Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và Trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và Trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên

Sáng ngày 29/03/2024, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và Trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác, phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau về chuyên môn trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Lễ ký kết có sự tham dự của TS. BSCKII Mai Trọng Hưng - Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội; Ông Nguyễn Tiến Dũng – Hệu trường Trường Đại học Y dược Thái Nguyên, Bà Nguyễn Phương Sinh – Hiệu phó và các cán bộ chủ chốt của hai đơn vị.

Theo nội dung thỏa thuận, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cam kết hỗ trợ và hợp tác trong việc đào tạo theo đề xuất của Đại học Y dược Thái Nguyên, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực quan trọng. Cụ thể, hợp tác sẽ tập trung vào công tác tổ chức cán bộ, đào tạo trình độ sau đại học trong lĩnh vực sức khỏe, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Ngoài ra, các hoạt động chăm sóc và phục vụ người bệnh cũng được đặc biệt quan tâm cùng với các hoạt động chuyên môn khác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Thỏa thuận hợp tác này đã khẳng định cam kết của cả Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và Trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế Việt Nam.

Bá Thành - Tổ Truyền thông