Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Hoạt Động Giáo dục giới tính cho các trường THCS – THPT tại Hà Nội trong tháng 10

Hoạt Động Giáo dục giới tính cho các trường THCS – THPT tại Hà Nội trong tháng 10

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức tuyên truyền giáo dục về giới tính, sức khỏe sinh sản cho các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhằm cung cấp kiến thức và thông tin quan trọng về sức khỏe và giới tính cho học sinh.

Với sự tham gia của các Chuyên gia đến từ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, các em học sinh đã được cung cấp kiến thức về giới tính, sự phát triển của cơ thể và vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản. Các em học sinh cũng được khuyến khích đặt câu hỏi và thảo luận về những vấn đề đang gặp phải trong cuộc sống. Điều này giúp các em tự tin hơn trong việc nắm bắt thông tin về sức khỏe sinh sản và giới tính.

Với hoạt động này, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đang góp phần vào việc xây dựng một thế hệ trẻ hiểu biết về sức khỏe và giới tính.

Một số hình ảnh tại các Trường trong tháng 10:

Bá Thành - Tổ Truyền thông