Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của của Thành uỷ, Quận uỷ, Đảng uỷ bệnh viện

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của của Thành uỷ, Quận uỷ, Đảng uỷ bệnh viện

Sáng ngày 21/9/2023, Đảng uỷ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của của Thành Uỷ, Quận uỷ, Đảng uỷ bệnh viện. Đến dự và quán triệt chủ trương của Thành uỷ, Quận uỷ có đ/c Hoàng Ngọc Sáu – Uỷ viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận Ba Đình. Về phía Đảng uỷ Bệnh viện có đ/c Nguyễn Duy Ánh – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện, đ/c Mai Trọng Hưng – Đảng uỷ viên, Phó giám đốc Bệnh viện cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Bệnh viện.

Truyền đạt nội dung Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/08/2023 của Thành uỷ, đ/c Hoàng Ngọc Sáu cho biết: Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị thành phố về vị trí, vai trò và trách nhiệm chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không ngừng nâng cao tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, hiệu quả đối với công việc được giao; khơi dậy tình yêu Hà Nội, ý chí, khát vọng, tâm huyết xây dựng, phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả, thiết thực.

Đồng chí Hoàng Ngọc Sáu nhấn mạnh, để thực hiện nghiêm Chỉ thị 24, trách nhiệm đầu tiên thuộc về cán bộ, đảng viên. Bản thân người cán bộ, đảng viên phải tự giác, gương mẫu, soi chiếu bản thân, không để xảy ra các sai phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Khi gặp việc khó, cán bộ, đảng viên phải chủ động đề xuất giải pháp để đơn vị thực hiện, không phải tìm cách đẩy việc. Cơ quan, đơn vị phải xây dựng quy trình nội bộ, cá thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân. Trong sinh hoạt, các chi bộ cần phát hiện những đảng viên có biểu hiện còn sao nhãng, tiêu cực, “né tránh”, “đùn đẩy” công việc. Hiện nay trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền là rất lớn. Cá nhân người đứng đầu không nắm chắc, sâu sát với công việc, không có khả năng dự báo tình hình, nhìn ra được những việc gấp, việc khó cần tập trung giải quyết, sẽ dễ dẫn tới tình trạng chậm muộn, thậm chí không khắc phục được hậu quả.

Triển khai kế hoạch số 169-KH/QU ngày 23/08/2023 của Ban thường vụ Quận uỷ, đ/c Hoàng Ngọc Sáu đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tiếp tục thực hiện rà soát, xây dựng, ban hành hệ thống các chương trình, kế hoạch công tác, kịp thời đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các khoa, phòng gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 24, đồng thời, thực hiện các giải pháp mạnh mẽ, cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những hành vi vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm trong giải quyết công việc.

Thu Linh - Tổ Truyền thông