Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Hà Nội xét nghiệm diện rộng có trọng điểm từ 27/8 đến 4/9/2021

Hà Nội xét nghiệm diện rộng có trọng điểm từ 27/8 đến 4/9/2021

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 27/8/2021 về xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố.

Nguồn: TTXVN

Thu Linh - Tổ Truyền thông