Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Bộ Y tế ra thông điệp mới 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + Vắc xin + Thuốc + Điều trị + Công nghệ + Ý thức người dân và các biện pháp khác kèm theo Hướng dẫn chi tiết 2K để phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Nội dung nằm trong chiến dịch truyền thông "Vì một Việt Nam vững vàng và khoẻ mạnh" sẽ được Bộ Y tế phát động vào ngày 12/9/2022 tại Hà Nội.

Thực hiện công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1176/KH-BYT ngày 07/6/2022 gửi đến các đơn vị trong và ngoài ngành y tế triển khai Chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Với mục tiêu:

- Nâng cao ý thức, hướng đến thay đổi hành vi cá nhân có lợi cho sức khỏe thông qua việc cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát tốt dịch bệnh.

- Tăng cường vai trò và trách nhiệm của các Ban, ngành các cấp, đoàn thể và địa phương trong việc huy động sự đồng thuận của người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với 3 trụ cột phòng, chống dịch (xét nghiệm, cách ly, điều trị), thực hiện các biện pháp 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác.

Bộ Y tế đã ứng dụng mã QR code để các cấp ngành và người dân có thể dễ dàng tiếp cận tài liệu, thông tin phòng chống dịch COVID-19 và các hoạt động của Chiến dịch.

Mã QR code để người dân có thể dễ dàng tiếp cận tài liệu, thông tin phòng chống dịch COVID-19
Thông điệp 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + Vắc xin + Thuốc + Điều trị + Công nghệ + Ý thức người dân

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/infographic-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-hinh-moi-16922090815583918.htm

Thu Linh - Tổ Truyền thông