Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

ĐÀO TẠO KINH NGHIỆM THỰC HÀNH HỒI SỨC SƠ SINH SAU ĐẺ

ĐÀO TẠO KINH NGHIỆM THỰC HÀNH HỒI SỨC SƠ SINH SAU ĐẺ

Đào tạo kinh nghiệm thực hành hồi sức sơ sinh sau đẻ

Ths. Bs. Phan Thị Huệ – Trưởng Khoa Sơ sinh và bác sỹ sơ sinh thao tác hồi sức sơ sinh sau đẻ

Ths. Bs. Phan Thị Huệ Trưởng Khoa Sơ sinh hướng dẫn thực hành hồi sức sơ sinh sau đẻ

Các điều dưỡng Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tham gia lớp thực hành hồi sức sơ sinh sau đẻ

Theo Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội