Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Hà Nội: F0 nào được điều trị tại trạm y tế lưu động?

Hà Nội: F0 nào được điều trị tại trạm y tế lưu động?

Tại các trạm y tế lưu động sẽ thu dung, khám, điều trị cho F0 nhẹ, không triệu chứng tại quận, huyện, thị xã; đồng thời phát hiện sớm, xử trí cấp cứu, kịp thời chuyển viện khi người bệnh tiến triển ở mức độ vừa và nặng...

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/infographic/Suc-khoe/1018006/ha-noi-f0-nao-duoc-dieu-tri-tai-tram-y-te-luu-dong

Thu Linh - Tổ Truyền thông