Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

ĐẢNG UỶ, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN TP. HÀ NỘI, CÔNG AN PHƯỜNG NGỌC KHÁNH ĐẾN THĂM VÀ CHÚC TẾT BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HN

ĐẢNG UỶ, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN TP. HÀ NỘI, CÔNG AN PHƯỜNG NGỌC KHÁNH ĐẾN THĂM VÀ CHÚC TẾT BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HN

Đảng Uỷ, Ban giám đốc Công an TP. Hà Nội, công an Phường Ngọc Khánh đến thăm và chúc tết Bệnh viện Phụ Sản HN

 

Đảng Uỷ, Ban giám đốc Công an TP. Hà Nội, công an Phường Ngọc Khánh đến thăm và chúc tết Bệnh viện Phụ Sản HN

 

Công an phường Ngọc Khánh chúc tết Bênh viện Phụ Sản HN