Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Trường Đại học Y Hà Nội

Công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Trường Đại học Y Hà Nội

Chiều ngày 31/10/2023, thực hiện công tác kiện toàn và hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, quản lý các đơn vị trong toàn trường, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức: Công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Trường Đại học Y Hà Nội.

Chúc mừng TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội được bổ nhiệm lại Phó trưởng Bộ môn Phụ Sản trường Đại học Y Hà Nội

Tổ truyền thông