hợp (từ đơn vị máu thứ 2 )              132.000         132.000                     -  
1541 Định nhóm máu và xét nghiệm hòa hợp (đơn vị máu thứ nhất )              196.000         196.000                     -  
1542 Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu]               43.100           43.100                     -  
1543 Định tính Codein (test nhanh) [niệu]               43.100           43.100                     -  
1544 Định tính Dưỡng chấp [niệu]               21.500           21.500                     -  
1545 Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu]               43.100           43.100                     -  
1546 Định tính Morphin (test nhanh) [niệu]               43.100           43.100                     -  
1547 Định tính Opiate (test nhanh) [niệu]               43.100           43.100                     -  
1548 Định tính Phospho hữu cơ (niệu)                 6.300             6.300                     -  
1549 Định tính Porphyrin [niệu]               53.100           53.100                     -  
1550 Định tính Protein Bence -jones [niệu]               21.500           21.500                     -  
1551 Định tính beta hCG (test nhanh) [TN]                      -                   -                40.000
1552 Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện [lộ tuyến - NG]                       -                   -            1.000.000
1553 Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện [lộ tuyến - TN]                       -                   -               800.000
1554 Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện [lộ tuyến - chuyên sâu]                       -                   -            1.200.000
1555 Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện [nam mức độ 1 - TN]                      -                   -            1.000.000
1556 Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện [nam mức độ 2 - TN]                      -                   -            2.000.000
1557 Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện [nam mức độ 3 - TN]                      -                   -            3.000.000
1558 Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện [nam mức độ 4 - TN]                      -                   -            3.500.000
1559 Đỡ đẻ ngôi ngược (*)           1.002.000      1.002.000                     -  
1560 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm              706.000         706.000                     -  
1561 Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên           1.227.000      1.227.000                     -  
1562 Hàng tiêu hao XN sàng lọc tiền sản giật quý II (PLGF) 419.000 0 0
1563 Hàng tiêu hao XN sàng lọc tiền sản giật quý II (sFlt - 1) 419.000 0 0
1564 Định lượng T4 (Thyroxine) [TN]                 130.000
1565 Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Liqui Prep [Thin-Pas] 0 0 0
1566 Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Liqui Prep [Thin-Pas] (NG) 0 0 0
1567 Ống Streck- để lấy máu cho XN NIPS 500.000 0  
1568 Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe 2.561.000 2.561.000 0
1569 Xét nghiệm giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 [Phân tích đột biến đơn gen (PGT-M)-G1 trên tế bào phôi - 1 phôi] [TN]                   -            9.700.000
1570 Xét nghiệm giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 [Sàng lọc phục vụ phân tích đột biến đơn gen (PGT-M) - G1 trên tế bào phôi] [TN]                   -          10.300.000
1571 Xét nghiệm giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 [Sàng lọc phục vụ phân tích đột biến đơn gen (PGT-M) - G2 trên tế bào phôi] [TN]                   -          20.500.000
1572 Nội soi buồng tử cung can thiệp [sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu]                      -                   -            1.500.000
1573 Cấp lại Giấy nghỉ Bảo hiểm xã hội lần 2                 100.000