Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

BẢNG GIÁ CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI

BẢNG GIÁ CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI

                                        GIÁ DỊCH VỤ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH                                  
     
STT Dịch vụ Giá (VNĐ)
1 Đặt dụng cụ tử cung (Đặt vòng tránh thai TCU) 500,000
3 Tháo dụng cụ tử cung

300,000 - 500,000

  Tháo dụng cụ tử cung trường hợp khó

1,600,000 - 1,700,000

4 Cấy que tránh thai Implanon 3,500,000
5 Công tháo que tránh thai Implanon 600,000
6 Đặt vòng nội tiết Mirena 4,500,000

📍 Tìm hiểu thông tin về các biện pháp tránh thai hiện đại: https://bit.ly/3qKnqeE