Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Cả nước đồng lòng chống dịch COVID-19

Cả nước đồng lòng chống dịch COVID-19

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nước ta, đặc biệt là ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam. Cuộc chiến chống COVID-19 đã nhận được sự chung sức, đồng lòng của chính phủ, các bộ ngành và người dân cả nước.

Nguồn TTXVN

Thu Linh - Tổ Truyền thông