Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Góp phần nâng cao chất lượng bệnh viện từ công tác hỗ trợ người bệnh

Góp phần nâng cao chất lượng bệnh viện từ công tác hỗ trợ người bệnh

Hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã đóng góp một phần quan trọng giúp nâng cao chất lượng của bệnh viện, là cầu nối tình nghĩa giữa bệnh viện, nhân viên y tế với người bệnh, người nhà người bệnh, giúp giải quyết nhiều vướng mắc tâm lý - xã hội của người bệnh cả về tinh thần và vật chất, góp phần mang đến cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn cho người bệnh. Nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho người bệnh, người nhà người bệnh góp phần đáp ứng sự hài lòng và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Một số hình ảnh hoạt động hỗ trợ người bệnh:

Hỗ trợ người bệnh khi ra viện ( Ảnh Tuấn Minh)
Hỗ trợ người bệnh khi ra viện ( Ảnh Tuấn Minh)
Hỗ trợ người bệnh khi ra viện ( Ảnh Tuấn Minh)
Hỗ trợ người bệnh, người nhà ng bệnh thanh toán viện phí ( Ảnh Tuấn Minh)
Hỗ trợ người bệnh, người nhà ng bệnh thanh toán viện phí ( Ảnh Tuấn Minh)
 Hỗ trợ người bệnh, người nhà ng bệnh thanh toán viện phí ( Ảnh Tuấn Minh)

Thu Linh - Tổ Truyền thông