Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

BẢNG GIÁ SÀNG LỌC UNG THƯ VÚ

BẢNG GIÁ SÀNG LỌC UNG THƯ VÚ

                                             SÀNG LỌC UNG THƯ VÚ                                              
     
STT Dịch vụ Giá (VNĐ)
1 Khám vú 250,000
2 Siêu âm vú 2D 220,000
3 Chụp hai bên vú tư thế thẳng và chếch trong ngoài 600,000
4 Chụp một bên vú tư thế thẳng và chếch trong ngoài 300,000
5 Xét nghiệm CA 15-3 280,000
6 Sinh thiết kim nhỏ tuyến vú 600,000
7 Siêu âm 3D/4D quét tự động 500,000
8 Siêu âm đàn hồi mô vú 300,000