Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Học tập và làm việc theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Học tập và làm việc theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 19/5/2023, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm trọng thể 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Với tất cả lòng thành kính, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Người là biểu tượng của sự kết hợp hài hòa, đẹp đẽ nhất của văn hóa dân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại; giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế trong sáng, rạng ngời cốt cách của một bậc vĩ nhân. Người là biểu tượng sáng ngời của phong trào giải phóng dân tộc, hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Người là cội nguồn, gắn liền với bước phát triển và thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá, sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không những được Nhân dân Việt Nam mà Nhân dân thế giới thừa nhận bởi những đóng góp to lớn đối với sự phát triển dân tộc và nhân loại. Và những giá trị ấy của Người đối với dân tộc và thời đại mãi mãi vẫn còn soi sáng cho các thế hệ hôm nay để cán bộ, đảng viên và người dân thường xuyên học tập và noi theo.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam, đã được hình thành trong trường kỳ lịch sử, đồng thời kế thừa tư tưởng đạo đức phương Đông, những tinh hoa đạo đức của nhân loại; đặc biệt quan trọng là những tư tưởng đạo đức của Mác, Ăngghen, Lênin, cũng như những tấm gương đạo đức trong sáng mà các ông đã để lại.

Với tư duy độc lập và sáng tạo, Hồ Chí Minh đã xuất phát từ thực tiễn Việt Nam thực hiện một công việc kế thừa có chọn lọc những giá trị đạo đức của quá khứ, đề xuất những tư tưởng, đạo đức mới, phù hợp với yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới.

Đối với ngành y tế, Y đức là một phần của đạo đức xã hội, là đạo đức nghề nghiệp của một lĩnh vực đặc thù. Y đức của người cán bộ y tế là những quy tắc, những chuẩn mực đạo đức mà xã hội đòi hỏi ở mỗi người cán bộ y tế phải có trong mối quan hệ với bệnh nhân, với đồng nghiệp, với khoa học và với xã hội. Y đức đòi hỏi người cán bộ y tế phải thực hiện một cách tự giác, tự nguyện và tích cực những công việc, những mối quan hệ theo quy tắc, chuẩn mực đạo đức trong hoạt động nghề nghiệp. Người cán bộ y tế có đạo đức tốt là người có lương tâm, có trách nhiệm. Khi y đức đã trở thành cốt lõi đạo đức của người thầy thuốc tự nó lại trở thành một nguồn nội lực, động lực bên trong giúp cho người thầy thuốc tự hoàn thiện mình, tự nhận thức được trách nhiệm, lương tâm đối với mục tiêu, lý tưởng nghề nghiệp mà họ theo đuổi. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ nhân viên y tế đó chính là rèn luyện y đức - đạo đức người làm ngành y.

Trong nền kinh tế thị trường, y đức giữ vị trí quan trọng để người cán bộ y tế giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, có quyết tâm cao để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Sự tác động của đạo đức nói chung và y đức nói riêng đối với kinh tế và y tế được thể hiện một cách gián tiếp thông qua hoạt động thực tiễn của người cán bộ y tế và thông qua các chức năng của nó. Đó là đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; là đức tính khiêm tốn, trung thực, kiên trì, dũng cảm, vv.. Những nguyên tắc, chuẩn mực được nhận thức đúng sẽ định hướng hiệu quả cho hành vi của người cán bộ y tế trong hoạt động nghề nghiệp, từ đó thúc đẩy ngành y tế phát triển, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong nền kinh tế thị trường nói chung và trong ngành y tế nói riêng vẫn tồn tại những tác động qua lại của các mặt đối lập giữa cái tích cực và cái tiêu cực, cái tiến bộ và cái lạc hậu do thể chế kinh tế và pháp luật chưa được thiết lập một cách hoàn chỉnh. Vì thế, bên cạnh yếu tố luật pháp thì đạo đức cũng là một công cụ quan trọng để người cán bộ y tế nhận thức và hành động theo những quy tắc, nguyên tắc, chuẩn mực mà xã hội đòi hỏi ở họ. 

Trong hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, y đức có chức năng điều chỉnh hành vi của người cán bộ y tế theo những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp mà ngành nghề quy định. Bởi vì, người cán bộ y tế có cái tâm trong sáng nhưng nhiều khi sự quá tải trong công việc dẫn đến tâm lý không ổn định biểu hiện ra thành lời nói, cử chỉ chưa đúng mực gây nên sự hiểu lầm hoặc thiếu thiện cảm cho người bệnh và người nhà của họ. Mặt khác, với chức năng điều chỉnh hành vi của y đức, người cán bộ y tế trong mọi hoàn cảnh, không gian khác nhau đều có khả năng xử trí linh hoạt, vững vàng trong trong mọi tình huống giao tiếp, ứng xử với người bệnh, với đồng nghiệp, thể hiện bản chất nhân đạo và cao đẹp của người thầy thuốc. 

Tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện tìm ra những giải pháp, hướng đi phù hợp với thực tiễn để vừa đảm bảo nhiệm vụ chính trị vừa có điều kiện tăng nguồn thu của đơn vị, cải thiện điều kiện vật chất một cách chính đáng cho cán bộ, nhân viên. Mặt khác cũng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, nhân viên y tế nâng cao nhận thức, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể; giữa nhu cầu cá nhân với thực tiễn khả năng đáp ứng của đơn vị. Động viên họ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Văn hóa nói không với phong bì đã được thực hiện rất nhiều năm tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đạo đức Hồ Chí Minh là tuyệt đối trung thành, kiên định lí tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, đất nước, dân tộc lên trên tất cả… Là cần kiệm liêm chính chí công vô tư. Phong cách Hồ Chí Minh là những bài học sâu sắc vô giá.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng, là biểu tượng về ý chí, nghị lực và sự phấn đấu, hy sinh không ngừng vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, nhân lên những điều tốt đẹp để cả dân tộc ta là “một rừng hoa đẹp”, xây dựng và phát triển đất nước, lan tỏa và góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội.

Thu Linh - Tổ Truyền thông ( Tổng hợp)