Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

BẢNG GIÁ CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI

BẢNG GIÁ CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI

                                        GIÁ DỊCH VỤ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH                                  
     
STT Dịch vụ Giá (VNĐ)
1 Đặt dụng cụ tử cung 500,000
3 Tháo dụng cụ tử cung 300,000 - 1,600,000
4 Cấy que tránh thai Implanon 3,500,000
5 Công tháo que tránh thai Implanon 600,000
6 Đặt vòng nội tiết Mirena 4,500,000

📍 Tìm hiểu thông tin về các biện pháp tránh thai hiện đại: https://bit.ly/3qKnqeE