Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM SẢN/PHỤ KHOA CƠ BẢN

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM SẢN/PHỤ KHOA CƠ BẢN

1. BẢNG GIÁ KHÁM SẢN/PHỤ KHOA
XÉT NGHIỆM SẢN, PHỤ KHOA
         
STT Dịch vụ Giá (VNĐ)
KHU TỰ NGUYỆN          KHU CHUYÊN SÂU          NGOÀI GIỜ    
1 Xét nghiệm nội tiết AMH 900,000    
2 Khám phụ khoa 250,000 250,000 250,000
3 Khám thai 250,000 250,000 250,000
4 Siêu âm 2D 170,000 170,000 200,000
5 Siêu âm đầu dò 220,000 220,000 250,000
5 Siêu âm 2D song thai 300,000 300,000 330,000
6 Siêu âm 3D/4D 370,000 370,000 400,000
7 Siêu âm 3D/4D song thai 550,000 550,000 580,000
8 Siêu âm Doppler 220,000 220,000 250,000
9 Siêu âm Doppler song thai 270,000 270,000 350,000
10

Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa (đơn thai)

220,000 220,000 250,000
11

Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa  (thai đôi)

330,000 330,000 350,000
12 Nghiệm pháp dung nạp đường huyết 220,000 220,000 250,000
13 HBsAg test nhanh 70,000   90,000
14 Test định lượng glucoze  60,000    
15 Beta-HCG 170,000 170,000 170,000

 

2. BẢNG GIÁ SÀNG LỌC TRƯỚC SINH

                                                                                                                               
STT Dịch vụ          Giá (VNĐ)      Thời gian làm tốt nhất
1 Double Test 600,000  11 tuần - 13 tuần 6 ngày
2 Triple Test 600,000 16 tuần - 18 tuần
3 NIPT cơ bản đơn thai (sàng lọc 3 cặp NST 13, 18, 21) 6,000,000 10 tuần - 25 tuần
4 NIPT cơ bản song thai (sàng lọc 3 cặp NST 13, 18, 21) 7,000,000 10 tuần - 25 tuần
5 NIPT nâng cao đơn thai (sàng lọc cả 23 cặp NST) 8,000,000 10 tuần - 25 tuần
6 NIPT nâng cao song thai (sàng lọc cả 23 cặp NST) 9,000,000 10 tuần - 25 tuần
7 Sàng lọc Tiền sản giật quý I 1,380,000 11 tuần - 13 tuần 6 ngày

 

📍 Các mốc khám thai cơ bản: https://bit.ly/3dI93Cz