Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2017/NĐ-CP NGÀY 05/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE

HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2017/NĐ-CP NGÀY 05/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE

Chiều ngày 6/9/2022, Viện Chiến lược Chính sách Y tế và Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, đã tổ chức Hội nghị Hướng dẫn triển khai hoạt động đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe. TS. Tạ Đức Thuận, Phó viện Trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế chủ trì hội nghị

Đại diện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tham dự hội nghị gồm có: TS. BS Nguyễn Thu Hà – Phó Giám đốc Bệnh viện; Ths.BS – Nguyễn Cảnh Chương – Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, cùng các Trưởng, Phó khoa phòng liên quan.

TS.BS Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Đại diện Viện Chiến lược và Chính sách y tế  đã trình bày tóm tắt kế hoạch và nội dung hoạt động đánh giá 05 năm kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về tình hình triển khai hoạt động giảng dạy thực hành theo quy định của nghị định 111/NĐ-CP, tình hình triển khai hoạt động giảng dạy thực hành theo quy định của nghị định 111/2017/NĐ-CP và đưa ra phương hướng chỉnh sửa đề ngày càng hoàn thiện hơn. Các đại biểu cũng đã cùng nhau đưa ra những giải pháp tăng cường sự kết hợp giữa cơ sở giáo dục và cơ sở thực hành, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thực hành của khối ngành sức khỏe trong giai đoạn tới.

Bá Thành - Tổ Truyền thông