Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Nuôi con bẵng sữa mẹ, lợi ích cho cả mẹ và con

Nuôi con bẵng sữa mẹ, lợi ích cho cả mẹ và con

Sức khỏe trên hết: Nuôi con bẵng sữa mẹ, lợi ích cho cả mẹ và con - BS Nguyễn Thị Quỳnh Hương - khoa Sơ sinh Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi.

Nguồn: http://hanoitv.vn/suc-khoe-tren-het-nuoi-con-bang-sua-me-loi-ich-cho-ca-me-va-con-a143565.html

Hà Trang - Tổ Truyền thông