Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

(Chuyển động 24h VTV) Chuyển giao kỹ thuật điều trị y học từ trong bào thai

(Chuyển động 24h VTV) Chuyển giao kỹ thuật điều trị y học từ trong bào thai

Chương trình Chuyển động 24h tối ngày 25/9/2020 của Đài Truyền hình Việt Nam VTV đưa tin về: Chuyển giao kỹ thuật điều trị y học từ trong bào thai.

 

Nguồn: https://vtv.vn/video/chuyen-dong-24h-toi-25-9-2020-461651.htm

Hà Trang - Tổ Truyền thông