Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Cách hạn chế vi khuẩn kháng thuốc

Cách hạn chế vi khuẩn kháng thuốc

Tuần lễ Nâng cao nhận thức về kháng kháng sinh toàn cầu diễn ra từ ngày 18-24/11/2021 nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng kháng thuốc kháng sinh trên toàn cầu và khuyến khích các thực hành tốt nhất trong cộng đồng, lực lượng y tế và các nhà hoạch định chính sách để tránh sự xuất hiện, lây lan thêm của các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc. Hiện nay, vi khuẩn đề kháng với kháng sinh ngày càng gia tăng, nguyên nhân là do sử dụng kháng sinh bừa bãi, tùy tiện. Hậu quả là vi khuẩn quen dần với kháng sinh, làm vi khuẩn có sức đề kháng với kháng sinh.

Nguồn: TTXVN

Thu Linh - Tổ Truyền thông