Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TIÊM PHÒNG

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TIÊM PHÒNG

                                           BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TIÊM PHÒNG                                                
     
STT Dịch vụ Giá (VNĐ)
1 Tiêm phòng thủy đậu 860,000
2 Tiêm phòng Sởi - Quai bị - Rubella 300,000
3 Tiêm phòng uốn ván thai phụ 100,000
4 Gói tiêm phòng ung thư CTC ( 3 mũi) 8,000,000
📍 Thời điểm tiêm phòng: https://bit.ly/3dEACN1