Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

BẢNG GIÁ CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI

BẢNG GIÁ CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI

                                        GIÁ DỊCH VỤ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH                                  
     
STT Dịch vụ Giá (VNĐ)
1 Khám, tư vấn 300,000
2 Đặt dụng cụ tử cung (Đặt vòng tránh thai TCU) 500,000
3 Đặt vòng nội tiết Mirena 3,050,000
4 Tháo dụng cụ tử cung

350,000

5 Tháo dụng cụ tử cung trường hợp khó (nội soi)

5,000,000 - 8,000,000

6 Cấy que tránh thai Implanon 3,500,000
7 Công tháo que tránh thai Implanon 460,000

Cập nhật theo Thông tư 13/2023/TT-BYT

📍 Tìm hiểu thông tin về các biện pháp tránh thai hiện đại: https://bit.ly/3qKnqeE