Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

 Ngày 14 tháng 10 năm 2015

Nhân viên bệnh viện Phụ sản Hà Nội khám sức khỏe định kỳ bắt đầu bằng đo huyết  áp 

Bác sỹ kiểm tra tai mũi họng các nhân viên trong đợt khám sức khỏe định kỳ năm 2015

Bác sỹ kiểm tra thị lực các nhân viên trong đợt khám sức khỏe định kỳ năm 2015

Sau khi khám tổng thể, bác sỹ xem các chỉ số trong sổ khám sức khỏe định kỳ (màu hồng) và tư vấn chăm sóc sức khỏe tới từng nhân viên