Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2021.

Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2021.

Ngày 22/04/2022, Đoàn kiểm tra của sở Y tế do TS. Nguyễn Đình Hưng – Phó giám đốc sở y tế Hà Nội làm trưởng đoàn, tiến hành Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2021 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Đoàn kiểm tra các nội dung: đánh giá chất lượng bệnh viện theo 83 tiêu chí, khảo sát sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế, kiểm tra công tác an toàn phòng chống dịch.

Ts.Nguyễn Đình Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội và đoàn kiểm tra đã đánh giá rất cao Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trong công tác quản lý chất lượng bệnh viện. Bệnh viện đang đi đúng hướng và phát triển toàn diện. Ông rất hài lòng kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh khi: 100% bệnh ngoại trú và nội trú đều hài lòng khi quay lại Bệnh viện. Đoàn cũng đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, hướng cải tiến chất lượng để giúp Bệnh viện ngày càng tốt hơn.
Hy vọng rằng, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trong thời gian tới sẽ phát triển mạnh hơn nữa và hoàn thiện hơn nữa để luôn xứng đáng là Bệnh viện đầu ngành, tuyến cuối của Bộ Y tế.

Kết thúc buổi kiềm tra, Bà Hoàng Út Trang – chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, thư ký đoàn đã công bố kết quả chấm điểm của bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đạt: 4,58 điểm/5 điểm.

Tiếp thu những ý kiến của đoàn kiểm tra, TTND.PGS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc bệnh viện đã cảm ơn những đóng góp, khích lệ, khen gợi, góp ý sẽ giúp cho Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội ngày một tốt hơn. Bệnh viện sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các tiêu chí để cải tiến chất lượng bệnh viện, đã tốt cần tốt hơn nữa.

Bá Thành - Tổ Truyền thông