Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐÌNH CHỈ THAI

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐÌNH CHỈ THAI

BẢNG GIÁ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
STT Dịch vụ Tự nguyện Thứ Bảy, Chủ nhật
1 Khám Sinh đẻ kế hoạch                 250,000              250,000
2 Gây mê giảm đau                 800,000              800,000
3 Phá thai bằng thuốc               1,700,000           1,700,000
4 Hút thai dưới 6 tuần bằng phương pháp hút chân không               1,700,000           1,900,000
5 Hút thai > 6 tuần đến hết 10 tuần bằng phương pháp hút chân không               2,200,000           2,400,000
6 Hút thai > 6 đến 10 tuần bệnh lý/ mổ cũ               2,700,000           3,400,000
7 Hút thai từ tuần 10 đến hết tuần 12 bằng phương pháp hút chân không               2,700,000           2,900,000
8 Hút thai >10 -12 tuần mổ cũ/ song thai               3,200,000  
9 Hút thai bệnh lý hoặc mổ cũ               2,700,000           2,900,000
10 Hút thai chửa vết mổ cũ dưới 6 tuần               3,500,000           3,700,000
11 Hút thai chửa vết mổ cũ 6-8 tuần               4,000,000           4,200,000
12 Hút thai lưu, thai trứng < 8 tuần               2,700,000           2,900,000
13 Hút thai lưu, thai trứng 8-12 tuần               3,200,000           3,200,000
14 Nạo sót thai, sót rau sau sẩy, sau đẻ (TN)               2,400,000           2,600,000
15 Nạo hút buồng tử cung kiểm tra               1,400,000           1,600,000
16 Gắp thai to 13-16 tuần thai lưu               6,000,000 Không làm
17 Gắp thai to từ 13 - 16 tuần               5,000,000 Không làm
18 Gắp thai to từ 13-16 tuần có vết mổ cũ               6,000,000 Không làm
19 Gắp thai to từ 13-16 tuần song thai               6,000,000 Không làm
20 Phá thai to yêu cầu (nội khoa)               8,000,000 Không làm
21 Phá thai to yêu cầu (nội khoa) mổ cũ             10,000,000 Không làm
22 Phá thai to yêu cầu (nội khoa) song thai (TN)             10,000,000 Không làm

Số điện thoại của khoa Sinh đẻ kế hoạch: 02437752062