Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Đội văn nghệ của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đạt giải nhì trong hội diễn văn nghệ cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2023

Đội văn nghệ của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đạt giải nhì trong hội diễn văn nghệ cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2023

Thực hiện Chương trình Công tác năm của Cụm thi đua số 8 – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-CTDDS8 ngày 02/06/2023 của Cụm thi đua số 8 – Liên đoàn Lao động TP Hà Nội về việc Ban hành Quy chế Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Cụm thi đua số 8 năm 2023;

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã lựa chọn đội văn nghệ của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tham dự hội diễn văn nghệ cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2023 tại cụm thi đua số 8 do liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tổ chức.

Phần thi của BS. Mai Tiến Hoàng - Bài hát "Tổ quốc gọi tên mình"
Phần thi của Điều dưỡng Trần Tân Phương - Bài hát "Son"

Đến với hội diễn văn nghệ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tham gia với 2 tiết mục: Tổ quốc gọi tên mình, Son đặc biệt cả 2 bài hát đều có đội múa phụ họa do cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của bệnh viện biểu diễn. Kết quả chung cuộc đội văn nghệ của bệnh viện đạt giải nhì trong hội diễn văn nghệ cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2023.

Tổ Truyền thông