Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM SẢN/PHỤ KHOA CƠ BẢN

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM SẢN/PHỤ KHOA CƠ BẢN

1. BẢNG GIÁ KHÁM SẢN/PHỤ KHOA
XÉT NGHIỆM SẢN, PHỤ KHOA
         
STT Dịch vụ Giá (VNĐ)
KHU TỰ NGUYỆN          KHU CHUYÊN SÂU          NGOÀI GIỜ    
1 Xét nghiệm nội tiết AMH 900,000    
2 Khám phụ khoa 250,000 250,000 250,000
3 Khám thai 250,000 250,000 250,000
4 Siêu âm 2D 170,000 170,000 200,000
5 Siêu âm đầu dò 220,000 220,000 250,000
5 Siêu âm 2D song thai 300,000 300,000 330,000
6 Siêu âm 3D/4D 370,000 370,000 400,000
7 Siêu âm 3D/4D song thai 550,000 550,000 580,000
8 Siêu âm Doppler 220,000 220,000 250,000
9 Siêu âm Doppler song thai 270,000 270,000 350,000
10 Nghiệm pháp dung nạp đường huyết 220,000 220,000 250,000
11 HBsAg test nhanh 70,000   90,000
12 Test định lượng glucoze  60,000    

 

2. BẢNG GIÁ SÀNG LỌC TRƯỚC SINH

                                                                                                                               
STT Dịch vụ          Giá (VNĐ)      Thời gian làm tốt nhất
1 Double Test 600,000  11w6d- 13w
2 Triple Test 600,000 16w-18w
3 NIPT 8,000,000 10w-25w

 

📍 Các mốc khám thai cơ bản: https://bit.ly/3dI93Cz