Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Công bố quyết định giao nhiệm vụ phụ trách Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Công bố quyết định giao nhiệm vụ phụ trách Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Sở Y tế Hà Nội công bố Quyết định số 10/QĐ-SYT về việc giao nhiệm vụ phụ trách Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Thực hiện sự điều động của Bộ Y tế, từ ngày 02/01/2024, GS. TS. BS. Nguyễn Duy Ánh luân chuyển giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương theo Quyết định số 02/QĐ-BYT.

Cùng ngày, Sở Y tế Hà Nội công bố Quyết định số 10/QĐ-SYT về việc giao nhiệm vụ phụ trách Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Theo đó, TS. BSCKII. Mai Trọng Hưng - Phó giám đốc bệnh viện được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm phụ trách, quản lý, điều hành Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội kể từ ngày 02/01/2024 cho đến khi Sở Y tế kiện toàn chức vụ Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. BS. Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những thành tích trong quá trình công tác của TS. BSCKII. Mai Trọng Hưng. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, TS. BS. Trần Thị Nhị Hà tin tưởng TS. BSCKII. Mai Trọng Hưng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và luôn nhận được sự đồng hành, đoàn kết của tập thể cán bộ viên chức, người lao động bệnh viện.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS. BSCKII. Mai Trọng Hưng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Sở Y tế, đồng thời hứa sẽ luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, cùng với tập thể cán bộ nhân viên bệnh viện đoàn kết một lòng giữ vững và phát triển Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Tổ Truyền thông